Vladimír Slavík: Klub přátel Pilíků

Od dětských let mám zálibu v zakládání různých klubů. V roce 1947 jsem bydlel ve Vítkovicích a založil tam Foglarův čtenářský klub. Byla to tehdy veliká móda. Tyto dětské kluby organizoval před válkou časopis Mladý hlasatel a po válce časopis Vpřed.

Našimi vzory byly Rychlé šípy. Každý klub měl svou klubovnu. Ta naše byla v projekční kabině kina Rekord. Letecká bomba v roce 1945 zlikvidovala hlediště, ale projekční kabina neutrpěla úhonu.

Pak se má vášeň pro kluby probudila až v roce 2017 a založil jsem „Klub přátel Hrabové“ s tím, že se pokusíme uspět na podzim roku 2018 v komunálních volbách . Bohužel se to nepodařilo, získali jsme pouze jeden mandát.

A nyní koketuji s nápadem založit můj třetí klub s názvem „Klub přátel Pilíků“ . K tomuto nápadu mě vedou následující důvody:

  1. Věřím, že tento areál může mít v budoucnu velký význam pro možnost rekreace a využití volného času občanů nejen Hrabové, ale i z širokého okolí.
  2. Tyto vodní nádrže a jejich okolí jsou nyní v soukromém vlastnictví OKD, a.s. Pokládám za možné v rámci aktivit KPP (Klub přátel Pilíků) neformálním způsobem projednávat problematiku o dalším využití Pilíků s představiteli OKD.
  3. Základem jednání s OKD a s orgány státní správy by byly materiály a závěry odborných studií, obsažených v dokumentaci EIA.

Tímto vyzývám čtenáře HN, aby se do tohoto klubu přihlásili. Jako zakladatel nabízím klubovnu, a to speciální místnost v mém bytě na Slínové 8. Mám zde k dispozici o tomto areálu veškerou písemnou i mapovou dokumentaci.

O budoucích osudech Pilíků projevilo doposud skutečný a upřímný zájem pouze několik občanů. Jmenovitě Radek Orkáč, Milan Slíva, Petr Žižka, František Janša. Možná existují v Hrabové i další.

Případným zájemcům o členství slibuji, že tzv. schůzování omezíme na minimum. Naším komunikačním prostředkem bude především internet.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]