Reakce spolku SMÍŠEK na útoky Klubu přátel Hrabové

Níže si dovolím zveřejnit text, který by měl úřad v následujících dnech předat zastupitelům. Autorkou je Iveta Ivanská, předsedkyně spolku SMÍŠEK. Spolek se vzdal již schválené finanční dotace na zakoupení pomůcek pro děti a předsedkyně dle mých informací dokonce bohužel reálně zvažuje, že spolek přestane v Hrabové po jedenácti letech působit a přesune se jinam.

Spolku a samotné paní Ivanské se zastaly desítky lidí a to nejen v komentářích zde na Hrabová.Info…

Dokument jsem si vyžádal přímo od paní Ivety Ivanské:

Vážení zastupitelé,

jako předsedkyně MC Smíšek, z.s. reaguji na situaci, která vznikla kolem neinvestičních účelových dotací pro rok 2019, jenž byly schvalovány na jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová dne 25.2. 2019.

Mateřské centrum Smíšek se řádně přihlásilo do dotačního programu pro právnické případně fyzické osoby působící na území městského obvodu Hrabová, stejně jako dalších 17 subjektů.

Podotýkám, že MC Smíšek, z.s. působí v Hrabové více než 11 let a o dotaci si žádalo teprve potřetí. Do té doby po městské části Ostrava-Hrabová nikdy nežádalo jakékoliv finanční prostředky. Nicméně když už jsme se za poslední tři roky rozhodli o peníze požádat, žádost vždy směřovala na pomůcky pro děti, nikoliv na nájmy, elektřinu, telefony, ani mou mzdu jak se někteří lidé pravděpodobně domnívají.

Je až alarmující, že prostředky schválené dětem jsou trnem v oku některým lidem. Tím narážím na diskuzi, která se rozpoutala ve facebookové skupině Klubu přátel Hrabové, kde mou osobu a MC Smíšek, z.s. veřejně napadají a lživými informacemi zároveň poškozují. Za celý svůj život jsem na mou osobu a náš spolek nečetla tolik špíny, kolik je napsáno na zmíněném facebooku.

Že se snaží MC Smíšek, z.s. poškodit občanský spolek paní podnikatelky MUDr. Marcely Poláčkové, který nás kdysi připravil o prostor v kulturním středisku mne zase tak nepřekvapuje, dělá to soustavně. Překvapil mne však příspěvek pana zastupitele MUDr. Rostislava Gromnicy Ph.D. Tento člověk mne vůbec nezná, přesto mne kritizuje, vnucuje mi své úvahy, rady a veřejně mne uráží. Z mého pohledu by měl být v této situaci objektivní a nestranný.

Pan zastupitel (možná záměrně) uvádí nepravdivé údaje o výši našich dotací za rok 2017 a 2018. Tyto jsou veřejně k nahlédnutí i se smlouvami. Je třeba si je přečíst celé a ne napsat pouze číslo, které vidí na monitoru. Dále bych chtěla zmínit, že tyto dotace byly určeny v první řadě pro hernu na Dubině, která byla v provozu až do roku 2018 a působila
v městském obvodě Ostrava-Jih, nicméně i toto je vše ve smlouvách. Pokud by pan zastupitel tedy četl zveřejněnou smlouvu, dočetl by se, k čemu byla dotace určena a hlavně její skutečnou výši.

Podle klubu přátel Hrabové, nemá být podpořen spolek, který nemá sídlo v Hrabové. Na základě usnesení Rady MOb Hrabová o dotacích, které je zveřejněno na webu obce, bylo Zastupitelstvu doporučeno schválit dotaci dalším 5 spolkům, či různým organizacím, které mají své sídlo také mimo městskou část Ostrava-Hrabová. Takže jsou ve stejné situaci jako MC Smíšek, z.s. Zároveň má jedna organizace sice sídlo v Hrabové, ale pobočku na Ostrava- Jih. Proč je tedy panu Gromnicovi a manželům Poláčkovým trnem v oku pouze Mateřské centrum Smíšek?

Běžně v obvodech platí, že o dotaci žádáte, tam, kde svou činnost vykonáváte, ne kam vám chodí korespondence. Ti, kdo si tyto důvody vymysleli, by měli vymyslet i nějaké další, aby v příštích letech dostali dotaci pouze oni. Nebo má chtít Maraton klub Seitl, který sídlí v Ostravě-Porubě, dotaci na hrabovské běhy po MOb Ostrava-Poruba? Skutečně chodí na jejich místní běžecké závody 20% účastníků z Hrabové (jak je to u nás ve Smíšku)? Možná ano, možná nikoliv, nicméně dotaci Mk Seitl dostal a náš spolek jim to ze srdce přeje, protože něco pro lidi na území Hrabové dělá.

Závěrem bych chtěla říci, že si velice vážíme všech lidí, kteří nás podporují a zároveň bych chtěla za MC Smíšek, z.s. poděkovat všem zastupitelům, kteří nás při hlasování podpořili, čímž nám byla dotace 23000 Kč schválena. Záleželo jen na vás, jestli MC Smíšek, z.s. dotaci dostane, či nikoliv a v jaké výši.

Po bedlivém uvážení na svém mimořádném zasedání MC Smíšek, z.s. jednohlasně odhlasoval, že se VZDÁVÁ ŽÁDANÉ DOTACE, která mu byla schválena na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Hrabová.

Je pro nás směrodatné soustředit se na naši práci a děti, které k nám dochází, než se zabývat urážkami na sociálních sítích a špinění našeho dobrého jména. V tuto chvíli již víme, že na zakoupení pomůcek pro naši činnost MC Smíšek, z.s. osloví raději nějaké sponzory.

S pozdravem,

Ivanská Iveta (předsedkyně MC Smíšek, z.s.)

V Ostravě dne 3.3. 2019

4 Komentáře

 1. Vladimir Petana říká:

  Jedine rozhodnuti , ktere jsem jako clen rady spolurozhodl, na ktere jsem dodnes hrdy je prijeti Smiska do Hrabove. Skoro denne slysim smich a radostny krik deti z „knihovny“.
  Taky jsme diskutovali o prespolacich. Ale zvitezilo heslo: Vse pro dite.
  Ach jo.

 2. Milan Slíva jr. říká:

  Existenci takovýchto mateřských center považuji za nesmírně důležitou, zejména v dnešní převirtualizované době. Tato možnost sociální interakce maminek navzájem je k nezaplacení a také společenská, aktivní a nápaditá zábava dětí se svým rodičem dozajista přispívá k zdárnému rozvoji dítěte a to nejen sociálnímu. Navazují se zde nová reálná přátelství a činnost takových center obohacuje rodinný i sociální život. Což je k nezaplacení. Hrabová může být vděčna, že takový spolek u nás vyvíjí svou činnost a místní maminky ji mohou využívat.

  Jako občan a také zastupitel vyjadřuji tímto podporu Mateřskému centru Smíšek a jsem přesvědčen, že schválená dotace je oprávněná a nejen to, použití dotace bylo v žádosti dostatečně konkretizováno. V případě spolku manželů Poláčkových o tomto přesvědčen v žádném případě nejsem.

  Dokonce bych uvítal, kdyby hrabovským maminkám obec návštěvy s malým dítětem v tomto mateřském centru spolufinancovala a učinila tak toto mateřské centrum přístupnější všem hrabovským maminkám. Byla by to dobrá investice do naší společné budoucnosti.

 3. Barbora Veselá říká:

  Ano, když něco funguje a daří se, je třeba to zdehonestovat a pošpinit. Myslím, že by se zmínění lidé v článku měli stydět. A to není poprvé, kdy do Hrabové pouští svou jedovou slinu. Nikdo Vám zde nic neupírá, místa je zde dost, ale Vám to evidentně nestačí. Je politováníhodné, že podle titulů vzdělaní lidé se uchylují k takovému chování a dělají ostudu své alma mater a obci.
  Paní Ivanské přeji, aby se ji dál dařilo, aby se nenechala odradit od své dobré práce, která přináší tolik radosti, zejména těm nejmenším. A doufám, že si tento neradostný a velmi těžký krok ještě rozmyslíte. Máte podporu mojí i spoustu občanů Hrabové.
  Milan Slíva jr. to je velmi dobrý nápad na podporu dalších maminek 🙂

 4. Dobrý den, zatímco spolek MC Smíšek, z.s, IČO 22691561 má splněnou zákonou povinost zveřejnění zápisu z valné hromady a účetní závěrka vč. přílohy u  Krajského soudu v Ostravě a občan se může podívat na hospodaření spolku, pak kritizující Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové, IČO 22840095, si své zákonné povinnosti neplní, nezveřejnil u Krajského soudu v Ostravě doklady předepsané dle § 66 zákona o veřejných rejstřících v termínu.
  Proč spolek skrývá své hospodaření a lze vůbec hovořit o transparentním jednání spolku? Jak hospodaří s veřejnými prostředky poskytnutými v rámci dotace? To nikdo neví!
  Paní Ivanská, zvažte ještě jednou odmítnutí dotace, škodíte tím totiž nejvíce dětem. Přejděte neomalenost a závistivost manželů Poláčkových, nestojí za to. Vy nic neskrýváte a peníze používáte ve prospěch dětí.

[email protected] [email protected]