Zápis z jednání finančního a kontrolního – 13.12. 2019

Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová
Datum jednání: 13. 12. 2019

Přítomní členové finančního výboru:

 • Bohumil Rundt
 • Květoslava Hrabovská
 • Věra Chlupatá
 • Ospalíková Kristina
 • Gromnica Rostislav
 • Slíva Milan
 • Radka Šupčíková
 • Jiřina Kelnarová

Další účastníci jednání:

 • Jan Socha
 • Orkáč Radomír

Program jednání:

 • Personální obsazení VPP
 • Znak MOb Hrabová na FB skupině Hrabová
 • Nedodání dokumentů a informací ze strany starosty
 • Návrh nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Zápis z jednání

Personální obsazení veřejně prospěšných prací (VPP)

Pan tajemník Ing. Socha byl požádán o vyjádření k personálnímu obsazení VPP a k pracovní náplni mistrové Ing. Davidové. Výbory konstatovaly, že nás pracovníci VPP stojí čím stále více finančních prostředků, zejména vzhledem k tomu, že pouze v jednom případě je poskytován příspěvek ze strany ÚP. Z uvedeného vyplývá, že je třeba zvážit, zda by nebylo efektivnější a méně finančně náročné zajišťovat úklid v Hrabové jinou formou. Členové výboru se proto dohodli, že zjistí (Chlupatá, Slíva, Kelnarová), jakým způsobem je veřejný pořádek zabezpečován v jiných městských částech a obcích (např. Stará Bělá, Nová Bělá, Paskov). Pan tajemník sdělil svou vizi týkající se profesionalizace VPP a v 4/2020 předloží návrh.

Usnesení:

Finanční a kontrolní výbor doporučuje tajemníkovi úřadu připravit na 4/2020 nové organizační schéma. VPP s novým personálním obsazením pracovníků, pracovními náplněmi a možnou vzájemnou zastupitelností (např. řidič, atd.).

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

Znak MOb Hrabová na FB skupině Hrabová

Znak obce se na facebooku Hrabová vyskytuje v části, která informuje o správcích facebookové skupiny, kteří mohou stránku moderovat a bez omezení zveřejňovat příspěvky. Pokud žádný správce není připnut, tak určení, který správce se objeví, určuje facebook a aktuálně zveřejní pouze jediného. Správci stránky Hrabová při objevení se stížnosti, i když je dle jejich názorů neoprávněné, provedli připnutí jiné ze správcovských stránek tak, aby byla stránka s názvem a znakem obvodu a byla odsunuta mimo zobrazované. Druhá možnost byla zrušit stránkám správcovství, ale tím by přišla obec o možnost kdykoliv oslovit 1300 členů skupiny Hrabová, největší facebookové skupiny věnované naší obci.

Bez usnesení.

Nedodání dokumentů a informací ze strany starosty

Zastupitel Ing. Orkáč požádal kontrolní výbor o stanovisko ve věci „nedodání dokumentů a informací“, o které dne 31. 10. 2019 požádal pana starostu na jednání zastupitelstva. Pan starosta oznámil, že požadované Ing. Orkáčovi předá. 3. 12. 2019, kdy uběhla lhůta pro dodání požadovaných dokumentů a informací. Ani do tohoto data však, dle vyjádření zastupitele Ing. Orkáče, mu požadované dokumenty a informace nebyly dodány ani poskytnuty. Došlo tak k porušení jednacího řádu Zastupitelstva MOb Hrabová.

Usnesení:

Kontrolní výbor se domnívá, že došlo k porušení § 82 písm. b), zákona č.128/2000 Sb. „Zákona o obcích (obecní zřízení)“, kde je členovi rady uložena povinnost doručit do 30 dnů písemnou odpověď na jeho dotaz, připomínku či podnět. Porušen byl také jednací řád Zastupitelstva MOb Hrabová. Kontrolní výbor žádá starostu, aby požadované dokumenty bez dalšího odkladu písemně zastupiteli zaslal.

Hlasování o usnesení:

 • Pro:5
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 3

Návrh nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Finanční a kontrolní výbor se již na svých předchozích jednáních shodl, že Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená Radou MOb Hrabová s účinností od 1. 9. 2019 vykazuje sníženou transparentnost oproti předchozím pravidlům pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Proto přímé zadání do výše 2 mil. Kč se jeví jako nepřípustné.

Usnesení:

Přímé zadání veřejných zakázek do 2 mil. Kč nedoporučujeme.

Hlasování o usnesení:

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel se: 0

Zapsala dne 20. 12. 2019: Jiřina Kelnarová (členka kontrolního výboru), Květoslava Hrabovská (členka finančního výboru)

Štítky: , ,

29 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Je pro mne nepochopitelná záhada, proč tento zápis není také zveřejněn na webových stránkách MOb Hrabové. Konstatuji, že tento nedostatek v praktickém uplatňování “zpětné vazby” mezi občany a samosprávou vadí pouze Milanu Slívovi, který jako jediný prosazuje zveřejňování těchto zápisů. Ostatním čtrnácti zastupitelům je to “šumafuk”.Je to v rozporu i s jejich slibem, který učinili po svém zvolení do funkce zastupitele.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Na doplnění mého komentáře připomenu text slibu zastupitele.
  “Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jeho občanů a  řídit se Ústavou a zákony ČR”.
  Pokud jde o právo občanů na infornace, tak to je zakotveno v článku 17 Listiny základních práv a svobód. Tento dokument je součástí Ústavy ČR.

 3. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, co přesně prosím znamená “Ostatním čtrnácti zastupitelům je to „šumafuk“”? Dle čeho soudíte? Já jsem nejen zápis z výborů do 24 hodin zveřejnil zde na Hrabová.Info, ale společně s Milanem Slívou a Jirkou Skalským jsme jako jedni z mála hlasovali 16.12. 2019 “pro” návrh Milana. Návrh Milana neprošel, protože dal starosta svůj protinávrh (o důvodech lze jen spekulovat, ale asi nikdo nechce, aby se vědělo, že porušuje zákon, viz zápis výše), pokud si dobře pamatuji, jak to na zastupitelstvu bylo (počkejte si na zápis z jednání zastupitelstva).
   
  Nesedí mi proto Vámi uváděný počet 14 zastupitelů, Vám opravdu ano?

  • Jan Dvořák říká:

   Kdybyste předtím vy sami nehlasovali pro zákaz zveřejňování, tak by ten zákaz nikdy ani nezačal platit.

   • Radomír Orkáč říká:

    Milý Honzo, ČSSD pro to také hlasovala, takže co přesně tím chceš říct? Jakože “my sami” jsme pro to neměli hlasovat a všichni ostatní, včetně ČSSD ano? Mimochodem, víš, že ten zákaz platí jen pro web http://www.ostrava-hrabova.cz a já tehdy řekl, že s tímhle souhlasím, když s tím souhlasí kontrolní i finanční výbor, ale že to stejně budu zveřejňovat na Hrabová.Info? Co pro zveřejňování, ať už kdekoliv udělala ČSSD?:)

    • Jan Dvořák říká:

     Každý má právo na konzistentní názor, ale pokud v době působení v radě hlasujete pro utajení a poté, co jste do ní už nikým nebyli zvoleni, jste naráz pro zveřejňování, tak je to čistý populismus.

     • Radomír Orkáč říká:

      Milý Honzo, jak již tady padlo mnohokrát, schvalovalo to zastupitelstvo (jedna se o výbory zastupitelstva, nikoliv rady). Dále nechápu, co v tém podání znamená tajení, když zápisy má i ČSSD, jen ho nehodlala nikdy zveřejnit. Naopak, zde na Hrabová.Info to zveřejňuji. Můžeš upřesnit, prosím, co znamená “tajit”?

      • Jan Dvořák říká:

       Hlasovat pro zákaz zveřejňování=tajit.

       • Milan Slíva jr. říká:

        Pro pana Dvořáka znovu zopakuji. 1.8.2019 se změnil přístup k zápisům výborů v metodickém pokynu Ministerstva vnitra, který má pro obec závaznost interního předpisu, proto jsem v této souvislosti dal návrh na změnu. Nic víc, nic míň.

       • Radomír Orkáč říká:

        Teď popisuješ to, jak hlasovala ČSSD?

        • Jan Dvořák říká:

         Teď popisuji, jak postupují tzv. Hrabované – jak se jim to hodí (a ještě k tomu hledají nesmyslné záminky).

 4. Vladimír Slavík říká:

  Fakta hovoří jasně. Na zastupitelstvu 6.5.2019 bylo přijato usnesení, že nebudou zveřejňovány zápisy z finančního a kontrolního výboru. Proti nebyl nikdo, hlasování se zdržel Ing. Rundt a p.Pospěch.
  V následujícím období si uvědomil absurditu tohoto usnesení pouze Miĺan Slíva a jako jediný důrazně žádal na posledním zastupitelstvu zveřejňování těchto zápisů. Ale prozatím neuspěl. Z těchto faktů usuzuji, že většině zastupitelů je to “šumafuk”. Základní chyba se stala na zastupitelstvu v květnu.

 5. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, co přesně znamená, že je někomu něco šumák? Asi to špatně chápu – já si myslím, že šumák znamená, že to prostě někdo neřeší, ale tak to prokazatelně není. Nicméně chápu, že chcete vyvolat diskuzi, mně se jen nelíbí, že to vyvoláváte takto nesmyslně… (14 z 15 zastupitelů to je šumák).
   
  14 zastupitelů široké veřejnosti si to DLE VÁS nepřeje, tak kde je problém???
   
  Nicméně znovu říkám, že tomu tak není a jen se snažíte nesmyslně vyvolat tímto diskuzi.

 6. Radomír Orkáč říká:

  Nebylo by vhodnější vyvolat diskuzi nad tím, že jsem si dovolil zápis zveřejnit a že se v něm dokonce píše o porušování zákona?

 7. Vladimír Slavík říká:

  Můj milý adoptivní vnuku, mnohokrát jsem jsem veřejně oceňoval existenci webu Hrabova.info, který jsi vymyslel a stále úspěšně provozuješ. Jsem si jistý o jeho významu pro zkvalitnění samosprávy Hrabové.
  Dost mě překvapil tvůj “vlažný” postoj při  likvidaci zveřejňování zápisů z našich výborů.
  Možná to přeháním, ale pro mne je svoboda slova a přístup k informacím naprosto zásadní potřebou. Asi bych po hlasování zastupitelstva v květnu 2019 “bouchl do stolu” a vzdal se mandátu.
  Vůbec nepokládám tuto diskusi za nesmyslnou, naopak, je velmi důležitá.

 8. Radomír Orkáč říká:

  Moc Vám děkuji za názor, já si za svým rozhodnutím z května stojím. Změnilo se doporučení a Milan Slíva tuto změnu zaznamenal a navrhnul ji zapracovat i do praxe v Hrabové (doplnění přes bod v programu na zastupitelstvu). To se nepodařilo a proto jsme Milan i já řekli, že vždy o zápis požádáme přes 106ku za všechny ostatní, aby byl úřad přinucen zápis zveřejnit. Více pro to asi nikdo teď nemůže udělat… Nebo se pletu?
   
  Čili jaký navrhujete dědo Vláďo další postup vy? Můžeme pro Vás udělat ještě něco navíc, kromě zveřejnění na Hrabová.Info, žádost přes 106ku a další prosazování oné změny na příštích zastupitelstvech?
   
  Jaký je názor ostatních zastupitelů, kteří prosadili protinávrh starosty víte? Můžete se s námi o to podělit?

 9. Vladimír Slavík říká:

  Můj názor na zveřejňování zápisů z finančního a kontrolního výboru se stále opírá o má ústavní práva občana ČR. Proč bych měl složitě se domáhat těchto informací přes “stošestku” nebo jinými složitými postupy?
  Takže navrhuji na příštím zastupitelstvu opět zařadit do programu zastupitelstva zveřejňování zápisů z jednání finančního a kontrolního výboru.

 10. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, znovu zopakuji dotaz v rámci diskuze, kterou vyvoláváte: “Můžeme pro Vás udělat ještě něco navíc, kromě zveřejnění na Hrabová.Info, žádost přes 106ku a další prosazování oné změny na příštích zastupitelstvech?”

 11. Milan Slíva jr. říká:

  22.1.2020 bude „pracovní“ porada zastupitelů, kde se bude zveřejňování zápisů dále projednávat. Mimo mnoha dalších věcí, kupříkladu Hrabovských listů, které v lednu budou občané ve schránkách marně očekávat. Osobně se mi vůbec nelíbí neveřejnost tohoto jednání, protože, podle mého názoru, má občan právo se účastnit jakéhokoli jednání zastupitelstva a sdělením svých názorů, námětů či postřehů, pomoci svým zastupitelům hledat nejlepší možná řešení a zárověň má právo, práci svých zastupitelů hodnotit. Doposud na jednáních padnoucí připomínky občanů, až na opravdové výjimky, považuji za přínosné a žádoucí a většinu bych rád viděl i na této pracovní poradě.

 12. Vladimír Slavík říká:

  Problémem je, že na pracovní poradě zastupitelů nelze přijímat žádné pravoplatné usnesení.
  Takže je na mistě otázka, zda to nebude pouhá ztráta času. Nebylo by lepší svolat mimořádné zastupitelstvo?

  • Milan Slíva jr. říká:

   Vladimíre, vidíme to stejně.

  • Jan Dvořák říká:

   Pracovní zastupitelstvo nahrazuje to, co v Hrabové už druhé volební období chybí – diskusi. Samozřejmě, když byli tzv. Hrabované v radě, tak jim forma diktatury nevadila a rádi ji využívali. Ale bez diskuse se Hrabová nikam neposune – ba naopak, utajováním zápisů apod. se pak jednou budeme divit jaký kostlivec po tomhle volebním období vypadne ze skříně, ale pak bude pozdě honit bycha (jak to teď předvádějí tzv. Hrabované).

 13. Radomír Orkáč říká:

  Milý Honzo,
   
  já osobně v radě prosazoval minimálně tři termíny besedy se starostou, všechny neúspěšně (únor 2019, červenec 2019, září 2019). To co píšeš o tom kostlivci, tak připomenu, že jestliže to bude po třech letech ČSSD u moci (jste v radě, pletu se?), tak se asi ani není čemu divit, proč to píšeš. Nicméně ze skříně právě díky našemu odchodu z rady právě ti kostlivci vypadli…, ale to jistě víš…
   
  Zase napiš něco pozitivního, vždy si to rád přečtu, jak uvažuje vzdělaný člověk.

  Měj se moc fajn, R.

  • Jan Dvořák říká:

   Pokud jeden tzv. Hrabovan chce pracovní zastupitelstvo a druhý je nazývá ztrátou času, tak tzv. Hrabované jsou evidentně nekompetentní k vedení obvodu. A pokud po vašem odchodu vypadli kostlivci, tak jsou to bohužel vaši kostlivci.

   • Milan Slíva jr. říká:

    Chápu, že pro kovaného straníka může být nepochopitelné, že lidé můžou mít různé názory, jinak by stačil jediný zástupce za každou stranu s upravenou váhou hlasu a nemuselo by všude vysedávat všude tolik zástupců jednotlivých stran. Opět pane Dvořáku hrubě zkreslujete skutečnost. Nemyslím, že by byl někdo, kdo by nechtěl jednání. Pouze považuji za hrubou chybu různá pracovní zastupitelstva bez přístupu veřejnosti. I když vám je toto asi jedno, protože jsem vás na žádném z devíti posledních zastupitelstev neviděl a o přístup na jednání zastupitelstva tedy jako občan pravděpodobně nestojíte. Ale věřte, že v Hrabové jsou lidé, kteří ten zájem mají a mají, na rozdíl od vás, k projednávanému mnoho podnětného co říct.

    • Jan Dvořák říká:

     Pokud jeden člen osádky velí hot a druhý čehý, tak vůz nikdy nikam nedojede. Ale omlouvám se, netušil jsem, že chcete jednání, které je dle vás pouhou ztrátou času.

     • Milan Slíva jr. říká:

      Domnívám se, že budu vědět podstatně lépe co chci, než vy. Nikdy jste na to téma se mnou nekomunikoval, ani nejste můj mluvčí. Obzvláště jak vidno, máte problémy s chápáním psaného textu nebo jenom trollíte. Nemám sebemenší problém, když mám s něm s někým rozdílný názor, i to je cesta k hledání nejlepšímu řešení. Nikdo namá patent na rozum. Ale konverzace musí mít smysl a někam problém posunovat, což konverzace s vámi není ani v nejmenším.

      • Jan Dvořák říká:

       Pokud se nějaký subjekt rozhodne kandidovat, tak má vědět, co chce, nikoli to teprve hledat.

   • Radomír Orkáč říká:

    Milý Honzo, zase napiš, až budeš mít zase něco “evidentního”. Určitě víš více než všichni ostatní. Měj se moc fajn a vše nejlepší do nového roku Ti ze srdce přeji.

[email protected] [email protected]