Příspěvek se štítkem: "Blog V. Slavíka"

Vladimír Slavík: Šíření neověřených informací

Obdivuji občany, kteří se snaží získat objektivní informace prostřednictvím sociálních sítí. Ale na koho jiného se mohou obrátit? V Hrabové stále neexistuje obecní web nebo FB, který by občanům na jejich požádání objektivní informace poskytl.

Vladimír Slavík: Podklady pro jednání zastupitelstva

Být v dnešní době zastupitelem není žádná sranda. Hlasuje se tam často o velmi závažných záležitostech. Přijatá usnesení by měla být v souladu s platnými legislativními předpisy. V opačném případě mohou být zastupitelé vystaveni i soudnímu stíhání. Obávám se, že ne vždy mají zastupitelé možnost si v klidu prostudovat příslušné podklady.

Vladimír Slavík: Nářečí našich předků

Na Ostravsku se dříve mluvilo nářečím lašským, ne nářečím slezským, které má blízko k polštině. Přízvuk se kladl na předposlední slabiku. Mluvilo se „kratce“. Rozlišovalo se tvrdé „l“ od měkkého (českého)  „l“.

Vladimír Slavík: Hydrogeologický posudek pro lokalitu „K Pilíkům“

V „Registru smluv“  jsem si přečetl, že MOb Hrabová vystavil objednávku na zpracování hydrogeologického posudku pro oblast v okolí MK „K Pilíkům“ za cca 70 tis. Kč, a to u  firmy K–GEO s.r.o. se sídlem v Ostravě.

Vladimír Slavík: Veřejné poděkování

Můj dík patří panu Ing. Radku Orkáči. Včera jsem si na stránkách Hrabovských novin posteskl, že mi přestala  fungovat  e-meilová adresa [email protected] a přecházím na náhradní adresu [email protected], což je spojeno s různými komplikacemi.

Vladimír Slavík: Připravovaná změna územního plánu

Současný územní plán města Ostravy (a tím i MOb Hrabové) platí od 6.6.2014. V Hrabovských novinách jsem opakovaně tomuto plánu vytýkal, že umožňuje na území Hrabové příliš  rozsáhlou výstavbu nových RD,  nevymezuje dostatečně velké plochy  pro budování občanské vybavenosti a plánuje v jižní části obce výstavbu tzv. Jižní magistrály. A to vše s  tichým souhlasem místní samosprávy.

Vladimír Slavík: Otevřená radnice

Na internetu si lze o „otevřené radnici“  přečíst následující  věty: Základem „otevřené radnice“ je široká informovanost a komunikace s občany. Nebo: Chceme, aby občané měli možnost spolurozhodovat  o záležitostech obce nejen u voleb. A také: Hlavním cílem „otevřené radnice“  je zapojení veřejnosti do do života obce.

Vladimír Slavík: Pokračování diskuse o Hrabovských listech

Na můj článek v této záležitosti reagoval na webu Hrabova.info starosta Igor Trávníček a zastupitel Radek Orkáč. Myslím, že bude vhodné v této diskusi pokračovat i na stránkách Hrabovských novin.

Vladimír Slavík: Dělba práce mezi členy Rady

O významu dělby práce jsem se učil ve škole již před cca sedmdesáti lety. Existuje v lidské společnosti odedávna. A nejenom u lidí, ale dokonce i  u hmyzu, třeba u mravenců nebo včel.

Vladimír Slavík: Co Hrabové (mimo jiné) chybí

Hrabová má smůlu, že zde momentálně neexistuje nikdo, kdo by se zajímal o vývoji naší obce z hlediska statistického. Přitom tyto údaje by mohly pomoci samosprávě v lepší orientaci při úvahách o dalším rozvoji obce.

[email protected] [email protected]