Vladimír Slavík: Cyklostezka kolem Pilíků

Mezi členy komise VDE (Výstavba, doprava,ekologie)  a členy KPP (Klub přátel Pilíků) se nyní diskutuje o reálných možnostech vybudování cyklostezky  kolem Pilíků a využití tohoto areálu pro odpočinek, sport  a další volnočasové aktivity  i pro cyklisty.

Jde o úsek mezi Novou Bělou a cyklostezkou na  pravém břehu Ostravice.  Celková délka je asi  2,4 km.

První úsek budoucí cyklostezky (200 m lesní cesty v blízkosti Mitrovické kapličky) je ve vlastnictví města Ostravy.  Následuje úsek o délce 1200 m (bývalá hráz Pilíka) ve vlastnictví OKD. V prostoru Statku je cca 200 m  budoucí cyklostezky ve vlastnictví firmy Equicentrum,  a poslední úsek 800 m je ve vlastnictví Povodí Odry.

Asi největším problémem této cyklostezky je mostek přes Ščučí, tzv. mostek sirotek. Sirotek proto, že se k němu  nehlásí ani Nová Bělá, ani Hrabová, ani Povodí Odry. Přitom jeho stav je havarijní a kdykoliv se může zřítit. Kdo zajistí jeho opravu?

Na mostek navazuje  tzv. Lesní cesta. Momentálně je ve špatném stavu a vyžaduje opravu. Pak následuje bývalá hráz bývalého rybníka Pilík.  Je také ve špatném stavu a oprava je nezbytná. Technickým problémem je přechod na komunikaci  „K Pilíkům“. Výškový rozdíl je asi 1,5 m.

Komunikace, vedoucí k Paskovské silnici, je celkem v dobrém stavu, stejně jako úsek v prostoru  Statku. Následuje trasa po levobřežní hrázi Odlehčovacího kanálu Ščučí, kde povrch stezky je vysypán  struskovou drtí. Některým cyklistům tento povrch nevadí, jným ano. Po lávce přes Ostravici se naše cyklostezka napojí na tu stávající na protějším břehu. Dojedeme po ní jak do Ostravy tak do Frýdku Místku.

Jaké by tato nová cyklostezka měla výhody?

Z hlediska další perspektivy Pilíků značné. Mezi návštěvníky Pilíků by nebyli pouze místní občané, alei lidé z širokého okolí. V prostoru vodních nádrží by bylo možno zřídit odpočinkové místo vybavené lavičkou, stolem a případně i plochou pro ohniště. Třeba na pozemku parc. č. 476/2 před budovou bývalé čerpačky poblíž  nádrže č. 5.  Zájemci by měli možnost odpočinku, prohlídky okolí  včetně výstupu na „náhorní plošinu Pilík 3″  a možnost  případné vycházky do  okolních  zalesněných prostor. Možná, že zde v budoucnu se zřídí i rozhledna, což by se mi velmi líbilo.

Co je třeba vykonat pro realizaci uvedeného záměru? Dvě věci:

  1. Získat souhlas OKD
  2. Získat podporu  Magistrátu města Ostravy, včetně podpory finanční na provedení oprav některých úseků této cyklostezky. Především na opravu mostka sirotka   a možná později i na postavení té rozhledny.
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]