Jak to bylo s mým hlasováním na zastupitelstvu dne 24.9.2018?

Ihned při jednání k bodu k poskytnutí daru na nátěr našeho kostelíka jsem se , jako zastupitel, zeptal kdo a kolik přispěl na nátěr kostela. Proč? Kostel není majetkem městského obvodu, ale majetkem Římskokatolická farnosti Ostrava – Hrabová, Paskovská 155/94. Farnost patří pod diecézi Ostrava, která patří do ostravsko – opavského biskupství. 

Před poskytnutím daru mne zajímalo, kdo a kolik přispěl na nátěr kostelíku. Materiál totiž tyto informace neobsahoval, přičemž je známo, že církev získala v restitucích a při nápravě křivd z minulosti obrovský majetek a zavázala se při tom investovat do oprav kulturních památek v církevním vlastnictví.

Na opravu kulturních památek přece přispívá i Magistrát či Moravskoslezský kraj. Požádal Mgr. Adrian Wykret o dar diecézi a biskupství a jiné státní organizace? Byl požádán Národní památkový úřad Ostrava, Magistrát či Moravskoslezský kraj které mají na kulturní památky dotační programy? To měl materiál obsahovat. Nedostal jsem odpověď, předkládaný materiál byl nedostatečně připraven a zdůvodněn předkladatelem (Igor Trávníček), neobsahoval ani celkové náklady, ani kolik přispěli sami farníci (byť skutečně přispívali) , ani kdo jiný na nátěr přispěl. Proto jsem musel hlasovat proti.

Bez těchto údajů tak měl hlasovat každý zastupitel, neboť s finančními prostředky se má zacházet hospodárně, ve prospěch všech občanů naší obce a nikoliv malé skupiny určité víry..

Dozvíme se, kolik stál celkově nátěr a kdo a kolik na něj přispěl? Když obec přispěla, budou si moci kostelík vypůjčit od farnosti hrabovské i spolky a občané, z jejichž daní byl dar poskytnut? Neopomenu zdůraznit, že v Hrabové jakož i v celé české republice se k církvi hlásí jen mizivé procento občanů. Nebo poskytneme třeba dar na nostalgii KSČM, která má taky svoji víru, stejně teoretickou jako věřící v jednotlivých církvích?

Existují v Hrabové totiž křivdy světské a to ve prospěch konkrétních osob, a to vlastníků pozemků pod místními a účelovými komunikacemi. Přes moje několikeré upozornění, že by měly být tyto pozemky vykoupeny se v rozpočtu obce finance nenašly a jejich výkup pokračuje velmi pomalu.

Milan Orkáč

4 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Vše toto bylo zdúvodněno v průběhu jednání. Jednalo se o potřebu třetího nátěru pro jižní a západní stranu kostelíka, kde již dva nátěry proběhly, ale vyvstala potřeba třetího nátěru. Firma již práce prováděla a bylo nutno jednat rychle. Nebylo tedy čas na složité vyřizování dotací z jiných zdrojů. Proto obracení se farnosti na obec beru jako logické a osobně nevidím důvod, proč by obec neměla finančně vypomoci (jednalo se o částku 64000 Kč). Kostelík je brán jako symbol naší obce a občané jsou na něj hrdi a právem.

  Každý si ostatně může poslechnout projednávání návrhu zde, kde nalezne i odpovědi na otázky položené v textu článku výše.

  https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2018/10/Nater_kostelika.mp3

 2. milan orkáč říká:

  Nesouhlasím s vyjádřením a z nahrávky to nezjisím. Moc rád bych to viděl napsáno v takovém členění:
  1) Římskokatolická farnost Ostrava – Hrabová Kč ?
  2) Diecéze Ostrava Kč ? o dar požádáno dne
  3) Ostravsko – opavské biskupství Kč ? o dar či dotaci požádáno dne
  Tito se měli podílet na finančních zdrojích nejvíce
  4) Národní památkový úřad ? Kč požádáno dne
  5) Magistrát města Ostravy ? Kč požádáno dne
  6) Krajský úřad ? Kč požádáno dne
  7) Obvod Hrabová ? Kč požádáno dne
  Že bude potřeba provést nátěr bylo známo již dávno (na Hrabová Info jsou vypsány termíny naší farnosti docela naplánovány.Koho a kdy )zejména pod body 1 – 3 požádal Mgr. Adrian Wykret o zdroje na financování? Nebo to je církevní tajemství?
  Díky za doplnění, součástí komentáře k předloženému bodu na jednání zastupitelstva to nebylo.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Ve výše odkazovaném audiozáznamu je řečeno, že tyto údaje již zastupitelé dostali k jiné, dříve projednávané, žádosti o dotaci.

 3. Radomír Orkáč říká:

  Ač se nechci míchat do sporu mého otce s kýmkoliv jiným, sám jsem obdržel jeden dotaz přes Messenger, proč se dalo na nátěr kostela tolik peněz.

  !Předesílám, že já s dotací SOUHLASÍM! a zvedl bych ruku pro návrh! Přestože nesnáším argument, že je naše obec bohatá. Zde si myslím, že je na místě naši farnost podpořit. Navíc, v době, kdy nemáme kulturní stánek se část akcí pořádá i v kostelíku a farnost za to nic nechce. Někteří farnící na správě kostela dřou jako nikdo jiný v Hrabové.

  O nutnosti podpory svědčí můj článek ze dne 16.8. 2018, který v závěru důvody shrnul:
  https://www.hrabova.info/2018/08/16/rozpocet-na-nater-kostela/

  Nicméně v argumentaci mého otce na zastupitelstvu bylo něco k zamyšlení…, s čím bezpochyby a prokazatelně souhlasí obrovská spousta lidí – církve dostaly desítky miliard korun na církevních restitucí s tím, že se mimo jiné o svůj majetek budou moci lépe starat. Můj otec byl jediný, kdo měl tu odvahu to říct nahlas a dokonce o tom ještě napsat.

  Kritizovat tento názor mého otce (ať ho podává jakkoliv) není asi ta správná diskuze někde na politickém webu… (tím v žádném případě nemyslím Milana Slívu!) a je nehorázné podsouvat názor, že by se otec nedostal do zastupitelstva – nikdo z mého širokého okolí neměl žádných pochyb, že by se tam (ne)dostal. Ale máme svobodu slova, tak proč ne… . Sliby se však mají plnit nejen před volbami, ale i po volbách.

  Vladimír Slavík – 19. 5. 2018 5:21: Pokud to bude možné, zdržím se v budoucnu jakékoliv reakce na tyto (Pozn.: články na Hrabová.Info) v mých Hrabovských novinách. „Dar na nátěr našeho kostelíka (22.10.2018 12:13)“, http://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/dar-na-nater-naseho-kostelika.html

[email protected] [email protected]