Kanalizace v jižní části Hrabové

Minulý týden mě při běhání zastavil v Hrabové jeden známý, aby mi řekl, že se v jižní části naší obce šíří informace, že je již možné “kopnout” do Paskovské ulice a “údajně” tak již nic nebrání dobudování kanalizace, která byla čtyři roky odkládána.

Jelikož bude investorem akce Statutární město Ostrava, zeptal jsem se kompetentních osob na magistrátě, jestli projekt spí, nebo naopak jestli se vše čile připravuje a to s cílem začít příští rok. Odpověděli mi pánové Ing. Zdeněk Frait (vedoucí oddělení vodohospodářských staveb) a Ing. Petr Noga (specialista přípravy a realizace investic).

Dobudování kanalizace v jižní části Ostravy-Hrabové je rozděleno do 4., 5. a 6. stavby a finanční krytí předmětných staveb je zajištěno rozpočtem SMO:

Přehledná situace

Pro 4. a 5. stavbu je zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a vydáno stavební povolení (SP). Z důvodu napojení kanalizace z Nové Bělé v rámci rušení výustí byly ještě před rekonstrukcí komunikace v ulici Paskovské vybudovány část stoky „C“, stoka „C-5“ a „C-6“.

Pro zbývající části 4. a 5. stavby bude letos zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), která musí splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V současné době jsou připravovány podklady pro zadávací řízení na zpracování této dokumentace.

Na základě této dokumentace bude vypsáno zadávací řízení na realizaci zbývajících částí 4. a 5. stavby.

Pro 6. stavbu byla zpracována DSP, ale nebylo vydáno SP. Pro tuto stavbu je potřeba provést aktualizaci této dokumentace, resp. zpracovat novou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby a požádat o SP. Do této dokumentace mohou být zapracovány i nové požadavky na vybudování dalších kanalizačních stok v souvislosti s plánovanou zástavbou.

S pozdravem

Ing. Petr Noga
specialista přípravy a realizace investic

5 Komentáře

 1. Dobrý den, celkem pěkný kecací článek, ovšem datum zahájení stavebních prací chybí. A co navíc? “Kvalitně” opravený “nový” povrch komunikace na Paskovské směrem na jih Hrabové realizovaný z financí EU už spíše vyžaduje novou povrchovou úpravu. Takže pokud by náhodou došlo k opravě z peněz EU, pak bude zase 5 let s kanalizací klid. A proto bych uvítal ještě další článek: kdo a kdy ze samosprávy v Hrabové se zajímal písemně o to, jak to je s výstavbou?

  • Radomír Orkáč říká:

   Ahoj tati,

   celý článek je složen z aktuální odpovědi, kdy jsem se já radní doptával na aktuální informace magistrátu.

   Co se mi podařilo zjistit máš tedy v článku.

   R.

   • Ne ne, je kecací. Takže z článku se dozvíme, že projektová dokumentace k DSP byla zpracována k 6. části, ale nebylo požádáno o stavební povolení…Důvod? U části 4 – 5 se dozvíme, že je zpracována dokumentace pro vydání stavebního povolení a termín kdy o něj bude požádáno chybí, taktéž chybí termín ke zpracování projektové dokumentace k provádění stavby. Termín přípravy podkladů pro zadávací řízení a další termíny by již měly být známy. Jestliže je vše finančně zajištěno pro zahájení v roce 2020, pak k těmto financím musí příslušet i nějaké datum v roce 2019. Jak má občan kontrolovat prací samosprávy? Prostě článek je napsán ve stylu – my pracujeme a vy se jen dívejte a až to bude, tak to bude… Článem je napsán pouze tak, že občanům říká, že nic nebrání tomu, aby se kanalizace dokončila. Ale kdy to bude, jen pámbů ví…. Mohl by, pan Ing. Petr Noga
    specialista přípravy a realizace investic doplnit nějaká data?

    • Radomír Orkáč říká:

     Sdělení, které si z toho máš vzít je zhruba toto: Příprava není u ledu. Do podzimu 2019 se nesmí kopnout do Paskovské ulice a SM Ostrava má předmětnou stavbu krytou rozpočtem, takže není vyloučeno, že se skutečně stihne za rok začít.

     Na pana Nogu kontakt určitě najdeš, potřebuješ-li znát bližší podrobnosti, kontaktuj ho, prosím a poděl se s námi o získané informace, tak jak jsem to udělal já.

[email protected] [email protected]