Vladimír Slavík: U nás v Kocourkově

(Aktualizováno 31.3. 2020 v 17:50) Omluva za nepřesnou informaci: Ve svém článku o zkolabování našeho veřejného rozhlasu jsem tvrdil, že příčinou jeho  nynější nefunkčnosti je zkorodování  kabelů, uložených v zemi.

Po konzultaci s místními elektrikáři musím toto své tvrzení upřesnit. Existuje i nadzemní kabeláž, a to je náš případ. Veřejný rozhas v Hrabové je napojen na nadzemní kabely,  zavěšené na sloupech. Tyto kabely  na některých místech působením povětrnostních podmínek  a  času zkorodovaly. Následkem toho se v některých ulicích  Hrabové zhoršila kvalita poslechu.

Tímto se omlouvám i panu tajemníkovi, skutečně nikde netvrdil, že příčinou vzniklých poruch byla koroze podzemních kabelů.

Takže jediným řešením je  výměna nadzemní  kabeláže v místech těchto poruch. Náklady na potřebné opravy nebyly prozatím vyčísleny.

Je  asi čas  uvažovat o další  perspektivě  místního rozhlasu. Je to úkol pro komisi VDE  a možná i pro komisi kulturní.  Konečné rozhodnutí bude na Radě a na Zastupitelstvu.

Určitě nejde o žádnou maličkost. Je to asi i generační problém. Má generace bude preferovat rozhlas, ti mladí budou prosazovat modernější mediální prostředky. Nejlepší by bylo vyhovět všem.


Nemohu uvěřit svým očím při čtení zpráv na místních sociálních  sítích. Konkrétně v záležitosti obecního rozhlasu.  Existuje v Hrabové od nepaměti a  celkem dobře sloužil svému účelu.

Až do dnešních dnů jsem se domníval, že propojení mezi jednotlivými amplióny je provedeno „vzdušnou cestou“, tedy  pomocí drátů na sloupech.

Podle posledních zpráv je propojení  provedeno zemními  kabely, které nyní  „vyzkratovaly“ a jejich výměna není aktuální. Doposud jsem pokládal nadzemní propojení ampliónů za podstatně levnější ve srovnání s podzemním kabelem, ale asi jsem se mýlil.

Určitě se nemýlím v tom, že zde byla zanedbána péče o toto zařízení. Každý občan ví, že u každého technického zařízení jsou předepsány prohlídky a revize. To proto, aby byla zajištěna jeho provozuschopnost. Proč se tyto revize a kontroly neprováděly u obecního rozhlasu? A kdo za to nese zodpovědnost?

Tajemník tvrdí, že „problém na straně úřadu nebyl nalezen a s největší pravděpodobností  se jedná o vyzkratování na úrovni kabelu“.

Když nenese zodpovědnost  tajemník, tak kdo? Asi opět „chudák“ pan starosta.

Výmluva na poruchu  kabelu má následující vadu. Každý elektrikář ví, že při dnešních technických možnostech není žádný problém lokalizovat místo zkratu a provést opravu. Je to poměrně časově nenáročná záležitost.

A opět je zde celkem logická otázka. Proč by se měly tyto vodiče umísťovat pod zem? Vždyť dráty k „mému“ amliónu vedou na sloupech, a slyšitelnost mám výbornou.

Mít tu možnost, požádal bych fundovaného  odborníka  v tomto oboru o zjištění  skutečných příčin nynějších problémů a hlavně o jeho doporučení pro budoucí období.  Názory místních amatérů nejsou příliš přesvědčivé. Těmi amatéry myslím pana tajemníka a některé další místní politiky.

To jsou důvody, proč jsem tento článek opatřil nápisem „U nás v Kocourkově“.

Na webu Hrabova.info se zmiňuje Ing. Orkáč o tom, že na  SMS InfoKanál se již zaregistrovalo dvě stě občanů. Ale obyvatel v Hrabové je téměř 4 tisíce! Ne každý z nich preferuje InfoKanál.

Štítky:

6 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo a není to jedno, kdo za to může? Je pravděpodobné, že úřad, ale nemyslíte si, že to dělá schválně, že? Úřad se pokusil nechat rozhlas opravit, ale nepodařilo se. Místo energie do hledání firmy, která to nyní opraví (nikdo netvrdí, že to opravit nejde) tajemník investuje veškeré úsilí a čas koordinaci svozu materiálů, výrobě roušek a také dosud nevídaným oběžníkům do všech schránek občanů.
   
  Současný trend měst je jasný. Nahradit problémové drátové rozhlasy moderními technologiemi. Aplikace Mobilní rozhlas je tím v současnosti nejpoužívanějším. Mají ho i okolní městské obvody i např. Paskov.
   
  Rozhodně by měl být rozhlas v pořádku, ale vyčítat to tajemníkovi nebo starostovi není na místě. Informací je navíc tolik a mění se z hodiny na hodinu, že současné informování formou shrnutí do oběžníku je naprosto dostačující. Ale souhlasím, píseň pana Fajfra by stálo za to si pustit, je úžasná!

 2. Vladimír Slavík říká:

  Ten problém je složitější. Vadí mi, když vedení obce podceňuje inteligenci občanů.
  Pan tajemník oznámil, že se na veřejném rozhlase vyskytla závažná porucha, kterou nelze opravit. Prý zkorodovala kabeláž, uložená v zemi!

  Pak je tady ještě druhá rovina tohoto problému. Přemýšlivý občan začne uvažovat nad tím, proč se u tohoto technického zařízení neprovádí pravidelné revize a opravy.To je pouze krůček k pochybnostem o zodpovědném řízení naší obce.

  Když nejsme schopni zajistit provozuschopný stav veřejného rozhlasu, jak můžeme řídit mnohem složitější záležitosti?

  To všechno jsou důvody, proč můj článek v Hrabovských novinách má nadpis „U nás v Kocourkově“.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Musím se omluvit panu tajemníkovi. Skutečně nikde netvrdil, že kabely obecního rozhlasu jsou uloženy v zemi. Jsou vedeny po sloupech veřejného osvětlení. Ale další mé kritické připomínky k veřejnému rozhlasu platí.

 4. Radomír Orkáč říká:

  Tak jsem rád, že se to dědo Vláďo vyjasnilo. Ona výměna nadzemního vedení rozhlasu se dá podle vzoru Paskova táhnout v optice… Ale jak správně píšete v dodatku, je to o jednání komise výstavby.
   
  Moc díky za to, že jste se omluvil, protože tajemník v tom opravdu udělal maximum.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Optické, stejně jako bezdrátové řešení má jednu obrovskou nevýhodu. Koncový stupeň u každého „tlampače“ vyžaduje napájení. Buď se to řeší slunečním kolektorem a bateriemi, popřípadě separátním vedením napájení, což však stávající stav nevyřeší. Řešitelné by asi bylo napájení přímo z elektrické sítě. Baterie se však musí pravidelně měnit, panely čistit a lokální napájení nemá největší výhodu současného řešení a obecně je to celé náročnější na údržbu. Jak časově, tak finančně. Současné zařízení totiž vyžaduje pouze napájení centrálního zesilovače, což lze snadno zabezpečit kupříkladu elektrocentrálou hasičů a zprávy lze vysílat, i když je zbytek obce bez proudu. Výpadek napájení lze v případě nouzových stavů totiž předpokládat. Takže osobně bych byl za obnovu stávajícího vedení.

 5. Jan Socha říká:

  Pana Vladimíra Slavíka si vážím pro jeho zájem o věci veřejné. Chápu jeho rozhořčení, že momentálně nefunguje místní rozhlas a že neslyší libý hlas paní Haunerové, popř. starosty či krásnou melodii p. Fajfra. Ani mu nezazlívám, že mu unikají některé souvislosti.
  Po posledním hlášení MR bylo evidentní, že rozhlas není v pořádku, protože po 30 vteřinách byl projev hlasatelky přerušen a již se ho nepodařilo „nahodit“. Neprodleně jsem povolal servisní firmu z Klimkovic, aby se pokusila závadu odstranit. Firma 2 dny projížděla celý katastr Hrabové a její závěrečný verdikt byl zdrcující. Kabely MR jsou na mnoha místech prověšeny, vyzkratovány. provizorní oprava, jak navrhuje pan Slavík (opravit porušená místa) nepřichází v úvahu. Navrhli vyměnit kabeláž v celé délce a nedoporučili za tohoto stavu MR používat. Jenže: je nouzový stav, kabely pro MR nejsou dostupné, firmy, které jej dodávají, stojí. Jinými slovy: náš MR je po smrti a jeho vzkříšení nebude brzy ani levné.
  Nechci bránit panu Slavíkovi v hledání viníka za tento stav. On ho vidí v tajemníkovi a je to jeho svaté právo. Faktem je, že co tu tajemník 4 roky je, se pro MR nic neudělalo. Jedni říkají, že je to historický přežitek, který se dá nahradit novými technologiemi, druzí jsou staromilští, pamatují ještě obecního bubeníka a chtěli by MR zachovat. Ať už jedni nebo druzí neudělali to podstatné. nevytýčili novou koncepci informování občanů a nevyčlenili na MR žádné prostředky. Tajemník udělal, co musel. Namísto nefunkčního MR, který slyší a zaznamená zlomek obyvatelstva a používá se jednou za 2 měsíce, vydal během posledních tří týdnů 5 letáčků, oběžníků, které nechal roznést do každé domácnosti, aby informace měli všichni a mohli s nimi pracovat.
  Až válka s virem skončí, hodnoťte a trestejte. A hlavně: konečně rozhodněte, jakou formou chcete občany informovat. Bude na to více času než nyní. Děkuji i V.S. za pochopení, byť v tomto příspěvku neslyšel můj hlas naživo.

[email protected] [email protected]