Příspěvek se štítkem: "Blog V. Slavíka"

Vladimír Slavík: Volba prezidenta v Ostravě

V našem městě zvítězil v druhém kole prezidentských voleb Andrej Babiš (52,27 %). Volební účast byla 63,26 %. Volby rozhodly největší městské obvody, v obvodě Ostrava Jih volilo Andreje Babiše 55,50 %, v obvodě Poruba 50,47 %.

Vladimír Slavík: Počet místostarostů

Rozhodnutí nového zastupitelstva o jmenování  dvou místostarostů vyvolalo pohoršení u některých občanů, a dokonce i jednoho nově zvoleného  zastupitele. Prý Ing. Orkáč „káže vodu a pije víno“.  Pan MUDr. Gromnica se na fb skupiny Ostrava-Hrabová stěžuje, že důvody nutnosti dvou místostarostů  nebyly vysvětleny.

Vladimír Slavík: Kdo má být starostou

K napsání tohoto článku mne přiměl podiv zastupitele MUDr. Gromnice, Ph.D., a manželů Poláčkových (viz fb skupiny Ostrava-Hrabová) nad tím,  že zastupitelka paní Věra Kročková, která „vyhrála volby“, neusilovala o funkci starostky nebo alespoň místostarostky.

Vladimír Slavík: Dva rozdílné přístupy dvou místních politiků

Pan MUDr. Rostislav Gromnica se stal místním politikem v Hrabové po volbách v roce 2018. Zastupitelstvem byl v květnu 2019 zvolen do funkce člena Kontrolního výboru a v listopadu téhož roku dokonce do funkce předsedy tohoto významného výboru. Měl ambici zdokonalit Jednací řád Kontrolního výboru, ale zastupitelstvo jeho návrhy odmítlo.

Vladimír Slavík: Volební program SNK Hrabované II

Jsem velmi spokojen s níže uvedenou odpovědí Milana Slívy. Hrabované prokázali, že mají ve svém týmu schopné občany. Alespoň argumentačně. Pokud vyhrají volby a realizují svůj volební program, má naše obec šanci na výrazné a všestranné zlepšení současného stavu.

Vladimír Slavík: Polemika se zastupitelem MUDr. Gromnicou

Pan zastupitel Gromnica si zde pustil „hubu na špacír“. Rád bych věděl, co tím sleduje. Že by se chtěl tímto zvláštním způsobem zviditelnit? Nebo se zavděčit panu starostovi?

Vladimír Slavík: Otazníky kolem opravy ulice Dubraviova v Ostravě-Hrabové

Kdo navrhl technologii, která pak  byla uplatněna v zadávacích podmínkách?  Proč se nerespektovalo stanovisko komise pro výstavbu, dopravu a ekologii?

Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (3)

Na první pohled se jedná o okrajovou záležitost. Totiž o účelovou komunikaci parc. č. 2544/1, která vede od  vodní nádrže Pilík 5 směrem k Mitrovicím. Má délku cca 200 m a je používána  chodci, cyklisty, a také motorovými vozidly. Těmi se dopravují  se svou rybářskou výbavou  k vodním nádržím rybáři z širokého okolí. Pilíky jsou totiž také rybářským revírem Českého rybářského svazu.

Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (2)

Názornou ukázkou pomalé reakce radních na danou situaci je případ budoucího využití objektu po mateřské škole na Příborské ulici. O zrušení školky rozhodlo zastupitelstvo 31. ledna 2018. Proč se RMOb ihned nezačala zabývat otázkou, jaké bude další využití těchto prostor?

Vladimír Slavík: Oprava „Příčnice“, aneb starosta i tajemník si nechtějí komplikovat život

Vladimír Slavík se pustil do „boje“ s našim úředním šimlem a zeptal se přímo magistrátu, zdali existují odborné studie o škodlivosti asfaltu ve vztahu k vegetaci, které by tak zdůvodnily nesouhlas s položením asfaltového povrchu na ulici K Pilíkům. V závěru článku se pan Slavík pozastavuje nad tím, že než aby si starosta i tajemník komplikovali život, radši v plném rozsahu „respektují“ doporučení magistrátu.

[email protected] [email protected]