Vladimír Slavík: Nové informace o územním plánu Hrabové

Těm, kteří  pozorně sledují mé články v Hrabovských novinách  možná neunikly mé obavy z následků příliš intenzivní  výstavby RD  na různých místech v Hrabové.  Konkrétně  v blízkosti ulice Na Farském, Domovské, Poplužní, Na Šajaru, U Řeky, Na Luhu.

Mám obavy z toho, že Hrabová  se časem promění v pouhou noclehárnu  mnohých zdejších obyvatel. A děje se tak v souladu z územním plánem.

Napsal jsem proto  v prosinci 2018 dopis hlavnímu architektovi MMO, ve kterém jsem uvedl:

„Vadí mi, že se Hrabová postupně mění v „panelák“ naležato. Je to umožněno mimo jiné i existujícím územním plánem, ve kterém jsou předimenzována plochy, určené k zástavbě RD. Movití občané z ostravských sídlišť se postupně stěhují do okrajových, venkovských městských obvodů včetně Hrabové. V listopadu 2018 projednal náš městský obvod váš přípis ve věci uplatňování ÚP Ostravy. Odpověď byla zaslána 16.5.2019 a obsahovala několik návrhů na změnu ÚP. Doposud Hrabová neobdržela na tento dopis odpověď“.

Pan Ing. arch. Cyril Vltavský mi v minulých dnech napsal (zkráceně):

„Hrabová byla v minulosti poněkud opomíjena a to i co do nové rodinné výstavby a  možná i proto městský obvod již od porevolučních dob usiloval o to, aby se u něj rodinná výstavba rozvíjela a bylo zde vymezeno dostatek  stavebních ploch.  Podoba územního plánu tak reaguje na požadavky i městského obvodu“. Požadavky na změnu Územního plánu Ostravy jsme obdrželi. Návrh je součástí změn, které jsou v současné době zpracovávány a po jejich zapracování do podoby, stanovené stavebním zákonem je budeme projednávat“.

Takže za postupnou  proměnu Hrabové na „panelák naležato“ si můžeme sami. Náš městský obvod již od porevolučních dob usiloval o rozvoj výstavby RD  a bylo to promítnuto i do územního plánu.

To tvrdí v lednu roku 2020 hlavní architekt města Ostravy.

Rád bych věděl, kolikrát se zastupitelé ( nebo alespoň starostové) Hrabové v minulosti  sešli s hlavním architektem města k projednání  této problematiky.

3 Komentáře

 1. Josef Sladký říká:

  Můžu se zeptat jako informační hodnotu má tento článek? Hrabová má platný územní plán, který je veřejný. Vy se ptáte proč se staví domy pro MOVITÉ občany sídlišť. Logicky kdokoli kdo kupuje dům nebo byt, dokonce i auto, musí mít peněžní prostředky. Bez toho to nejde. Pán nebo vy bydlíte pod mostem? Pokud ne, tak jste také movití.

  Sám přispěvatel bydlí v rodinném domě, ale ostatním tuto možnost bydlení odpírá. To není příliš férový přístup. Navíc tito lidé nic neporušují a postupují podle předpisů.

  Nechápu proč dáváte prostor naprosto zbytečnému článku, který nic neřeší a pouze zbytečně osočuje nové obyvatele a dělá z nich „buržousty“. Pán by si měl hlavně zamést před vlastním prahem…

  Děkuji

 2. Radomír Orkáč říká:

  Proč jsem zde dal článek pana Slavíka: Já si myslím, že článek má informační hodnotu nemalou, protože zahrnuje stanovisko hlavního architekta. Pokud chápu správně pana Slavíka, tak projevuje svůj názor ohledně stavební uzávěry dalších lokalit, které na jednání komise výstavby dne 10.4. 2019 navrhla paní Faicová (např. lokalita Poplužní, K Pilíkům, Na Šajaru) ke stavební uzávěrce.
   
  S návrhem paní Faicové souhlasila jak celá komise výstavby, následně to odsouhlasila i RMOb a v poslední fázi i celé Zastupitelstvo MOb Ostrava-Hrabová.
   
  https://trello.com/c/WaWTSPpN
   
  (17.4. 2019) Rada městského obvodu Hrabová
   
  souhlasí
   
  s návrhy na změny Územního plánu Ostravy v plochách č. 5 – 7 dle předloženého návrhu
   
  a ukládá
   
  starostovi předložit návrh změny na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.
   
  z.: Igor Trávníček
  t.: 6.5.2019
   
  Důvodová zpráva:
   
  Na popud útvaru hlavního architekta a stavebního řádu MMO a následně komise výstavby, dopravy a ekologie byly zpracován návrh na změnu územního plánu v plochách č. 5. – 7.
   
  Plocha č. 5 (B216), ul. Na Honech, (dle ÚPO plocha pro „Bydlení v rodinných domech“) zachování ulice Domovské jako pěší zóny. Komise navrhla změnu na „Krajinná zeleň.
   
  Plocha č. 6 (dle ÚPO plocha pro „Bydlení v rodinných domech“) je nevhodná pro bydlení vzhledem k bezprostřední blízkosti ul. Mostní, navržená změna navazuje na areál TJ Sokol, ve výhledu je vybudování multifunkční haly ve spolupráci s MOb.
   
  Plocha č. 7 (P51), ul. U Řeky, je dle ÚPO určena pro „Lehký průmysl“. Vzhledem k problémům v sousedním průmyslovém areálu versus zóna pro bydlení ul. Na Farském, ul. Lužná je vhodná změna na plochu „Smíšenou – bydlení a služby“ nebo „Občanská vybavenost“.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Pane Josefe Sladký, chápu a respektuji vaše výhrady k mým názorům. Nepřeji si, aby z Hrabové vznikl „panelák naležato“.
  Vy máte opačný názor, a já to respektuji. Ale vůbec se mi nelíbí vaše připomínky k informační hodnotě mého článku. Snažil jsem se v něm zdůraznit význam samosprávy při tvorbě územního plánu.Co je na tom špatného?

[email protected] [email protected]