Příspěvek se štítkem: "Blog V. Slavíka"

Vladimír Slavík: Dva rozdílné přístupy dvou místních politiků

Pan MUDr. Rostislav Gromnica se stal místním politikem v Hrabové po volbách v roce 2018. Zastupitelstvem byl v květnu 2019 zvolen do funkce člena Kontrolního výboru a v listopadu téhož roku dokonce do funkce předsedy tohoto významného výboru. Měl ambici zdokonalit Jednací řád Kontrolního výboru, ale zastupitelstvo jeho návrhy odmítlo.

Vladimír Slavík: Volební program SNK Hrabované II

Jsem velmi spokojen s níže uvedenou odpovědí Milana Slívy. Hrabované prokázali, že mají ve svém týmu schopné občany. Alespoň argumentačně. Pokud vyhrají volby a realizují svůj volební program, má naše obec šanci na výrazné a všestranné zlepšení současného stavu.

Vladimír Slavík: Polemika se zastupitelem MUDr. Gromnicou

Pan zastupitel Gromnica si zde pustil „hubu na špacír“. Rád bych věděl, co tím sleduje. Že by se chtěl tímto zvláštním způsobem zviditelnit? Nebo se zavděčit panu starostovi?

Vladimír Slavík: Otazníky kolem opravy ulice Dubraviova v Ostravě-Hrabové

Kdo navrhl technologii, která pak  byla uplatněna v zadávacích podmínkách?  Proč se nerespektovalo stanovisko komise pro výstavbu, dopravu a ekologii?

Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (3)

Na první pohled se jedná o okrajovou záležitost. Totiž o účelovou komunikaci parc. č. 2544/1, která vede od  vodní nádrže Pilík 5 směrem k Mitrovicím. Má délku cca 200 m a je používána  chodci, cyklisty, a také motorovými vozidly. Těmi se dopravují  se svou rybářskou výbavou  k vodním nádržím rybáři z širokého okolí. Pilíky jsou totiž také rybářským revírem Českého rybářského svazu.

Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (2)

Názornou ukázkou pomalé reakce radních na danou situaci je případ budoucího využití objektu po mateřské škole na Příborské ulici. O zrušení školky rozhodlo zastupitelstvo 31. ledna 2018. Proč se RMOb ihned nezačala zabývat otázkou, jaké bude další využití těchto prostor?

Vladimír Slavík: Oprava „Příčnice“, aneb starosta i tajemník si nechtějí komplikovat život

Vladimír Slavík se pustil do „boje“ s našim úředním šimlem a zeptal se přímo magistrátu, zdali existují odborné studie o škodlivosti asfaltu ve vztahu k vegetaci, které by tak zdůvodnily nesouhlas s položením asfaltového povrchu na ulici K Pilíkům. V závěru článku se pan Slavík pozastavuje nad tím, že než aby si starosta i tajemník komplikovali život, radši v plném rozsahu „respektují“ doporučení magistrátu.

Vladimír Slavík: Něco shnilého ve státě dánském [2]

Dle zápisu z jednání komise pro výstavbu, dopravu a ekologii se komise sešla  6. 10. 2021 a projednala některé aktuální problémy našeho městského obvodu. Mimo jiné i další využití domku č. 91 a vhodné místo pro stavbu budoucí sportovní haly. Mám dojem, že naše rada nebere doporučení této komise příliš vážně.

Vladimír Slavík: Jak asi dopadnou v Hrabové příští volby?

Volby se uskuteční v říjnu příštího roku a vznikne nové zastupitelstvo. Bude lepší jak to nynější? Nebo ještě horší?

Vladimír Slavík: Pilíky jako „úložiště“, aneb nesnaží se někdo odsunout vybudování cyklostezky?

V posledních Hrabovských listech je na str. 3 informace paní místostarostky Vladislavy Kopitzové o výsledcích jednání se zástupcem s.p. DIAMO Odra Ing. Petrem Křížem, které se uskutečnilo v červenci 2021. Jednalo se o zřízení stezky  kolem bývalé vodní nádrže Pilík 3  a nynějších nádrží  Pilík 4 a 5 na pozemcích s.p. DIAMO.

[email protected] [email protected]