Bypass u Makra

Zhruba po půl roce jsem se zeptal pracovníků magistrátu z Odboru dopravy na to, jak pokračuje příprava stavby bypassu u Makra v Hrabové a zrovna jsem se tím “trefil” do dne, kdy probíhalo v této záležitosti jednání. Bohužel situace vypadá tak, že díky prodloužené Mostní bypass mít nebudeme…

Právě dnes bylo dílčí jednání k problematice by-passu, uskutečnilo se na investičním odboru MMO, ale bohužel nenastal žádný posun.  Není stále dokončena projektová dokumentace, momentálně se zpochybňuje vůbec potřeba by-passu vzhledem k změnám zatížení komunikací vlivem zprovozní Prodl. ul. Mostní.

Ing. Tomáš Procházka

Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy

Hned druhý den místostarostka Vlaďka Kopitzová nás informovala o schůzce ostatní touto zprávou:

Včera jsem se na Magistrátě zúčastnila jednání ohledně bypassu Místecká. Jednání bylo krátké a nikam nás neposunulo. Stále se nedohodl kraj potažmo  ŘSD se SSMSK, kdo by nově  vzniklý bypass vlastnil. Zástupce kraje nebyl přítomen. Bylo doporučeno obvodu Hrabová, aby tento ve spolupráci s náměstkyní Bajgarovou projednal s krajem (ŘSD)  a SSMSK tyto majetkové záležitosti a mohlo být dále pracováno na projektu. V rozpočtu SMO jsou nadále ponechány finance na dopracování projektu. Podrobně se zápisem (až jej obdržím) a dalšími podklady, počítání průjezdu aut (od projektanta) budu informovat na radě.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]