Vladimír Slavík: První krok k vytvoření „Srdce Hrabové“

Na zastupitelstvu MOb Hrabová dne 16.12.2019 bylo usneseno odkoupit RD č. 91 a okolní pozemky od nynějších majitelů s tím, že se využijí pro budoucí potřeby obce. Tyto nemovitosti mohou být významné při postupném vytváření budoucího „Srdce Hrabové“. Propojují Paskovskou ulici s prostorem kolem radnice, se zdejším parkem a s budoucí školkou.

Snad každý zdejší občan se setkal s majitelkou domku č. p. 91. Byla to sympatická paní slovenského původu, která se mnoho let starala o tento domek a zahradu. Ale čas je neúprosný. Je dobře, že tento majetek je nyní v rukou obce.

Vracím se k výše uvedenému usnesení zastupitelstva. Město Ostrava vyhovělo našemu požadavku, a nyní jsme správci RD č. 91 a okolních zahrad o celkové ploše této nemovitosti 1 121 m/2.

Neumím si tu rychlost vysvětlit. Bez usnesení rady města Ostravy, bez usnesení zastupitelstva města Ostravy se tento domek a zahrada ocitly ve správě Hrabové. Tak to je zapsáno v katastru nemovitostí.

Pane starosto, nevím jak jsi to dokázal, ale je to čin, za který ti Hrabová velmi děkuje.

Jak s tímto majetkem naložíme? Je zde starší RD a okolní pozemky. Na rozhodování o dalším využití této nemovitosti by se měli podílet všichni občané Hrabové. Nevím, jak to zařídit, když v současné době nevychází místní časopis. Jedinou možností jsou místní sociální sítě. Údajně je na internet zapojeno 80 % občanů. Ti přemýšlivější této možnosti využijí, ti méně přemýšliví se budou muset přizpůsobit názorům těch chytřejších.

Zaznamenal jsem návrh na využití tohoto domku jako místní muzeum. Že by se zde soustředily sbírky různých předmětů denní potřeby, které používali naši předci. Nebo i nářadí zdejších zemědělců. Jde jistě o zajímavý nápad, ale nejsem si zcela jist jeho aktuálností a užitečností.

Jakým potřebám poslouží tyto pozemky v budoucnosti? Nejbližší stavební záměry jsou jasné. Je to nová školka, prostor pro kulturu, sportovní hala.

Získanou nemovitost bude především nutné zabezpečit proti znehodnocení. Možná, že se zde v budoucnu postaví nové zdravotní středisko, klubovny pro místní spolky, kavárna s cukrárnou a kdoví co ještě, podle přání mladé generace občanů Hrabové.

Nebylo by na škodu zahájit diskusi o celkovém vzhledu budoucího středu obce.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]