Co vyroste na pozemku vedle školy II?

Začátkem srpna loňského roku 2018 jsem zde psal, že bychom se měli zajímat o to, co vyroste na pozemku vedle školy. Tehdy se na internetu objevila nabídka na prodej rovinatého pozemku o rozloze 11.790 m2, který se nachází bezprostředně vedle školy.

Jedná se o developerský pozemek určen pro bytovou zástavbu, označenou v územním plánu jako „bydlení hromadné“ a zdá se, že nabídka je stále platná…

Možná to veřejnost neví, ale pro Hrabovou je mnohokrát probírána budoucí stavba bytových domů pro seniory v zatáčce u točny autobusů na Šídlovci v zásadě ještě výhra. Víte, co tam mohlo vyrůst? Respektive co může vyrůst na pozemku vedle školy?

Pozemek vedle školy

Rada obce se na svém posledním jednání dohodla, že udělá maximum, aby se podařilo do územního plánu zanést „podmínky“, co se smí a nesmí v této oblasti (na tomto pozemku) stavět. Je to boj na dlouhou trať, ale zkusit se to musí, protože člověk nikdy neví…

Bydlení v bytových domech (stávající regulativ územního plánu)

Slouží:

 • bydlení v bytových domech v blokové a sídlištní zástavbě městského charakteru. Plochy tohoto funkčního využití jsou charakteristické intenzivní vícepodlažní převážně bytovou zástavbou o výškové hladině vyšší než 3 nadzemní podlaží. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem.

Hlavní využití:

 • bytové domy.

Přípustné využití:

 •  základní občanské vybavení (kromě zařízení obchodu) do 2 000 m2 zastavěné plochy (v případě integrace občanského vybavení do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujících budov nesmí být součet jejich zastavěných ploch větší než 2000 m2) – např. místní správa, školky, základní školy, služby, obchodní, stravovací, společenská, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, charitativní zařízení apod.), sportovní zařízení a plochy včetně provozního zázemí, z toho zastavitelná plocha obchodním vybavením nesmí přesáhnout 1000 m2.
 • dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod.,
 • technická infrastruktura – inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, telekomunikační zařízení, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery pro komunální odpad,
 • veřejné prostory, plochy zeleně a vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití:

 • občanské vybavení (kromě zařízení obchodu) přesahující 2 000 m2 zastavěné plochy, maximálně však do 3 000 m2 zastavěné plochy (v případě integrace občanského vybavení do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujících budov nesmí být součet jejich zastavěných ploch větší než 3000 m2) např.: zařízení obchodu, služeb, veřejné správy, administrativní, vzdělávací, ubytovací, sociální, sportovní a volnočasová, společenská, kulturní, církevní, ztoho zastavěná plocha obchodním vybavením nesmí přesáhnout 1000m2,
 • sběrný dvůr,
 • rodinné domy,
 • rodinné domy o zastavěné ploše přesahující stanovenou max. zastavěnou plochu, určenou prostorovou regulací,
 • sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům,
 • stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Pravidlo pro navýšení zastavěné plochy budovami

 • Limit zastavěné plochy budovami může být výjimečně překročen, pokud bude splněna podmínka odpovídajícího navýšení plochy stavebního pozemku (dále jen pravidlo).
 • Toto pravidlo je uvedeno v kapitole – ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY. Pravidlo slouží pouze pro plochy uvedeného způsobu využití a vyjmenované druhy budov – Bydlení v rodinných domech – rodinné domy, Bydlení v bytových domech – rodinné domy, Plochy smíšené – bydlení a služby – rodinné domy. Na budovy, které překračují limit zastavěné plochy budovami, určený kódem prostorové regulace, bude pohlíženo jako na stavby v kategorii podmíněně přípustné využití.
 • Současně je nutno respektovat požadavek na Posuzování objemové přiměřenosti nové zástavby.

Nepřípustné využití:

 • činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

3 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Tři paneláky nahamťané na sebe tak, že mezi nimi není místo pomalu ani pro trávník (a přitom i tak parkoviště nebudou kapacitně stačit), oproti tomu, že by tam mohla být třeba lanovka či nedejbože zastávka MHD, je stejná výhra jako např. Brembo, protože i na jeho místě mohlo být přece také něco, co by smrdělo víc. Ale co radě zbývá, když už dala souhlas k umístění přípojek pro ty domy, než to prezentovat jako výhru a tvrdit, že 4 podlaží jsou vlastně totéž jako 3 podlaží.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Fascinuje mě, že člověk, který byl v minulosti místostarostou a měl na takové „chyby“ v územním plánu upozorňovat a dokonce předsedal tolik let komisi výstavby, že teď bude někoho kritizovat – když chyba jde vyloženě za ním. Připomenu, že informace o bytových domech jsi tutlal a nebýt mě, nikdo by o stavbě veřejnost neinformoval.

  Dnešní článek je o tom, že budeme usilovat o to, ať neopakujeme tvou chybu a dáme do územního plánu „podmínky“. Jestli tys s územním plánem souhlasil, já tedy ne a udělám maximum pro to, ať ty zvýrazněné věci nejsou možné na pozemku vedle školy realizovat.

  A teď to nejdůležitější… toto napsal pan Slavík a figuruje tam tvé jméno;-)

  „Územní plán byl schválen zastupitelstvem města Ostravy dne 21. 5. 2014.
  Námitky bylo možno podávat v roce 2013 (radní Naď, Dvořák, Dudic, Lyčka, Pospěch) a také v roce 2014 (radní Naď, Trávníček, Lyčka, Pospěch, Balušek).“

  Můj vzkaz veřejnosti: Jan Dvořák je spoluzodpovědný za situaci, která nastala a já se snažím veřejnost pouze varovat, že se pokusíme nezopakovat tuto I JEHO chybu.

 3. Jan Dvořák říká:

  To tutlání spočívalo zřejmě v tom, že jsem zveřejňoval všechny zápisy z komise a v  zápise z 17. 7. 2017 byl mj. také názor komise, že ta lokalita není vhodná k bydlení. Tvrzení, že území se stalo plochou pro výstavbu bytových domů až v roce 2014, není pravdivé, neboť tou byla již v územním plánu z r. 1994. A proč se tak stalo a proč odmítali to připomínkovat, na to je potřeba se zeptat těch, co tady celou tu dobu vládli, tedy koaličního partnera ODS.

[email protected] [email protected]