Jak pokračuje zabezpečení jezu na Ostravici v Hrabové?

V letošním roce jsem zde na Hrabová.Info napsal článek Zabezpečení jezu a spádového stupně na Ostravici v Hrabové s informacemi, které mi poskytlo Povodí Odry a nyní jsem se zeptal na to, jestli došlo nebo dojde k nějakému posunu.

Z Povodí Odry mi v březnu 2019 napsali:

V průběhu letošního roku ve spolupráci s HZS provedeme zabezpečení jezu a spádového stupně na Ostravici v Hrabové, a to jednak osazením kotevních bodů a umístěním varovných cedulí společně se záchranným házecím prostředkem po obou stranách vodního toku.

Jez Hrabová (ř.km 12,010) a spádový stupeň pod ním (ř.km 11,930)
na řece Ostravici

V rámci zabezpečení jezu Hrabová na řece Ostravici se v současné době počítá s osazením 2 ks informačních cedulí, upozorňujících na nebezpečí spojená s rekreačním využitím výše uvedeného jezu. Tyto informační cedule budou doplněny záchrannými házecími prostředky (pěnovými podkovami) pro případnou laickou záchranu tonoucích se osob. Informační cedule a stojany doplněné o záchranné házecí prostředky budou doplněny nejpozději v průběhu měsíce září 2019. Doplnění jezu kotevními prvky pro zasahující jednotky HZS se předpokládá v průběhu příštího roku.

Zároveň budou zmíněnými záchrannými házecími prostředky vybaveny i ostatní jezy a spádové stupně, kde jsou prozatím umístěny pouze informační cedule. Každoročně probíhá i kontrola označení nebezpečných jezů výstražnými cedulemi pro vodáky a jejich případné doplnění. Aktuálně se jedná o 15 objektů na vodácky exponovaných místech. Další objekty, na kterých dojde k osazení zmíněných prvků, budou vybrány ve spolupráci HZS MSK, kteří vedou statistiku zásahů na jednotlivých objektech a dále ve spolupráci s jednotlivými provozy Povodí Odry, státní podnik.

Zdroj: Email ze dne 30.7. 2019 od Bc. Šárky Vlčkové (vedoucí kanceláře generálního ředitele a tisková mluvčí. Povodí Odry, státní podnik)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]