Dočkáme se přechodu pro chodce u zastávky Beta?

Přechod pro chodce u autobusové zastávky Beta na jihu Hrabové je v „řešení“ již více než rok. V říjnu roku 2017 na situaci ohledně bezpečnosti dětí a seniorů v blízkosti ulice Poplužní upozorňovala komise pro děti a mládež.

Předsedkyni komise Radmila Lysáková Balušková, která návrh na vybudování přechodu tehdy adresovala Radě obce, odpověděl tajemník MOb Ostrava-Hrabová, Ing. Jan Socha (18.10. 2017):

Pokud se týká vybudování přechodu na ulici Paskovské v blízkosti ulice Poplužní, informujeme Vás, že RMOb na tomto jednání rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby pro stavbu „Přechod pro chodce a chodníku AZ „Beta“ , Ostrava—Hrabová“ Ing. Kateřině Čechákové, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník, dle předloženého návrhu. Realizace přechodu u Bety by měla Váš požadavek naplnit.

Na základě předloženého materiálu úřednice Svatavy Králové se na svem včerejším jednání rady přijalo usnesení, kterým Rada městského obvodu Hrabová souhlasila s písemnou výzvou, zadávacími podmínkami a s požadavky na obsah smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby označené „Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava- Hrabová“.

Financování realizace této stavby je schváleno v rozpočtu městského obvodu Hrabová ve výši 250 tis. Kč. V loňském roce byla tato veřejná zakázka malého rozsahu vyhlášena již 2x a ani v jednom případě se nikdo bohužel nepřihlásil.

Doufejme, že to již napotřetí výjde;-)

2 Komentáře

  1. Houžvička miroslav říká:

    Nevím jestli mám přesné informace, ale přihlásil se po posledním rozhodnutí Rady o vyhlášení zakázky malého rozsahu ze dne 23.1.2019, pouze jeden zájemce s neakceptovatelnou cenou?.

  2. Houžvička miroslav říká:

    Odpověď jsem si rozkliknul na FB v odpovědi p. Danuši. Díky

[email protected] [email protected]