Za co jsme utráceli v lednu a v únoru

Podle zákona o registru smluv mají obce povinnost hlásit všechny výdaje z obecní pokladny nad 50 tis. Kč (bez DPH) do veřejně přístupného Registru smluv.

Hrabovské noviny tento registr průběžně sledují a o těchto údajích ve stručné formě informují své čtenáře. Podrobnější údaje lze v tomto registru zjistit prostřednictvím internetu. O uvedených zakázkách rozhoduje Rada městského obvodu. V lednu a únoru byla situace následující:

  • 14.1. – Zakoupeno 1407 ks stravenek pro zaměstnance úřadu za 85 tis. Kč.
  • 28.1. – Smlouva s p. Chlupatým na kosení trávy v parku před radnicí a kolem kostelíka za 131 tis. Kč.
  • 8.2. – Za úklidové práce v SOD Bělská v roce 2019 – 91 tis. Kč.
  • 8.2. – Kácení stromů na Šídlovci za 93 tis. Kč.
  • 11. 2. – Údržba veřejné zeleně na vybraných plochách (Jiří Janša) za 173 tis. Kč.
  • 11. 2. – Úklid kanceláří ÚMO v roce 2019 za 146 tis. Kč (bez DPH).
  • 13. 2. – Náklady na Hrabovské listy v roce 2019 – 180 tis. Kč.
  • 18. 2. – Rozšíření hřbitova I. etapa, projektová dokumentace za 218 tis. Kč.
  • 19. 2. – Stavební úpravy v ZŠ – rozšíření školní družiny (administrativa) za 140 tis. Kč bez DPH.
  • 28. 2. – Výměna stoupaček u dvou bytů na Šídlovci za 62 tis. Kč.

1. 3. 2019 V.S.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]