Reakce seniora na výstavbu bytových domů

Jak jsem již naznačoval v článku věnovaném kauze výstavby bytových domů… senioři se začínají čím dál více ozývat a dotazovat se na záležitosti okolo odvolání proti územnímu rozhodnutí. Dovolím si zde citovat z jednoho mailu, který jsem obdržel na svůj soukromý email, a který reaguje na moje shrnutí informací a navázání kontaktu s investorem.

Radomíre, je dobře, že jste se celé záležitosti tolik věnoval a věnujete, protože věříme, že vy nebudete utajovat skutečnosti jen proto, abyste se zavděčil jedné nebo druhé straně.

Reakce některých lidí na tuto kauzu mě mrzí. Je škoda, že jsou naši spoluobčané zvyklí spíše kritizovat než chválit. Určitě jsou lidé, kteří výstavbu bezbariérových bytů pro seniory vítají, stejně jako já.

Pokud by ostatní měli zdravotní problémy a jejich byt by se jim díky schodům, absenci výtahu atd. stal v Hrabové vězením, pravděpodobně by začali být k výstavbě vstřícnější. Takto se odvolávají na přírodu, pelechy a hnízda zvířátek a to bez jakékoliv snahy zjistit si fakta o výstavbě, o vyjádření dotčených orgánů, o stanoviscích spojených s ochranou přírody.

Navíc si zde nikdo pravděpodobně neuvědomuje, že když senioři uvolní obecní byty, mohou se dát k dispozici například mladým rodinám a nebude tak narušen přirozený koloběh, který tady nikdy dost dobře nefungoval.

….

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]