Po otevření Prodloužené Mostní nás několik let čekají dlouhé kolony

Již v roce 2016 jsem jako občan na jednání Zastupitelstva obce upozorňoval na skutečnost, že až se začne budovat Prodloužená Mostní, bude již pozdě na to začít řešit vybudování kruhového objezdu za mostem mezi Vratimovem a Hrabovou.

Prodloužená Mostní má být otevřena nejpozději 2.9. 2019 a pro nutný kruhový objezd za železným mostem dosud nejsou ani vykoupeny potřebné pozemky! Hanba těm, kteří mnoho let prosazovali Prodlouženou Mostní a tak nějak zapomněli na kruhový objezd u Shellky.

Níže uvádím informace, které se mi podařily tento týden získat od Správy silnic Moravskoslezského kraje:

Odborem dopravy a chytrého regionu KÚ MSK nám byl přeposlán Váš požadavek o informace týkající se rekonstrukce křižovatky sil II/477 a II/478 (u ČS PHM Shell).

Vybudování kruhového objezdu se nachází ve stupni projektové přípravy. V roce 2018 byla zpracována studie s doporučením varianty k rozpracování v dalšímu stupni PD. Pozemky nejsou vykoupeny.

V letošním roce jsme uzavřeli s projekční kanceláří SHB smlouvu na provedení projektové dokumentace (PD) ve všech stupních PD až po stupeň PD pro provedení stavby s předpokladem provedení DÚR koncem roku 2019, DSP na jaře roku 2020.

V rozpočtu kraje jsou vyhrazeny prostředky prozatím jen na pořízení PD.

S ohledem na výše uvedené informace a za předpokladu eliminace průtahů v majetkoprávním vypořádání nemovitostí (soukromých vlastníků) lze velmi optimisticky předpokládat stavební povolení v druhé polovině roku 2020. Zcela jistě se bude jednat o společnou investiční stavbu MSK a SMO, tzn. zajištění financování stavby se musí objevit v obou rozpočtech. Jistě jako radní chápete, že Vám v tuto chvíli termín zahájení stavby neumím sdělit neboť definitivní rozpočet a jeho dělení bude znám až po dokončení dokumentace PDPS.

Je zřejmé, že lhůta výstavby bude odhadována až po dokončení PD ve stupni DÚR (kde budou zřejmé přeložky inž. sítí např. vn).

S pozdravem

Ing. Lukšo Jan
Obchodně – investiční náměstek

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 1, 702 23 Ostrava

17 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Po přečtení tohoto článku nemohu nepoložit následující otázku:
  Když občan R.O. již vroce 2016 připomínal nutnost kruháče u Schellky, proč se tímto problémem nezabývali tehdejší radní Hrabové? Konkrétně pánové Trávníček, Balušek, Lyčka a Pospěch. A také předseda komise VDE Dvořák včetně dalších členů této komise.
  Mám na tuto otázku dvě odpovědi:
  1. Občan R.O.maloval “čerta na zeď” a Prodloužená Mostní nebude mít fatální následky na provoz u Schellky.
  2.Tehdejší zodpovědní činitelé Hrabové podcenili vliv Prodloužené Mostní na provoz u Schellky a měli by z toho vyvodit i  důsledky. Třeba vysvětlením důvodů své tehdejší pasivity.

  • Jan Dvořák říká:

   Dvořák “pouze” spolu s tehdejší starostkou Vratimova přišel jako první s myšlenkou toho kruhového objezdu, zajistil zpracování studie na něj a to, že se dostal do Bílé knihy silničních staveb MSK (to je ale zásluha především paní Hrudové, já jen pomáhal). To vše proběhlo již cca 5 let před tím než byl problém “oficiálně objeven” (viz článek). Co pro věc udělali nástupci, to je otázka na ně – stačí se zeptat na jednání rady hlavního aktéra.

 2. Radomír Orkáč říká:

  I kdyby neměla křižovatka u Shellky po otevření Mostní fatální problémy, tak “znatelné” jsou zde patrné již nyní a lepší to jistě nebude, nebo si to někdo nemyslí?

  Občan R.O. byl tehdy asi hodně naivní, když si myslel, že o tomto problému se stačí zmínit na zastupitelstvu a napsat to do komentáře na Hrabová.Info (tehdy jsem totiž o tom i psal).

  Já si myslím, že jistou zodpovědnost za to mají lidé, kteří vehementně prosazovali Prodlouženou Mostní, dále starosta, vedoucí příslušného odboru, pod který toto spadá a tehdejší předseda komise výstavby a dopravy.

  Rovnou však říkám, je nesmysl hledat viníka, nic to Hrabové nepřinese, hanba by je však měla dostihnout, to ano;-) Myslím si, že toho hlavního již hanba dostihla, ale jeho jméno si nechám pro sebe.

  Nyní by se mělo alespoň usilovat o to, co navrhoval na Facebooku pan Pěch (Hassman): Úprava značení tak, aby byla hlavní silnice od Hrabové (mostu) k OZO. Jestli to pomůže a jestli je to reálné, to samozřejmě nevím, nejsem dopravní expert, jsem jen člověk, kterému vadí pasivita.

 3. Radomír Orkáč říká:

  Honzo, nejprve děkuji, že navštěvuješ tento web každý den, těší mě to.

  Píšeš teď tady o studii, která byla dokončena v roce 2018, jak se píše v článku?
  Čili za čtyři roky se zvládlo pouze to, že v roce 2018 existovala studie a to ještě vlastně nikoliv díky tobě?

  Není to trošku málo, když se o Prodloužené Mostní tady jedná desítky let?
  Čili ty 10-15 let prosazuješ Prodlouženou Mostní a teprve v roce 2014 sis všiml, že je potřeba kruhového objezdu a studie je hotova až v roce 2018.

  A není pravda, že jsem si tohoto problému všiml já nebo ty. Já jsem na to pouze v roce 2016 upozornil veřejně, oficiálně na to upozornil někdo jiný a dokonce u jiného projektu, než je Prodloužená Mostní;-)

  Nezlob se na mě, ale tohle nebylo od tebe pěkné, žes v tom vlastně nic neudělal. No nevadí, kostlivců po tobě je tady více, čeká nás hodně práce;-)

  • Jan Dvořák říká:

   Lžeš, ta studie se pořizovala v roce 2012. Dělala se proto, aby se na základě ní mohlo jednat s magistrátem a krajem s cílem, aby se stavbou začali počítat a zahájila se její příprava. Výsledkem tohoto úsilí tedy bylo to, že kraj zahájil její přípravu. Bez toho by dnes žádný projekt nebyl, ale uznávám, že v porovnání s napsáním jednoho článku je to úplné nic, hanba mi.

 4. Vladimír Slavík říká:

  Musím upozornit v souvislosti s uvedeným kruhovým objezdem u Schellky na následující skutečnosti:
  1. Tato stavba je vedena v územním plánu Ostravy stále pouze jako “návrhový prvek” (viz tabulka č. 8 – plocha č. DK 59). Samospráva Hrabové v minulých letech tento problém zřejmě značně podcenila. Rozhodující není pouze dobrý úmysl, ale reálný výsledek.
  2.V plánech, které podporuje MS kraj jsem tuto stavbu nenašel.
  3. Město Vratimov nepokládá tuto záležitost za svou prioritu. Soudím tak z toho, že o ní není žádná zmínka v jejich územním plánu.
  4. Nejsem si jist, že snaha Správy silnic MS kraje bez finanční podpory města Ostravy a MS kraje povede k úspěchu.

  Takže vše nyní závisí na aktivitě a schopnostech nynějších radních. Uvidíme, jak se s  tímto úkolem vyrovnají.

  .

 5. Igor Trávníček říká:

  Je, Radku, dobře, že poukazuješ na věci, které jsou pro Hrabovou akutní. Dělat ale závěry pouze na základě jedné informace, v tomto případě dle dopisu ze SS MSK, není správné.
  Původně opravdu existovala jedna studie, která dlouhá léta ležela v šuplíku a jejíž realizace vázla na „politické vůli“ a na výkupech pozemků. Od roku 2016 jsem několikrát svolal schůzku s MSK, vedením Vratimova, zástupci města i s vlastníky pozemků. Do dnešního dne byly zpracovány tři studie, ze kterých byla k realizaci vybrána ta, u které nejsou výkupy potřebné. Momentálně se zpracovávají další stupně PD.
  Nepopiratelným faktem je, že se při přípravě Prodloužené Mostní na tento kritický úsek zapomnělo – to už ale nezměníme.
  Trávníček

 6. Radomír Orkáč říká:

  Ahoj Igore,

  “Nepopiratelným faktem je, že se při přípravě Prodloužené Mostní na tento kritický úsek zapomnělo – to už ale nezměníme.” proto píšu hanba těm, kteří za to mohou. Prodloužená Mostní se řeší “intenzivně” od 90. let.

  1. Co se týká závěrů na základě jednoho dopisu, tak můj původní dotaz byl na magistrát: “Dobrý den, o této akci nejsem informován, údajně podle mého kolegy se zabývá přípravou stavby okružní křižovatky Moravskoslezský kraj, mohu Vám proto jen doporučit obrátit se na Ing. Libora Částku, vedoucího oddělení silnic krajského úřadu, email: [email protected]. S pozdravem, Ing. Tomáš Procházka, Magistrát města Ostravy, Odbor dopravy”

  2. Napsal jsem tedy na kraj “Odbor dopravy – Moravskoslezský kraj”, ale odsud mi ani neodpověděli a rovnou to předali na SS MSK.

  3. Exituje tedy ještě nějaké místo, kde budou mít pozitivní informace? Rád tam napíšu a na aktuální stav se zeptám. Pro občany to je více než důležité, proto se mě na to ptali. Odpověděli mi z odboru dopravy magistrátu, odboru dopravy kraje i SS MSK a výsledek? Zapsal jsem ho do článku!

 7. Radomír Orkáč říká:

  Juj, taková silná slova, Honzo. Já nelhal, ale očividně špatně počítal ve tvůj prospěch. Počítal jsem 2019-5 let. Hůře pro tebe;-) Jestli se v roce 2011-2012 řešil jakkoliv kruhový objezd, bylo to v souvislostí s jižní tangentou.

  Milan Slíva jr. dne 1.11.2014 v 13:01
  https://www.hrabova.info/2014/11/01/prodlouzena-mostni-nadeje-nebo-prokleti/

  “Prodloužená Mostní postrádá smysl, pokud na toto nebudou připravena úzká hrdla na jejích obou koncích. Konkrétně křižovatka za mostem na Vratimov, kde je již dnes často její projetí směrem od Hrabové otázka dlouhých desítek vteřin a případné uzavření závor na přejezdu na Vratimov dovede zastavit dopravu často až ke křižovatce v Hrabové. Na druhé straně v průmyslové zóně je rozměrově poměrně malý kruhový objezd, který není na takové množství vozů, zejména nákladních, dimenzován. Kruhový objezd za mostem na Vratimov je sice v územním plánu plánován, ale není součástí projektu prodloužené Mostní. Je součástí až projektu Jižní tangenty.”

  Honzo, možná se pletu, ale tehdy jsi byl místostarosta přes dopravu (až do podzimu roku 2014) a výsledkem toho všeho je to, kam jsme se dnes dostali. Co jsi tedy udělal za ty roky pro kruhový objezd v souvislosti s Prodlouženou Mostní?

  Nevím, proč tvůj neúspěch srovnáváš se mnou…, pouze se snažím lidi informovat o tom, co se děje a kde všude máme kostlivce ve skříni… .

  Napsal jsem hanba těm, co usilovali o Prodlouženou Mostní a nezajistili řešení pro úzká hrdla, nic víc, nic míň. To, proč se tady obhajuješ má jednoduché vysvětlení, protože jsi tyto věci měl řešit ty a navíc jsi byl hlavním propagátorem Prodloužené Mostní…

  Navrhuji Ti, aby ses přestal obhajovat… bude stačit předložit to, co jsi předkládal v roce 2012, abychom se mohli o to opřít nebo z toho mohli vycházet lidé, kteří tvou práci po tobě převzali.

 8. Jan Dvořák říká:

  Zase lžeš, protože v té studii vůbec napojení Jižní tangenty nebylo. Je neuvěřitelné, co vše si dokážeš vymyslet a ještě zveřejnit. Studie je na úřadě.

 9. Radomír Orkáč říká:

  Ještě jednou děkuji za zpětnou vazbu. Každý si může přečíst, co přesně jsem zde zveřejnil (článek a komentáře) a informace, na které se odkazuji, jsou stále dostupné.

  Tvrdíš-li, že lžu, měl bys to vyvrátit nějakým doložením, ne jen prach sprostým tvrzením “lžeš”. Znovu zde předkládám toto: “Milan Slíva jr. dne 1.11.2014 v 13:01 – Kruhový objezd za mostem na Vratimov je sice v územním plánu plánován, ale není součástí projektu prodloužené Mostní. Je součástí až projektu Jižní tangenty.” ty jsi napsal “Lžeš, ta studie se pořizovala v roce 2012. Dělala se proto, aby se na základě ní mohlo jednat s magistrátem a krajem s cílem, aby se stavbou začali počítat a zahájila se její příprava. Výsledkem tohoto úsilí tedy bylo to, že kraj zahájil její přípravu.”

  Jestli se tedy studie dělala v roce 2012 a “vytvořila” se v roce 2018, tak opět zopakuji… hanba těm, kteří prosazovali Prodlouženou Mostní a vykašlali se na úzká hrdla, jedním z nich je u Shellky.

  Jako místostarosta jsi tedy tehdy selhal a jako předseda komise výstavby a dopravy dvojnásob.

  Na další tvé invektivy a obvinění ze lži reagovat nebudu, protože popis současného stavu je myslím jasně prokazující, že jsi v této věci nic neudělal… Jak tvé snažení dopadlo vidíme dnes a odneseme si v následujících letech. Děkuji!

  • Jan Dvořák říká:

   Lžeš, studie byla pořízena v r.2012, nikoli 2018. Doporučuji si nejdříve doplnit znalosti – jako první krok bych doporučoval si přečíst komentář starosty jen o pár řádků výše. Pokud je prosazení záměru stavby nic ve srovnání se žvaněním o ní na webu, je to věcí názoru.

 10. Dvořákovi říká:

  Pozn. redakce: Obsah tohoto komentáře byl odstraněn z důvodu nevhodnosti (útok na Jana Dvořáka) a neuvedení platné emailové adresy.

 11. Radomír Orkáč říká:

  Honzo, přestože jsem napsal, že se již nebudu dále k tvým nepodloženým obviněním vyjadřovat, napíšu slušně to, co onen “anonym”, jehož obsah jsme odmítli zveřejnit.

  Termín 2018, kdy byla vypracována studie, zveřejnil pan Lukšo v článku:
  “Vybudování kruhového objezdu se nachází ve stupni projektové přípravy. V roce 2018 byla zpracována studie s doporučením varianty k rozpracování v dalšímu stupni PD. Pozemky nejsou vykoupeny.”

  • Jan Dvořák říká:

   Tak znovu potřetí: Já nepopírám, že v r. 2018 byla zpracována nějaká studie, protože i starosta píše o 3 studiích. Tvrzení, že při přípravě Prodloužené Mostní se zapomnělo na ten kruháč, je však lež, resp. platilo to jen do r. 2011. Tehdy jsem na základě jednání se starostkou Vratimova inicioval, aby magistrát zpracoval studii a na základě ní se začala stavba připravovat. Nepravdivost tvého tvrzení, že studie vznikla až v r. 2018, dokládá i komentář starosty hovořící o studii ležící roky v šuplíku. Mohla by snad studie z r. 2018 ležet v šuplíku roky??? Důvodem další studie byly zřejmě problémoví vlastníci pozemků, zejména těch pod chodníkem, protože i ten jsme chtěli mezi Hrabovou a Vratimov doplnit – toto jsme již po zpracování první studie také řešili. Nepravdivost tvrzení, že jako předseda KVDE jsem rondel neřešil, dokládá usnesení KVDE ze 7.1.2016, které podpořilo nejen rondel, ale i nadjezd nad železnicí (který navrhl Vratimov a paní starostka mně požádala o podporu z Hrabové), protože právě závory jsou příčinou největších kolon. Více předseda komise udělat nemůže, protože na to nemá žádné pravomoci, jak ostatně pan starosta připomínal.

 12. Pane Dvořáku, napíšu to slušněji, aby se to nemuselo cenzurovat – LŽETE! A opět Vaše nehorázné nálepkování – “problémoví vlastníci pozemků”, psal jste to tehdy i do Hrabovských listů v souvislosti s Prodlouženou Mostní. Kuhejdovi by se s Vámi měli soudit!!! Napíšu to opět slušně a krátce, jste lhář a nic dobrého jste nikdy Hrabové nepřinesl. Přestaňte se zde chvástat, prosím.

  • Jan Dvořák říká:

   Pokud je obrana proti lžím chvástání, je to váš názor.

[email protected] [email protected]