Pozvání na 12. zasedání ZMOb Hrabová – 6.5. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 6.5. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

  1. Rozpočtová opatření Rady města Ostravy
  2. Rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2020
  3. Jednací řád zastupitelstva MOb Hrabová
  4. Seznámení s projekty a stavebními akcemi MOb v roce 2020
  5. Bytová problematika
  6. Uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 2584/32, ul. Paskovská
  7. Žádost o prodej pozemků parc.č. 2590/3 a části parc.č. 2090/1
  8. Informace o činnosti RMOb mezi 11. a 12. zasedáním ZMOb
  9. Různé

V Ostravě-Hrabové dne 27.4. 2020

Igor Trávníček
starosta městského obvodu Hrabová

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]