Pozvání na 11. zasedání ZMOb Hrabová – 4.3. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 4.3. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

 1. Projednání změn jednacího řádu zastupitelstva MOb Hrabová
 2. Poskytnutí účelových neinvestičních/investičních dotací spolkům a neziskovým organizacím
 3. Rozpočtová opatření v roce 2020
 4. Zpráva o průběhu realizace Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová 2040 za rok 2019
 5. Změny ve složení finančního, příp. kontrolního výboru
 6. Majetkoprávní záležitosti:
  a) Směna pozemků parc. č. 2164/1 a 2590/1 o celkové výměře 172m²
  b) Přijetí daru pozemku parc.č. 2584/32 o výměře 13m²
 7. Hlavní body a termíny zasedání zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2020
 8. Informace o činnosti RMOb mezi 10. a 11. zasedáním ZMOb
 9. Různé

V Ostravě-Hrabové dne 18.2. 2020

Igor Trávníček
starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]