Pamětní kniha Hrabové [35]

V dnešní části přepisu Pamětní knihy Hrabové pokračujeme stranami 307/309 soupisem událostí, které se udály v roce 1926. Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 34.

1926

Přednášky a jiné kulturní podniky

 • [1.1. 1926] „Dýchánek žactva“ uspořádala D.T.J.
 • [23.1. 1926] Veřejná schůze s přednáškou „Politická a hospodářská situace. Proč nejdou komunisté do vlády“ uspořádala politická organizace komunistická „U Lípy“.
 • [31.1. 1926] Veřejnou přednášku „Milostivé léto v Římě“ uspořádali sociální demokraté bezvěrci „U Lípy“. Přednášel učitel Bosák z Mariánských hor. Účast 80 lidí.
 • [14.3. 1926] Veřejnou přednášku „Sociální poměry u nás ve stoletích minulých“ uspořádala „U Lípy“ místní osvětová komise. Přednášel prof. Jan Smolík z Přívozu za účasti 40 lidí.
 • [20.3. 1926] Přednášku „Fašismus v Itálii“ se světelnými obrazy uspořádala F.K.O.J „U Lípy“ za účasti 15ti dospělých a 10ti dětí.
 • [21.3. 1926] Veřejnou přednášku „Co viděl dělnický delegát v Rusku“ uspořádala pol. org. komunistická. Přednášel Zrza za účasti 90 mužů a 23 žen.
 • [26.3. 1926] Veřejnou přednášku „Papežský Řím“ se světelnými obrazy uspořádala sekce soc. bezvěrců. Přednášel red. B. Čurda – Lipovský za účasti 40 lidí.
 • [11.4. 1926] Veřejnou schůzi s přednáškou „Politická situace“ uspořádala „U Lípy“ pol. org. nár. soc. Referovala senátorka Reichstadlerová a paní Batková.
 • [1.5. 1926] Akademii uspořádala D.T.J. „U Lípy“.
 • [1.5. 1926] „Tábor lidu“ byl uspořádán sdruženími org. soc. dem. z Paskova, Řepišť, Vratimova, Nové Bělé a Hrabové ve Vratimově, kdež promluvil posl. Prokeš a pí Brožíková z Prahy za účasti asi 1200 lidí.
 • [1.5. 1926] „Oslava matek“ pořádal Spolek pro ochranu matek a kojenců v sále „U Lípy“. Zúčastnily se jí korporativně školní děti s učiteli a přednesly příležitostné básně a písně. Účast byla velmi slabá a trpce si na ni stěžoval při slavnostním svém proslovu Dr. Josef Adámek. Sta letáků a pozvánek rozesláno.
 • [2.5. 1926] Akademii předsletovou pořádal Sokol za velké účasti s následujícím pořadem:
  1. Zahájení (starosta jednoty Štěpán Němec)
  2. Mužský sbor: „U Dunaja stála“
  3. Sletové zprávy přednesl místostarosta Josef Závada
  4. Mužský sbor: „Vodu, vodu“
  5. Smíšený sbor: „Jsem, jsem věru rád; Šly panenky silnicí; Vyletěla holubička ze skály“
  6. Mužský sbor: „U boj“
  7. Smíšený sbor: „Jestli je to pravda. Jsem, jsem věru rád“
  8. Jednoaktovka: „Jeden z nás se musí oženit“
  9. Sólový zpěv: „Sv. Floriánek“ (C. Plecenda, u klavíru Ladislav Figar)
  10. Taneční zábava
 • [16.5. 1926] Veřejné cvičení uspořádal Sokol na letním cvičišti za zahradou hostince „U Lípy“, jež najal od paní B. Černé za 3000 Kč na 6 let.
 • [23.5. 1926] Spolek čes. cyklistů konal výlet. Zpráva o tom uveřejněna byla v časopise „Duch času“ dne 6.6. 1926.
 • [5.7. 1926] „Husovu oslavu“ uspořádala místní osvětová komise. Průvodu od dolního konce obce v 7 h. večer k pomníku zúčastnilo se 580 občanů z Hrabůvky a z Hrabové, hasiči ve výzbroji, pol. org. soc. demokratická a církev čsl. s prapory. U pomníku promluvil uč. Ant. Vavroš z Vítkovic. O oslavě této psal časopis „Duch času“ a „Palcát“ 1.8. 2026
 • [18.7. 1926] Konal se „Hasičský sjezd župy Křenkovy v Hrabové“ s veřejným cvičením okolních sborů a výletem.
 • [28.10. 1926] Oslavu 28. října uspořádal „U Lípy“ Sokol. Proslov přednesl uč. Fr. Figar; Pak sehrána byla div. hra „Geysír“ a následoval tanec.
 • [14.11. 1926] Tělocvičnou akademii uspořádal Sokol „U Lípy“ s následujícím pořadem:
  1. Zahájení
  2. Rej květin (žákyně)
  3. Skupiny (žáci)
  4. Kůň na šiř s madly (muži)
  5. Rejová prostná v kruhu (dorostenky)
  6. Recitace
  7. Rohačky (obojí dorost společně)
  8. Recitace
  9. Bradla (muži)
  10. Šátečkový rej (ženy)
  11. Zápas (muži)

Pamětní kniha, str. 308.

 

Pamětní kniha, str. 309.

 • [20.11. 1926] Veřejnou přednášku se světelnými obrazy „Cesta na severní točnu“ uspořádali soc. dem. bezvěrci u Stibora. Přednášel Binder z Přívozu.
 • [19.12. 1926] Veřejnou schůzi s přednáškou „Dnešní politická a hospodářská situace v čsl. republice“ uspořádala pol. org. národ. soc. Referoval poslanec Sladký.
 • [20.12. 1926] Konala se vánoční nadílka školních dětí „Haléřovým spolkem“. Děti přednášely básně, zazpívaly příležitostné písně a poděleny byly vánočkami, jablky a ořechy.
 • [29.12. 1926] Přednášku se světelnými obrazy „Kutná Hora“ uspořádali soc. dem. bezvěrci u Stibora.

Divadla

 • [1.1. 1926] „Oblaka“ sehrál spolek divadelních ochotníků „Tyl“ z Vítkovic ve prospěch místní osvětové komise v Hrabové. Návštěva byla velmi četná.
 • [21.2. 1926] Veselohru „Baťoch“ od K. Horkého z válečné doby sehrály spojené organizace soc. dem.
 • [28.2. 1926] „Podvodnice“ sehrála „Besídka venkovského dorostu“.
 • [7.3. 1926] „Osvobozen“ hru na oslavu 76 výročí narozenin pana prezidenta T. G. Masaryka, ehrál „Sbor dobrovolných hasičů“.
 • [28.3. 1926] „Noční šichta“ sehrála církev čsl.
 • [4.4. 1926] „Dražba na nevěstu“, hru se zpěvy sehrály sdružené org. soc. dem.
 • [5.4. 1926] „Rozbité zrcadlo“, jednoaktovka již sehrála při zabavním večírku politická org. živnostenská.
 • [18.4. 1926] „Manžel putička“ sehrála politická org. komunistická z Vratimova ve prospěch pol. org. komunistické v Hrabové.
 • [?.5. 1926] „Podvodnice“ od Jos. Skružného, sehrála „Besídka venkovského dorostu“
 • [25.9. 1926] „Metody slečny doktora“, jednoaktovku, sehrála T.J. Sokol při večírku pořádaném na rozloučenou s bratry odvedenci.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]