Pozvání na 2. zasedání zastupitelstva – 17.12.2018

Pozvání na 2. zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová, které se koná dne v pondělí 17.12. 2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu MOb, Bažanova 17414, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

 1. Jednací řád zastupitelstva MOb Hrabová
 2. a) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava — městského obvodu Hrabová za leden až září 2018
  b) Rozpočtové opatření statutárního města Ostrava
  c) Rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová
 3. a) Pravidla rozpočtového provizoria
  b) Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok 2019
  c) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na léta 2020-2022
 4. Předkládání plnění rozpočtu
 5. Pověření ke schvalování rozpočtových opatření
 6. Poskytnutí peněžitých darů členům JSDH a SDH Hrabová
 7. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 8. Uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 2584/19 o výměře 159 m2
 9. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 1. a 2 zasedáním ZMOb
 10. Různé

V Ostravě — Hrabové dne 29.11. 2018

Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]