(Aktualizováno) Posouzení vlivu na životní prostředí výrobního závodu firmy Hutchinson

(Aktualizováno 4.10. 2019 v 9:30) Starosta Igor Trávníček dnes napsal: Podle dnešního oznámení Krajského úřadu se zjišťovací řízení záměru CTP – objekt O26 z podnětu oznamovatele ZASTAVUJE!!!

Bijme na poplach, protože Hrabová nemá žádného nezávislého odborníka na to, aby nám řekl/poradil, co je ve studii špatně a vůči čemu se máme odvolat. Přitom lhůta pro vyjádření je do 20. října 2019. I proto komise výstavby, dopravy a ekologie intenzivně hledá členy do svých řad.

V minulosti se občané Hrabové o všem dozvídali až bylo pozdě (Brembo, drtička, bytové domy), nyní má kdokoliv možnost bojovat s námi. Nedopustím, aby se takové věci projednávaly pouze v radě a veřejnost se o tom dozvěděla pouze z usnesení.

Přestože je to pro mě nepochopitelné, Hrabová nikdy neměla a nemá smluveného partnera, kterému bychom dokumenty poslali k posouzení… Ověřoval jsem si to včera u vedoucí odboru Ing. Jany Faicové.

Výrobního závod firmy Hutchinson, který je umísťován do nové haly 026 v CTParku Ostrava, bude provozovat výrobu těsnících prvků dveří pro automobilový průmysl.

Nyní projektovaný objekt 026 bude mít celkové rozměry 217 x 97 m, přičemž nyní řešený provoz bude situován do severní části objektu — haly B o rozměrech 133 x 94 m.

Dokumenty k posouzení:

4 Komentáře

 1. Petr Blanár říká:

  Zdravím,
  dle mého názoru je NUTNÉ, aby měl žadatel zpracováno posouzení vlivu na ŽP (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na ŽP. Emise z gumárenských směsí (VOC-těkavé organické látky, sirnaté sloučeniny) budou určitě nepříjemně zapáchat a občané Hrabové budou mít oprávněné obavy ze zhoršení již tak špatné situace. Žádost o povolení provozu proto musí obsahovat podrobnou specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší a mohou způsobovat pachový vjem. Pokud provozovatel nepředloží v rámci projektu účinná technologická opatření pro maximální eliminaci těchto pachových látek je potřeba aby KÚ stanovil v rámci povolení pro tyto látky specifické emisní limity. Toto mu zákon o ochraně ovzduší umožňuje.

 2. Igor Trávníček říká:

  Podle dnešního oznámení Krajského úřadu se zjišťovací řízení záměru CTP – objekt O26 z podnětu oznamovatele ZASTAVUJE!!!

 3. Stanislav Holiš říká:

  Radnici nebrání do svých řad při výběrovém řízení
  vybrat odborného patriota, který zvládne posuzování těchto záležitosti, je to tak?…………… Bijme na poplach, protože Hrabová nemá žádného nezávislého odborníka na to, aby nám řekl/poradil, co je ve studii špatně a vůči čemu se máme odvolat

 4. Stanislav Holiš říká:

  Radnici nebrání do svých řad při výběrovém řízení na nového úředníka
  vybrat odborného patriota, který zvládne posuzování těchto záležitosti během své pracovní doby?…………… Bijme na poplach, protože Hrabová nemá žádného nezávislého odborníka na to, aby nám řekl/poradil, co je ve studii špatně a vůči čemu se máme odvolat

[email protected] [email protected]