Náměstkyně primátora k dotaci na školku v Ostravě-Hrabové

Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora, se k reportáži o dopisu premiérovi vyjádřila na začátku roku na svém facebookovém profilu takto:

* Nevím, jestli pomůže pan premier (asi víme, jak to dopadne), každopádně na městě řešíme tuto školku od listopadu 2019, kdy jsem se o projektu a žádosti dozvěděla a určitě se najdou zdroje, které ve financování pomohou. Jeden z důvodů je špatný stav současné budovy, ten druhý leží v zajímavém konceptu nové školky, která má multifunkční použití (například posuvné stěny mezi třídami, které umožní vytvořit sál apod), ale hlavně fakt, že podporujeme snižování počtu dětí ve třídě (současný stav 29, budoucí 22) s možností poskytnout předškolní vzdělávání v obvodě, kde děti bydlí. Situace s místy pro děti je komplikovaná kvůli rapidní nové zástavbě v této lokalitě na kraji Ostravy.

Paní Hoffmanové jsem se proto zeptal na několik informací a během týdne mi zaslala odpovědi…

Kdy jste se dozvěděla, že potřebujeme peníze na novou školku?

Finance se projednávaly s požadavky na rozpočet na rok 2020, sama jsem byla s žádostí seznámena v listopadu 2019*.

Pokud byste mohla o dané věci rozhodnout sama, jakou pomoc byste Hrabové nabídla? Co tomu brání, respektive jaké máme šance, abychom získali pomoc, kterou navrhujete?

Všechny městské obvody se řídí metodikou rozpočtu pro město Ostrava. Město pomáhá s financováním investičních akcí obvodům, ale obvod si musí zvolit, jaké jsou jejich investiční priority, protože město nemůže financovat všechny projekty všech obvodů najednou. Za svůj odbor si uvědomuji potřebu školky, ale vedení obvodu musí finanční podporu projednat s předstihem. Proto se nyní scházíme s panem starostou a gesční náměstkyní a hledáme způsob financování a pomoci pro tento projekt.

Má se dle Vašeho názoru Hrabová pokusit požádat o dotaci v dalších letech, tak jak mi odepsal premiér Babiš?

Žádost byla odmítnuta z formálních důvodů, což je škoda. Nikdo projekt neposuzoval. Má šanci uspět, ale pokud se začíná projekt už realizovat, nejsem si jista, jestli je v podmínkách dotace možné například žádat na rozestavěný dům apod.

Může v tuto chvíli někdo na MMO garantovat, že peníze dostaneme? Kdy je dostaneme a kdy to budeme vědět jistě, že můžeme s penězi počítat?

O financích rozhoduje rada města a její zastupitelstvo. Až schválení na zastupitelstvu vám garantuje dané finance. S panem starostou nyní jednáme a tudíž vám nedokážu zodpovědět na Vaše otázky. V rozpočtu na rok 2020 s tímto není počítáno.

Podle mých informací jste se byla ve stávající školce na ulici V. Huga v prosinci 2019 podívat, jaký máte z návštěvy pocit a bavili jste se o dalším využití školky na Příborské ulici?

Uvědomuji si potřebu vyšší kapacity školky vzhledem k rozvoji Hrabové  a její případné další využití v novostavbě. Činnost obvodu v tomto kvituji. Pan starosta v době mé návštěvy o využití školky neměl jasnou představu.

Máte představu o tom, jestli si MMO případnou finanční pomoc Hrabové něčím podmíní? Například požadavkem na celkovou kapacitu (125 versus 181 dětí), nebo získáním jiné dotace či procentem spoluúčasti Hrabové?

Finance se řídí metodikou, jak jsem již zmínila. Získání externích zdrojů je vždy výhodou, obvod se musí na investici podílet, protože město nemůže hradit investici v obvodě na 100 procentech.

Pozn: * Opraven nesoulad s tím co náměstkyně uvedla na facebooku a v odpovědi na mail (* říjen 2019).

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]