Projektová dokumentace mateřské školy

Jedná se o novostavbu mateřské školy na ulici Bažanova v MOb Hrabová, včetně napojení na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení. Novostavba objektu dotváří centrum městského obvodu v blízkosti úřadu. V rámci novostavby dojde k rekonstrukci távajícího parkovacího stání v blízkosti úřadu MO a vytvoření 29 parkovacích stání, včetně 3x stání invalidní.

Pro mateřskou školku již byla vypracována a projednána dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v lokalitě ulice V. Huga. Zastupitelstvo MOb Hrabová v roce 2018 rozhodlo o přesunu MŠ do lokality v ulici Bažanova. Oproti původní dokumentaci je v nové dokumentaci MŠ dispozičně přeprojektován pouze hlavní vstup, který byl přesunut ze severní strany na západní stranu objektu.

Vizualizace školky

Vizualizace školky

Položkový rozpočet stavby za 80 miliónů se mi nepodařilo přes opakované žádosti získat. Ani z pozice zastupitele (podáno ústně na zastupitelstvu – je to i v zápisu z jednání a dodatečně i emailem) a ani přes informační zákon (zákon č. 106/1999sb.). Dokonce nebyl úspěšný ani kontrolní výbor, který vyzval starostu svým usnesením: Kontrolní výbor požádal dne 13.12. 2019 starostu, aby požadované dokumenty bez dalšího odkladu písemně zastupiteli zaslal. Kontrolní výbor se domnívá, že došlo k porušení § 82 písm. b), zákona č.128/2000 Sb. „Zákona o obcích (obecní zřízení)“, kde je členovi rady uložena povinnost doručit do 30 dnů písemnou odpověď na jeho dotaz, připomínku či podnět. Porušen byl také jednací řád Zastupitelstva MOb Hrabová.

KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ dokumentace (cca 160 dokumentů)
je k dispozici na Google Drive MOb Ostrava-Hrabová.

Průvodní zpráva k mateřské školce je zde v PDF:

[pdf-embedder url=”https://www.hrabova.info/wp-content/uploads/2020/01/HRABOVA_MS_2018_STZPR_DPS_AB.pdf”]

5 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Očekával bych, že se problematikou nové MŠ bude také zabývat komise VDE. Protože její stanovisko může mít vliv i na posuzování finančních nákladů.
  Pokud jde o mě, tak bych příliš nešetřil. Vždyť budujeme investici, která má životnost cca 100 let. A ještě k tomu pro naše děti!
  Je zvláštní, že komise VDE se vůbec touto stavbou nikdy nezabývala. Ani pod vedením Ing. Dvořáka, ani pod vedením Ing.Skalského. Soudím tak podle zápisů, které jsem si právě nyní pročetl. První byl z 7.1.2016, poslední z 11.12.2019.
  Vnucuje se otázka o kvalitě práce této komise.

  • Jan Dvořák říká:

   Nevím proč opakovaně píše pan Slavík nepravdy. KVDE pod vedením pana Skalského se sice školkou nezabývala, ale KVDE v období 2014-2018 se věnovala školce celkem 3x – stačí přečíst zápisy z 12.5.2016, 8.11.2016 a 27.6.2018.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Ještě si dovolím k této problematice následující poznámku. V současné době citelně chybí naší samosprávě odborník na stavební problematiku v oboru Pozemních staveb. V dřívějších letech to byl pan Vladimír Petana. Nyní nemáme nikoho. Přitom tito lidé v Hrabové určitě existují! Možná, že čekají, že budou osloveni a požádáni o spolupráci.

 3. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, já si nemyslím, že minulá (Jan Dvořák) a ani současná (Jiří Skalský) komise výstavby za to může. Komise se tím nezabývala, protože ji to nikdo nepředal – materiály k posouzení. Pokud jim to někdo předal a zeptal se jich na názor, pak se za tento komentář omlouvám.
   
  Je nepochybně pravda, že někdo jako byl pan Petana nám v samosprávě i komisích chybí. Ale na druhou stranu, nikde není řečeno, že na závažná rozhodnutí si nemůžeme objednat stanovisko nějakého experta. Stejně jako jsem navrhl v případě posuzování vlivu na životní prostředí a nakonec se to zrealizovalo.
   
  V neposlední řadě je potřeba říct, že na kulturní sál pracovní skupina je a na školku ne?;-)

 4. Vladimír Slavík říká:

  Radku, děkuji za tvou reakci na tento problém .Nemůžeme si zastírat, že v současných orgánech samosprávy nemáme žádného odborníka na problematiku Pozemních staveb. Stanoviska různých cizích expertů jsou vždy problematická.
  Přitom tito specialisté určitě v Hrabové existují! Snažme se je společně vyhledat a oslovit.

[email protected] [email protected]