Přípravy na Tříkrálovou sbírku jsou u konce

Termín Tříkrálové sbírky se kvapem blíží… již tuto sobotu 12. ledna v 9 hod. se malí koledníci a jejich vedoucí rozejdou po ulicích naší obce, aby u každého vchodu zazpívali a vybrali peníze do zapečetěných pokladniček. Organizátoři místní sbírky skromně hlásí, “máme vše připravené”.

Hlavní koordinátorkou sbírky v Hrabové je Kateřina Zieglerová, která zde sice nebydlí, přesto zde aktivně působí ve sboru dobrovolných hasičů a v komisi pro děti a mládež. Katku každý rok prosím, aby mi pro Hrabová.Info napsala pár řádku o tom, co taková příprava sbírky vlastně obnáší. Nikdy mi to nebyla “ochotna” kvůli své skromnosti sepsat;-) Letos jsem to udělal trošku jinak a zeptal jsem se na to jednoho z vedoucích koledníků…

Protože si jsme jistí, že by ti Katka na sebe nic o přípravě nepráskla, musíme Ti nabonzovat, že vše měla připraveno s tradiční pečlivostí. V kostele při požehnání sbírky otcem Adrianem Wykretem rozdávala každému připravené papírky s organizačními pokyny na příští sobotu, kdy se koná sbírka. Pro každou z deseti skupinek má nově vytištěný a zalaminátovaný plán Hrabové s vyznačenou trasou a domy, kam mají koledníci s vedoucími jít.

Každý rok týdny a měsíce předem shaní malé i velké koledníky, pere a žehlí pro ně obleky, chystá košíky, připravuje trasy jednotlivých skupinek, sepisuje poděkování a prostě sama zastřešuje celý ten kolotoč, který je okolo příprav.

Radku, až budeš o tom všem na Hrabová.Info psát, poděkuj Katce za nás všechny!

V neděli 6.1. 2019 v našem kostelíku otec Adrian Wykret požehnal a posvětil letošním tříkrálovým koledníkům košíky, pokladničky a korunky. Foto: Hana Chlupatá

Dovoluji si tedy touto cestou za nás všechny Katce Zieglerové poděkovat, protože to co dělá, dělá svědomitě a především, dělá to srdcem a skvěle. Katko, děkujeme Ti!

Katka mi nakonec letos skutečně něco sepsala, je to ale spíše pozvánka než soupis jednotlivých kroků, co je potřeba v přípravě udělat;-)

V neděli 6.1. 2019 v našem kostelíku otec Adrian Wykret požehnal a posvětil letošním tříkrálovým koledníkům košíky, pokladničky a korunky. V košících jsou „dary“, které každým rokem malí koledníci přinášejí do Vašich domovů. Je to cukr a kalendář. Tímto malým shrnutím průběhu příprav na Tříkrálovou sbírku, bychom chtěli připomenout, že v naší obci proběhne sbírka v sobotu 12.1. 2019 od 9.00 hodin. Po naší obci se bude pohybovat 10 skupinek těchto koledníků.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]