Přírodní učebna a školní přírodovědný okruh

Popis záměru stavby přírodní učebny a školního přírodovědného okruhu za základní školou v Ostravě-Hrabové.

Ve stávajícím prostorném areálu oplocené zahrady základní školy má být vybudována venkovní přírodní učebna doplněná o školní přírodovědný okruh. Tento záměr tematicky navazuje a dále vhodně rozšiřuje úpravy, které byly realizovány v roce 2017 ve vstupním prostoru školy, kdy zde byla vybudována geologická sbírka formou sloupů s ukázkami jednotlivých hornin, vysazeny nové dřeviny a všechny stromy byly doplněny o botanické tabulky s popiskami.

Návrh venkovní učebny

Na již realizovanou vstupní část bude navazovat v areálu zahrady školní přírodovědný okruh, obě části budou popsány na 2 instalovaných naučných tabulích. V západní části oplocení se osadí branka, od které povede chodník ze šlapáků ke stávajícímu atletickému oválu. V prostoru mezi atletickým oválem a budovou ZŠ se nachází lineární terénní mulda, jež je v současnosti pouze zatravněna s nahodilými výsadbami keřů a stromů. Záměr předpokládá osazení tohoto valu šesti organicky tvarovanými zálivy s výsadbami jednotlivých bylin a keřů, doplněných o naučné přírodovědné tabulky a šlapákové chodníky.

Ve východní části přírodovědné stezky budou použity místo 2 naučných tabulek hravější tabulky poznání – zde se předpokládá výuka žáků mladších ročníků hravější formou. Výukově atraktivní jsou rovněž prvky tripexeso a otočné kolo, umístěné v blízkosti. Na stávajících stromech podél muldy se osadí krmítka i ptačí budka pro zahnízdění ptactva, pod stávající keř bude instalován hmyzí hotel.

Přírodovědná stezka bude doplněna také o související prvky, jež jsou situovány v prostoru plánované otevřené přírodovědné učebny ve východní části areálu. Jedná se např. o hmatovou stezku zjednotlivých přírodních prvků, např. kůra, oblázky, šišky, špalky, jehličí, kamínky a dále o záchyt dešťové vody ze střechy. Ta bude využita pro zalévání rostlin a truhlíků, instalovaných na konstrukci učebny osazené i popínavými rostlinami pro odclonění z jihu.

Edukativně zajímavý je v tomto prostoru jistě také dendrofon a meteorologická stanice s barometrem, vlhkoměrem, srážkoměrem, teplotními čidly apod. Předpokládá se související vybudování přípojky NN z budovy ZŠ za účelem instalace zásuvek v učebně tak, aby zde mohla probíhat badatelská výuka i s využitím moderní techniky.

Záměr vybudovat výukový přírodovědný okruh s venkovní učebnou vhodně doplní jak již realizované úpravy před vstupem do ZŠ, tak především přispěje k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy v kontaktu s přírodním prostředím.

Autor: Převzato z materiálů RMOb Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]