Poděkování ředitelky Mateřské školy „Klubíčko“ za pomoc s Vánočním cinkáním

Děkuji všem, kteří nám pomohli dne 5. 12. 2019 při realizaci „Rozsvěcení vánočního stromečku“ na Šídlovci.

Obzvlášť patří poděkování naším Dobrovolným hasičům z Hrabové, kteří přivezli ke stromečku čerta, Mikuláše a anděla, spolku TORALI za „opravdové” převleky, vystoupení před dětmi a pomoc při organizaci. Panu Milanovi Slívovi za ozvučení a vytvoření vánoční atmosféry, komisi pro děti a mládež za „Mikulášskou nadílku“ a manželům Hromádkovým za fotodokumentaci.

Touto cestou bych chtěla také poděkovat všem ochotným rodičům a zaměstnankyním naší školky, kteří se podíleli na přípravě příjemné předvánoční pohody a občerstvení.

Děti byly spokojené a jejich vystoupení s vánočními písničkami bylo důkazem jejich radosti.

Alica Strnišťová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]