Občané Brušperku také bojovali peticí proti odlakovně…

V roce 2018 vyjádřili občané Brušperku formou petice svůj zásadní nesouhlas a protest proti vydání povolení k provozu společnosti ODLAKOVNA SILVER s.r.o. a jejich petice tehdy splnila svůj účel! Píše se rok 2019 a ODLAKOVNA SILVER s.r.o. si myslí, že se nově nastěhuje do Hrabové???

Asi nikomu není lhostejné v jakém prostředí žije a jaký vzduch dýchá, ale né všichni jsou ochotni pro to něco udělat. Již přes tisíc našich občanů petice podepsalo, ale je to dostatečně projevený nesouhlas? Přidejte se k nám!

Jak jsem již minulý týden psal… petici proti odlakovně a také drtičce je stále možné podepsat. Petiční archy STOP kyselině sírové v HrabovéSTOP drcení odpadů v Hrabové jsou k dispozici v květinářství Kvítko a v nové prodejně zeleniny v budově Hrušky na Paskovské ulici.

Kdo si myslí, že není situace vážná, ten ať prosím čte dále…

Tomáš Haladej, jednatel ODLAKOVNA SILVER s.r.o.

„Velice nás to mrzí a petice v Hrabové vznikla z nedostatečné informovanosti bohužel obsahuje také mnoho nepravdivých údajů. Včetně zpráv o Brušperku, kde jsme ukončili činnost nikoliv kvůli zákazu či únikům zdraví nebezpečných látek do okolí, ale z důvodu nevyhovujícího stavebního stavu“. [1]

Zkušenost občanů Brušperku (rok 2018)

My občané touto peticí chceme dát na vědomí úřadům, které mají nebo mohou mít v kompetenci vydání stanoviska k dalšímu provozu firmy ODLAKOVNA SILVER s.r.o., se sídlem Brušperk svůj zásadní nesouhlas a protest proti povolení její činnosti v provozovně na ul. Krmelínská v katastrálním území Brušperk.

Tato firma se zabývá odlakováním hliníkových automobilových disků, a to pomocí koncentrované technické kyseliny sírové. Součástí je i neutralizace oplachových vod. Svou činnost zahájila ve výše uvedené provozovně cca před 10 měsíci, a jak bylo následně zjištěno, bez jakýchkoliv patřičných povolení.

Nesnesitelný zápach šířící se během provozu z objektu zamořuje a obtěžuje okolí, zejména pak okolní obytnou zástavbu. Máme oprávněné obavy, že výpary šířící se z provozovny nejen obtěžují zápachem, ale i ohrožují zdraví v okolí bydlících obyvatel. U našich dětí se začaly v posledních měsících objevovat, a to bez jiných zjevných příčin, bolesti hlavy. Tato skutečnost je zcela jistě alarmující.

Pracovníci v provozovně používají ochranné pracovní prostředky, včetně masek s filtry. Přičemž stejné výpary, které ohrožují zdraví zaměstnanců, se bez jakýchkoliv zábran šíří do okolí provozovny. Běžnou skutečností jsou během prováděné činnosti otevřená vrata a okna provozovny.

Výpary se šířící do okolí různými směry, v závislosti na povětrnostních podmínkách. Zvláště v letních měsících, při vyšší teplotách vzduchu, byla situace zcela neúnosná. Byly dny, kdy nebylo možno nejen pobývat venku, ale ani otevřít okno a vyvětrat byt.

Vzhledem k technickému stavu objektu, který je patrný i laickým pohledem, ale nelze této skutečnosti, jak i praxe ukázala, zabránit ani při uzavření vrat a oken. Objekt, ve kterém je provoz umístěn, dle našeho názoru, v žádném případě neodpovídá požadavkům na takovýto či podobný druh činnosti.

Mimo to jsme toho mínění, že tento druh činnosti nemá v lokalitě s okolní obytnou zástavou co pohledávat. Dle územního plánu obce náleží pozemek provozovny do tzv. plochy smíšené výrobní – výroba a skladování, občanské vybavení (SV-N). Na takovéto ploše je nepřípustné využití pozemku pro stavby, zařízení pro výrobu a skladování, které mají negativní vliv za hranice svých pozemků.

Dle našeho názoru, který je utvrzen zkušeností s činností této firmy v minulých měsících, je zcela nemožné, aby nedocházelo k negativnímu vlivu za hranice pozemku stavby. U tohoto druhu činnosti toto nelze zcela garantoval nikdy.

Firma byla ze strany obyvatel na skutečnosti související s obtěžováním v souvislosti s provozem opakovaně upozorňována, svou činnost však (prozatím) ukončila až v začátku měsíce září t. r., a to až na základě opakovaných kontrol a výzev kontrolních orgánů.

Zcela nás znepokojila informace, že firma hodlá svou činnost v uvedené provozovně legalizovat. Prezentuje svou činnost jako chemický proces v uzavřeném zařízení, s tím, že součástí bude vzduchotechnika s filtrem pro záchyt znečisťujících látek a zápachu. Svou činnost však v minulé období provozovala bezohledně s nefunkční nebo neúčinnou filtrací. Po opakovaných upozorněních na neúnosnost situace instalovala, dle svého sdělení, filtr nový. Realitu našeho života v okolí to však nikterak pozitivně neovlivnilo — obtěžování zápachem neustalo, navíc se z provozovny začal intenzívněji šířit monotónní obtěžující hluk.

K sepsání petice nás vedla obava z možnosti, že by firma v provozovně i nadále pokračovala ve své činnosti a to v jakémkoliv rozsahu. Svou činností narušila pokojný stav v této lokalitě — provoz obtěžoval zápachem, následně í hlukem, ohrožuje zdraví obyvatel okolní zástavby i životní prostředí.

Máme informace, že nelegálním provozem technologie se již zabývá i Česká inspekce životního prostředí jak v oblasti ochrany ovzduší a vod, tak i v nakládání s odpady. Rovněž tak i orgány hygienické služby. [2]

Zdroj:

  • [1] Radek Luksza MS Deník, 7.5. 2019
  • [2] www.msk.cz

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Hlavně ať si to přečte pan Skalský.

[email protected] [email protected]