Vladislava Kopitzová: Bypass u Makra

V říjnu tohoto roku proběhlo jednání k připravované investiční akci statutárního města Ostravy “Propojovací větev mezi rampou ze silnice I/56 a ul. Paskovskou na MUK u Makra v Ostravě-Hrabové“ tzv. „bypassu“.  Zápis z tohoto jednání k článku přikládám.

Na tomto jednání mimo jiné bylo opět projednáváno, že nebyla k dnešnímu dni určena kategorie propojovací větvě a tím pádem  vlastník předmětné připravované stavby a není možné provést další běžné kroky pro umístění a povolení stavby.

Bylo doporučeno svolání jednání vrcholných představitelů SMO – MSK – ŘSD ČR, kde by byl stanoven další postup. Vzhledem k tomuto doporučení oslovil městský obvod Ing. Unucku náměstka hejtmana viz dopis ze dne 27.11. 2019 a požádal o součinnost při jednání o určení kategorie a vlastníka propojovací větve.

Dále by měla následovat osobní schůzka našeho starosty s náměstkem hejtmana Ing. Unuckou, popř. náměstkyní pro investice Mgr. Bajgarovou.

Dokumenty:

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/12/ZÁZNAM-MAKRO-Z-24102019.pdf“ title=“ZÁZNAM MAKRO Z 24102019″]

[pdf-embedder url=“https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2019/12/dopis-náměstkovi-hejtmana-r.-2019.pdf“ title=“dopis náměstkovi hejtmana – r. 2019″]

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Trochu mně nadzvedlo tvrzení, že kolony u Makra vznikají kvůli neschopnosti řidičů. Nelze přece po řidičích chtít, ať se vrhají na rondel před auto (neřku-li autobus), které po rondelu již jede. Po náměstkovi Unuckovi je potřeba rovnou chtít, aby kraj by-pass po jeho výstavbě převzal jako součást křižovatky, kterou již spravuje.

[email protected] [email protected]