Omezení průjezdu nákladních vozidel po ul. Paskovská

Občané Hrabové si „celkem nedávno“ opět stěžovali na neúnosnou situaci v dopravě na Paskovské ulici. Není se čemu divit, bojují za to roky a politici řešení pravidelně slibovali před volbami. Čemu se však divím je to, že nebyla ona písemná stížnost občanů ihned předána vedení obce!

Proč „příslušná osoba“, které byla stížnost ve věci „Žádost o projednání neúnosné situace na ulici Paskovská“ předána (dle razítka na dokumentu) již dne 26.2. 2019, neinformovala radu obce na jednání dne 13.3. 2019? Stížností se budeme zabývat až 3.4. 2019, což je dle mého názoru selháním nastavených procesů…

Není to první případ, kdy se písemnosti „dostanou“ s obrovským zpozděním k vedení obce (za tu považuji RMOb Hrabová). V době elektronické je naprosto nepřípustné, aby se zastupitelé a radní o velkých kauzách (drtička odpadu, bytové domy, odlakovna), které trápí naše občany, dozvídali i s několika měsíčním zpožděním… .

Dne 13.3. 2019, bez jakékoliv zmínky výše zmiňované stížnosti občanů, jsme probírali zpracování operativního návrhu na úpravu dopravního značení zamezující průjezd nákladních vozidel po ul. Paskovská (jižním směrem) v úseku od křižovatky s ul. Mostní k MÚK ul. Místecká (D56) x sil. III/4705 (EXIT 43).

Tento návrh musí být před vlastní realizací, která by měla být provedena souběžně s dokončením stavby „Prodloužené ul. Mostní, 1. Etapa“, projednán se zástupci ŘSD ČR středisko Brno, Ministerstva dopravy ČR, Policie ČR DI Frýdek – Místek a v Pracovní skupině organizace dopravy při MMO odboru dopravy.

Cenová nabídka na zpracování operativního návrhu je vyčíslena na 10 890,00 Kč vč. DPH, vzhledem k tomu, že v rozpočtu na § 2212, 5169 nejsou žádné finanční prostředky je potřeba současně s tímto materiálem schválit rozpočtové opatření – viz. materiál odboru financí a správy majetku. [1]

Rada městského obvodu Hrabová samozřejmě souhlasila se zpracováním operativního návrhu na úpravu dopravního značení k zamezení průjezdu nákladních vozidel po ul. Paskovská, Ostrava – Hrabová. Nicméně, kdybych neměl v rukách odpověď od pana Ing. Procházky z MMO, tak bychom ani neřešili vyvěšení příslušného značení ze strany Paskova…

Umístění zákazu vjezdu bude nezbytné i v sousedním okrese (na území Paskova), o případných dosavadních jednáních o omezení v Paskově taktéž nejsme informováni.

[1] Materiál RMOb Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]