Po otevření Prodloužené Mostní nás několik let čekají dlouhé kolony II

V březnu letošního roku jsem v článku „Po otevření Prodloužené Mostní nás několik let čekají dlouhé kolony“ zveřejnil aktuální informace ohledně kruhového objezdu u Shellky. Nyní jsem opět po čase kontaktoval Správu silnic Moravskoslezského kraje, abych se ujistil, že se v této věci něco děje…

Dobrý den pane inženýre,

tímto Vám poskytujeme informace od naší poslední korespondence:

 • bylo provedeno zaměření lokality
 • byly realizovány průzkumy (dendrologie, IS, IGP, pasportizace)
 • byli obesláni soukromí majitelé pozemků v místě stavby s žádostí o předběžné vyjádření k záměru
 • optimalizujeme situační návrh okružní křižovatky
 • 14.5. 2019  se konal  výrobní výbor, na kterém byla upřesněna podoba OK za přítomnosti příslušných pracovníků MMO, PČR , SHB a.s. i ÚMOb Hrabová (Igor Trávníček).
 • Jak jsme již v předcházející informaci uvedli je akce projekčně zajišťována organizací SHB a.s. se sídlem v Ostravě hlavní projektant Ing. Pavel Jaroš.

Ostatní informace viz níže zůstávají v platnosti.

S pozdravem

Ing. Lukšo Jan
Obchodně – investiční náměstek


Dříve poskytnuté informace:

 • Odborem dopravy a chytrého regionu KÚ MSK nám byl přeposlán Váš požadavek o informace týkající se rekonstrukce křižovatky sil II/477 a II/478 (u ČS PHM Shell).
 • Vybudování kruhového objezdu se nachází ve stupni projektové přípravy. V roce 2018 byla zpracována studie s doporučením varianty k rozpracování v dalšímu stupni PD. Pozemky nejsou vykoupeny.
 • V letošním roce jsme uzavřeli s projekční kanceláří SHB smlouvu na provedení projektové dokumentace (PD) ve všech stupních PD až po stupeň PD pro provedení stavby s předpokladem provedení DÚR koncem roku 2019, DSP na jaře roku 2020.
 • V rozpočtu kraje jsou vyhrazeny prostředky prozatím jen na pořízení PD.
 • S ohledem na výše uvedené informace a za předpokladu eliminace průtahů v majetkoprávním vypořádání nemovitostí (soukromých vlastníků) lze velmi optimisticky předpokládat stavební povolení v druhé polovině roku 2020. Zcela jistě se bude jednat o společnou investiční stavbu MSK a SMO, tzn. zajištění financování stavby se musí objevit v obou rozpočtech. Jistě jako radní chápete, že Vám v tuto chvíli termín zahájení stavby neumím sdělit neboť definitivní rozpočet a jeho dělení bude znám až po dokončení dokumentace PDPS.
 • Je zřejmé, že lhůta výstavby bude odhadována až po dokončení PD ve stupni DÚR (kde budou zřejmé přeložky inž. sítí např. vn).

Jeden komentář

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Ono nás nečekají jen kolony, už nyní lze na jih od nové silnice pozorovat výrazný nárust hlučnosti z Místecké, odrazem od vnější strany protihlukových zdí Prodloužené Mostní. Toto by sice do budoucna měla vyřešit zeleň kolem vnější strany této zdi. Ale musím se ptát, vyroste v tom suchu vůbec nějaká? Nové výsadby, bez pravidelné zálivky a opečovávání, v poslední době vidím většinou zaschlé.

[email protected] [email protected]