Starosta v dopisu premiérovi přiznal potíže s rozpočtem Hrabové

Starosta Igor Trávníček přiznal Andreji Babišovi, že pokud nezajistíme spolufinancování z jiných než vlastních zdrojů, ohrozí finanční objem této akce další rozvoj obvodu. Toto ohrožení přitom ještě dva dny předtím (16.12. 2019) na zastupitelstvu starosta odmítal.

Dále pak v dopisu uvedl, že byla naše žádost o dotaci na stavbu školky zamítnuta (duben 2019), přestože ještě o dva dny dříve (16.12. 2019) a opakovaně vždy předtím tvrdil zastupitelům Hrabové, že nemá informaci, že bychom ve hře již nebyli.

Dopis některých zastupitelů ze dne 17.12. 2019 na Hrabová.Info.
Dopis starosty ze dne 18.12. 2019 v PDF:

Vážený pane premiére,

jako starosta statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová, jsem si s obrovskou nadějí přečetl Vaše vyjádření, ve kterém podporujete výstavbu mateřských škol.

Hrabová je obvodem vesnického typu, kde na rozdíl od ostatních částí města, neustále přibývá obyvatel. Nové rodinné domy se zde staví obrovskou rychlostí a s tím roste i potřeba zajištění odpovídající kapacity předškolních zařízení.

Naše současná školka je z padesátých let a je ve špatném technickém stavu. Dle statického posudku, který jsme nechali vyhotovit, je sanace objektu neekonomická. Rozhodli jsme se proto pro výstavbu nové školky s tím, že jsme podali žádost o spolufinancování z výzvy č. 88 IROP. Naše žádost byla ale zamítnuta s odůvodněním, které dle mého, není plně ve shodě s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce.

Stavba školky je naší největší investiční akcí za několik posledních desetiletí. A je investicí nezbytnou. Pokud nezajistíme spolufinancování z jiných než vlastních zdrojů, ohrozí finanční objem této akce další rozvoj obvodu.

Píšu Vám, protože Váš názor v této věci byl vstřícný, jasný a věřím, že nám dokážete pomoci. Budete-li mít zájem, veškeré podrobnosti k projektu a k realizaci Vám zašlu obratem.

S pozdravem

Igor Trávníček
starosta

2 Komentáře

  1. Jan Dvořák říká:

    No a to měl v žádost o dotaci napsat, že máme vlastních peněz dost???

  2. Jindřich Werner říká:

    Přestaňte už ukazovat prstem, a něco dělejte. W.

[email protected] [email protected]