Zrušení zakázky malého rozsahu na realizaci přechodu u AZ Beta

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla na svém jednání dne 13.3. 2019 o zrušení zakázky malého rozsahu na realizaci stavby označené „Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava- Hrabová“.

V rozpočtu městského obvodu Hrabová bylo na tuto stavbu vyhrazena částka 250 tis. Kč. V loňském roce byla tato veřejná zakázka malého rozsahu vyhlášena dvakrát a ani v jednom případě se nikdo nepřihlásil.

Pro podání nabídek na zakázku malého rozsahu byla na základě usnesení rady č. 5/134 ze dne 23. 01. 2019 zaslána výzva třem dodavatelům, která byla také zveřejněna na webových stránkách obce.

V daném termínu byla doručena jedna nabídka (423 141,84 Kč včetně DPH), která vysoce překračovala rozpočtované náklady dle zpracované projektové dokumentace.

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Pokud se jednalo o třetí vyhlášení po dvou neúspěšných, tak bylo zjevnou chybou obeslat jen tři firmy. Stavebních firem, které něco dělali pro Hrabovou je mnoho a kdysi i u prvního vyhlášení platilo, že se obesílalo 5 firem, aby bylo z čeho vybírat. Surfovat po webech dnes stavební firmy nemusí.

[email protected] [email protected]