Pozvání na 25. zasedání Zastupitelstva – 24.9.2018

Pozvání na 25. zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová, které se koná dne v pondělí 24.9. 2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu MOb, Bažanova 17414, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

  1. Zpráva o plnění rozpočtu SMO a MOb Hrabová za I. pololetí r. 2018
  2. Rozpočtová opatření SMO a MOb Hrabová v roce 2018
  3. Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová-Hrabová 2040
  4. Žádost o prodej částí pozemků parc.č. 2574 a 1810/2, ul. Na Potoku
  5. Žádost o prodej pozemku parc.č. 2090/23, ul. Bělidla
  6. Přijetí daru částí pozemků parc.č. 1699, 1700 1701 v areálu TJ SOKOL Hrabová
  7. Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava-Hrabová
  8. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 24. a 25. zasedáním ZMOb
  9. Různé

V Ostravě – Hrabové dne 13.9. 2018
Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]