Sbíráme podpisy kvůli kanalizace na jihu Hrabové

Před volbami se každý volební subjekt ohání sliby, co všechno udělá pro občany. Minimálně dvě volební období jsme všichni měli možnost číst snad ve všech programech, jak se kdo zasadí o to, aby konečně měli všichni v Hrabové kanalizaci. Neúspěch je pak „házen“ na kde koho… a jedna výmluva střídá druhou.

Níže uvedenou stížnost/žádost, adresovanou primátorovi Ing. Tomáš Macura, MBA, můžete podepsat v prodejně Ovoce a zeleniny v budově Hrušky do konce roku 2019.

Zatímco o kanalizaci na ulici Lužná se nikdy ani nejednalo a kdo ví, kdy se bude jednat ([0066] Kanalizace na ulici Lužná), v jižní části Hrabové je tomu jinak. Projektová dokumentace pro stavbu kanalizace byla hotova již v dubnu 2005! Letos v únoru jsem byl pracovníkem magistrátu písemně ujišťován, že po skončení udržitelnosti „nového“ povrchu Paskovské se s realizací začne a že finanční krytí předmětných staveb je zajištěno rozpočtem SMO.

Když nám v srpnu 2019 starosta na jednání rady oznámil, že magistrát „změnil“ názor a stavba se odkládá o 4-6 let, tak mě osobně vysloveně žádal, abych to nezveřejňoval, že se sejde s primátorem do konce prázdnin. Tehdy řekl (srpen 2019), že nemá smysl se scházet s náměstky (paní Bajgarovou), že půjde rovnou za tím nejvyšším (primátorem Tomášem Macurou). Pak starosta střídal jednu výmluvu za druhou (např. že má primátor dovolenou), ale veřejný slib nakonec přeci jen dal v Hrabovských listech v září 2019:

Setkal jsem se zatím s několika náměstky, mám domluvenou schůzku s panem primátorem, udělám maximum pro to, ať jejich rozhodnutí zvrátím. To je zatím vše, co ke kanalizaci dokážu říct, snad do příštího vydání Hrabovských listů budu mít pozitivnější informace.“

Když jsem starostu Igora Trávníčka požádal o informaci s kým se sešel a jestli se už sešel s primátorem, zaslal mi tuto odpověď:

Nevidím důvod, proč bych ti měl skládat report s kým a s jakým výsledkem se potkávám. Neubírám ti ale v žádném případě pravo poukazovat na mou neschopnost a nebráním se jakékoliv změně. Nakonec, čím dřív, tím líp!

Občané již sepsali tuto stížnost/žádost a mají dostatek podpisů na to, aby ji v pondělí předali starostovi Igoru Trávníčkovi. Jelikož však v této věci starostovi již snad nikdo nevěří, sepsali jsme ještě jednu stížnost, kterou budeme posílat primátorovi Tomáši Macurovi.


Níže uvedenou stížnost/žádost, adresovanou primátorovi, můžete podepsat v prodejně Ovoce a zeleniny v budově Hrušky do konce roku 2019.

Podpisový arch bude k dispozici i na jednání zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová dne 16.12. 2019

Žádost v PDF
Podpisový arch v PDF

Ing. Tomáš Macura, MBA – primátor
SMO Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Věc: Žádost o vysvětlení a sjednání nápravy

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás touto cestou se žádostí o prověření postupů pracovníků a politických představitelů Magistrátu při přípravě realizace výstavby splaškové kanalizace v Hrabové, konkrétně akce „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace 4. až 6. stavba“ a o sjednání nápravy.

Nejprve nám dovolte malou rekapitulaci:

 1. Pro předmětné stavby byly dokončeny projektové dokumentace již v dubnu 2005. Následně z nich byla dokončena jen marginální část a k dnešnímu dni jsme nuceni konstatovat, že realizace celé kanalizační sítě je v „nedohlednu“, protože systém plánování je z našeho pohledu tristní – finanční plán je koncipován „z roku na rok“, dlouhodobé plánování neexistuje anebo není veřejnosti bez zbytečných obstrukcí přístupné! Sliby pracovníků Magistrátu se ukazují jako liché a nevymahatelné přesto, že jako občané své závazky vůči státu nebo obci plníme – platíme daně!
 2. Podle smlouvy o přistoupení ČR k EU kapitola 22 – životní prostředí a usnesení č. 91/271/EEC čištění městských odpadních vod musí ČR do 31. 12. 2020 vybudovat kanalizační systémy pro obce a města, která mají 2 až 10 tis. EO. Pro toto opatření je vyjednáno přechodné období pro implementaci a podle hodnocení Účetního dvora z r. 2010 a dále z r. 2015, které doposud trvá, Účetní dvůr soudí, že efektivnost postupu ČR je sporná. Máme se proto při cestách po EU považovat za občany druhé kategorie, když naši představitelé nejsou schopni naplnit sjednané závazky?
 3. Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje národní programy, když k danému tématu je nyní vypsaná výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace, aktivita 1.3.C Kanalizace, kdy oprávněnými příjemci jsou: obce, města …, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo veřejněprávními subjekty… Podává Magistrát nebo OVAK žádost o poskytnutí dotace?!
 4. Někteří z nás se ve věci kanalizace v Hrabové pravidelně dotazují u pracovníků Magistrátu na vývoj, jsou v kontaktu s projektantem dané zakázky, ale bez jakéhokoliv výsledku. Část z nás dokonce nabídla v r. 2014 formou darovací smlouvy Magistrátu 1,00 mil. Kč na „sdruženou“ investici výstavby části předmětné kanalizace, ale smlouva nakonec nebyla uzavřena proto, že Magistrát nebyl schopen garantovat termín realizace, a tak ze smlouvy pochopitelně sešlo (přece nepošleme někam 1 mil. Kč, abychom se ničeho v konkrétním termínu nedočkali). V této souvislosti byly skloňovány i požadované standardy fy OVAK, a. s. – kameninové potrubí proti navrhovanému plastovému potrubí – to mnoho z nás dodnes nepochopilo, že tento přístup je možný, ale nakonec proč ne ? – není to z jejich peněz, ale v tom případě nechápeme, proč většina měst a obcí v ČR tyto materiály používá.
 5. Po posledních skoro sedmi letech jednání s kompetentními pracovníky magistrátu neznáme žádná fakta v uvedené záležitosti a jako občané to pokládáme za alarmující a zcela jistě, min. z našeho pohledu, za projev a potvrzení nekompetentnosti, nekoncepčnosti a nefunkčnosti státní správy, snad jenom v tomto případu. Poslední korespondence jednoho z nás s náměstkyní Magistrátu (viz přílohy) to jenom potvrzují – možná, někdy? Možnost veřejné kontroly nulová! Není zpracována aktualizace, ale bude; není povolena změna územního rozhodnutí a vydáno stavební povolení na další etapy, ale bude; na stavbu kanalizace nebyla poskytnuta dotace, ale nikdy jsem se nedozvěděli proč; nemůžeme zahájit žádnou etapu, protože neskončila doba udržitelnosti OŽK na ul. Paskovská, když min. dvě etapy do této komunikace vůbec nezasahovali; není politická vůle – to bylo po sedmi letech poslední ústní sdělení a závěry nás vedou k tomuto postupu, když volíme cestu osobního dopisu a podle výsledků jsme se sousedy dohodnuti, že bude ev. následovat medializace.

Na základě výše uvedených výsledků jsme přesvědčeni, že proces řízení investic není řízený, že Magistrát má „hodně rozpracováno“, ale nic není dořešeno a dokončeno, že v ryze praktických věcech převažuje politický vliv a vliv zájmových skupin, a proto se na Vás, jako nejvyššího představitele města v dané problematice obracíme se žádostí:

a) o osobní prověření dané problematiky.
b) o osobní jednání s našimi zástupci v termínu, který si předem dohodneme!

Velice Vám děkujeme za pečlivé zvážení všech aspektů, prošetření dané věci, a hlavně za Váš osobní čas, který tomu věnujete, protože takový čas, to je element, který nás okrádá o osobní radosti, čas s rodinou a svými nejbližšími, a proto Vám předem děkujeme za ten Váš, který věnujete naší společné věci!

Ještě jednou děkujeme!

Žádost zastupuje výbor ve složení:

 • Ing. Radomír Orkáč
 • Ing. Kristina Ospalíková
 • Miroslav Janušík

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Přiznám se, že je mi trapné se vyjadřovat často sám k  informacím, které trpělivě zveřejňuje Radek na Hrabova.info. Ale věřím, že se to časem zlepší, a přidají se i další.

  Pokud jde o podpisovou petici v záležitosti kanalizace, je to výborný nápad. Vedení města si uvědomí, že nelze „ze dne na den“ měnit dřívější sliby a že existuje i v Hrabové skupina občanů – voličů, kterým se to nelíbí.

  Jsem odjakživa příznivcem posilování aktivit „občanské společnosti“ a vyzývám včechny občany Hrabové, aby se na podpisové archy podepsali.

  Současně děkuji organizátorům této akce za tuto iniciativu.

[email protected] [email protected]