Kanalizace na jihu Hrabové

Starosta Igor Trávníček na začátku října 2019 sdělil zastupitelům, že znovu intervaloval na městě ohledně kanalizace, kdy investiční komise Magistrátu města Ostravy podpořila záměr vybudování kanalizace na jižním konci Hrabově. Výsledek měl být dle jeho tvrzení znám po jednání investiční komise (jednání mělo proběhnout na přelomu října a listopadu).

Starostovi oponoval pan Bedřich Chlupatý, který byl toho názoru, že pokud některý z úředníků dělá chyby (opakující se), tak se má vyměnit. Dále se přidává k názoru na neúnosnost ve vztahu ke stavbě zbývající kanalizace. Dále se ptal, co dělá obvod proto, aby se ve stavbě kanalizace co nejdříve pokračovalo. Kritizoval také, že z jednání na městě nejsou žádné zápisy.

Na samotném konci ledna 2020 jsem se starosty z pozice zastupitele zeptal na onen pro Hrabovou klíčový výsledek jednání investiční komise, ale dostal jsem od Igora Trávníčka pro mě poměrně zarážející odpověď:

Na jednání investiční komise za přítomnosti zástupců vedení města interpelovali ve věci min. dva členové komise. Vzhledem k tomu, že zápis z jednání komise je neveřejný, konkrétní podoba mi není známa.

Proč píšu zarážející? Pro Hrabovou se jedná o zásadní věc, navíc měla investiční komise magistrátu kanalizaci projednávat na základě interpelace našeho starosty (druhá polovina roku 2019) a starosta ještě na začátku února nezná výsledek? Respektive tvrdí, že informace jsou v zápisu, do kterého nemá možnost nahlédnout?

Jelikož jsem se s odpovědí našeho starosty nespokojil a zajímal mě názor investiční komise, doptal jsem se na magistrátu na výsledek a na nahlédnutí do zápisu.

Odpověď mi dne 11.2. 2020 zaslal z magistrátu Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru investičního:

Kanalizace Hrabová

Pane Ing. Orkáči, na žádném jednání investiční komise se neprojednávala kanalizace v jižní části městského obvodu Hrabová.

Mohu ale potvrdit, že pan starosta Igor Trávníček na samotných jednáních při přípravě kapitálového rozpočtu pro rok 2020 s výhledem pro rok 2021-2023 intervenoval, aby se tato kanalizace začala stavět co nejdříve. Žádný zápis k tomuto jednání neexistuje.

Dne 8.11. 2019 proběhlo 6. zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města, kde hlavním a jediným bodem bylo projednání kapitálového rozpočtu města Ostravy pro rok 2020. Tohoto jednání se zúčastnili členové komise, vedení města a vedoucí jednotlivých odborů magistrátu.

Výstavba kanalizace v Hrabové na základě odsouhlasených priorit města byla odsunuta k realizaci až po roce 2023, dle schváleného plánu financování. Zahájení jedné ze dvou plánovaných staveb (Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 4. a 5. stavba) je počítáno na rok 2024 a druhé (Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 6. stavba) na rok 2026, nicméně se dá předpokládat, že tento termín nebude konečný a tyto rozvojové stavby se budou realizovat až po zrušení volných výustí, tedy nejdříve v roce 2026.

S pozdravem pěkného dne
Ing. Jan Šrámek vedoucí odboru investičního

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Czech -> Czech…
    • Create a new word list…
  • Copy

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]