Pozvání na 10. zasedání ZMOb Hrabová – 16.12. 2019

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná v pondělí 16.12. 2019 v 16.00 v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

 1. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava — městského obvodu Hrabová za leden až září 2019
 2. Rozpočtová opatření statutárního města Ostrava
 3. Rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová
 4. Pravidla rozpočtového provizoria
 5. Návrh kapitálových výdajů rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok 2020
 6. Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok 2020
 7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na léta 2021-2023
 8. Poskytnutí peněžitých darů členům JSDH a SDH Hrabová
 9. Poskytnutí peněžních darů členům výborů zastupitelstva, komisí Rady MOb
 10. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 11. Odpis pohledávky — dluh vzniklý z pronájmu bytu
 12. Zpráva o činnosti Finančního výboru
 13. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
 14. Majetkoprávní záležitosti
 15. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 9. a 10. zasedáním ZMOb
 16. Různé

V Ostravě — Hrabové dne 27.11. 2019

Igor Trávníček
starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]