Vladimír Slavík: Prosté kupecké počty nad ekonomickou situací Hrabové

V současné době si někteří zastupitelé a někteří občané Hrabové kladou otázku, zda jsou stále ještě reálné naše dřívější plány na stavbu nové MŠ a na přístavbu k budově radnice, určenou pro kulturní účely.

Ve finančním vyjádření jde o částky 50 mil. Kč (MŠ) a 23 mil. Kč (přístavba KD),  celkem 73 mil.Kč. S realizací se počítalo  v letech 2020 – 2022.

Financování  tohoto plánu je nepříznivě ovlivněno především  neexistencí finančních dotací na MŠ. V důsledku koronaviru asi není reálná ani dříve předpokládaná  dotace na přístavbu KD. O případném úvěru se prozatím neuvažuje.

Takže nynější situace je následující:

Volné finanční prostředky, ušetřené v minulých letech, činí 23 mil. Kč. V této částce je započten zůstatek z hospodaření bytového fondu ve výši 19 mil. Kč.

Vzniká zde následující problém.  Je možné z peněz  z  bytového fondu financovat tyto  dvě stavby? Asi  těžko. Bytový fond je  určen pro opravy a  modernizaci obecních bytů a ne pro jiné účely.

Takže z volných finančních prostředků jsou k dispozici pouhé 4 mil.Kč.

Jaké byly  skutečné kapitálové  (investiční) výdaje MOb Hrabová v posledních letech?  Asi 20 mil. Kč  ročně. Takové byly a stále jsou naše reálné finanční možnosti na financování výstavby MŠ a KD.

Ale náklady na MŠ a přístavbu KD jsou 73 mil. Kč a mají se proinvestovat během dvou let! A my máme k dispozici pouze 2 x 20 + 4 = 44 mil. Kč. Vzniká zde manko asi 30 mil Kč.

Přitom bude nutno rezervovat určité prostředky i na jiné nezbytné investice a není jisté, zdali celkové rozpočtové příjmy se v dalších letech nebudou v důsledku koronaviru  snižovat.

Podle těchto rámcových „kupeckých počtů“ nás čekají těžké roky. Uvědomuje si to několik  místních populistů, kteří prosazují okamžité zahájení výstavby přístavby KD? Asi ne. Jsou to nezodpovědné osoby s velmi svéraznými a málo domyšlenými názory. Naštěstí nemají u veřejnosti téměř žádný ohlas.

Doufám, že i většina zastupitelů si uchová svůj  zdravý rozum.

Závěrečná poznámka:

Opakovaně sděluji, že  finanční dotace pro stavbu nové MŠ  je problematická především proto, že v sousedním městském obvodě  Ostrava-Jih je ve školkách volných cca 500 míst a je jistě žádoucí z hlediska města tato místa obsadit. Třeba i dětmi z Hrabové. Případná dotace města nebo státu pro stavbu nové školky v takto „přeškolkovaném“ území  asi není reálná. Zde se zájmy občanů Hrabové a zájmy zbytku města dostávají do konfliktu. A vyhraje ten silnější. Taková je realita.

Štítky:

14 Komentáře

 1. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo,
   
  Vaše čísla mi nějak nesedí, možná bude rozdíl v DPH, nebo ve starších odhadech, ale hrubá čísla jsou taková, že školka nás přijde na 80 mil. Kč a přístavba na 23 mil. korun (+ vybavení, + provozní náklady jako plat správce).
   
  Reálně tedy z vlastní kapsy hradíme přes 100 mil. korun.
   
  Pokud má čísla nejsou přesná s ohledem na Váš článek, omlouvám se, možná jsem jen ta Vaše špatně pochopil.
   
  Děkuji za Váš článek.

 2. Milan Slíva jr. říká:

  V článku shledávám několik nepřesností.
   
  Největší nepřesnost jsou náklady na prostou výstavbu školky (přičemž tyto, oproti původnímu projektu neobsahují náklady na vnitřní vybavení). Stavba školky byla vysoutěžena za 72 479 888,30 Kč včetně DPH (téměř o 20% nad projektovou cenu). Stavby je totiž nutno počítat včetně DPH, protože stát z těchto investic DPH přímo nevrací. Menší část se sice vrátí formou rozpočtového určení daní (aktuálně 23,58%), ale nevrátí se nám, ale městu.
   
  Chybou je také počítat s tím, že se přístavba KD vydraží za projektovou cenu. Jak jsem již psal, stavba školky se vydražila vysoce nad projektovou cenu, přestože se v okolí běžně při veřejných zakázkách této ani nedosahuje. Takže náklady můžou ještě o pár miliónů povyskočit. V nákladech školky také nejsou nemalé náklady na stavební dozor (1,8 miliónů Kč) a koordinátor BOZP za 540 tisíc Kč, tyto následně budou i u stavby kulturní přístavby.
   
  Nepřesná je i Vladimírova informace, že „Financování tohoto plánu je nepříznivě ovlivněno především neexistencí finančních dotací na MŠ.“ Dotace existují a mnoho žadatelů z těchto dotací i staví. U nás je problém v tom, že jsme pro závažné formální nedostatky v žádosti o dotaci z IROP nebyli k posouzení naší žádosti o dotaci ani připuštěni a to i přes výzvu k odstranění těchto nedostatků. Dotace není nároková, ale my nebyli vyřazeni proto, že by jiné projekty dostaly přednost, my byli vyřazeni pro naši neschopnost.
   
  Zevrubným zkoumáním jsem dospěl k názoru, že závažným problémem byly i diskriminační podmínky veřejné zakázky na mateřskou školu, které vyřadily z možnosti se o zakázku ucházet většinu firem, což v důsledku výrazně navýšilo cenu stavby. Stejný postup jsem nyní shledal i v podmínkách zakázky na stavbu přístavby KD.
   
  Přes výše napsané bych chtěl zdůraznit, že nejsem odpůrce stavby mateřské školy, právě naopak, ale chci, aby se stavělo za rozumné peníze a způsobem, který neparalyzuje obec na mnoho let dopředu. Bohužel současné vedení obce nemá mou důvěru, že je schopno toto realizovat.

 3. Vladimír Slavík říká:

  ´Podle platné “Smlouvy o dílo” s firmou MORYS zaplatíme za školku 73 636 tis. Kč včetně DPH, a ani o korunu více. Tato cena byla řádně vysoutěžena a v dané době odpovídala ekonomické situaci, tedy nabídce a poptávce. O ceně 80 mil. Kč mi není nic známo.
  U přístavby KD bych radil několik měsíců posečkat. Možná, že se nám podaří tuto akci realizovat (s ohledem na současnou situaci na stavebním trhu) za velmi výhodnou cenu. Nic nás nenutí to uspěchat.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Vladimíre, dovolím si důrazně nesouhlasit. Za samotnou stavbu zaplatíme dle smlouvy o dílo 72 479 888,30 Kč včetně DPH. Nechápu Tebou uvedenou částku, protože když započtu další přímé náklady (projekt, stavební dozor, koordinátor BOZP) tak jsem již vysoce nad Tebou uváděných 73 636 tis. Kč a to existují spousty dalších nákladů a hlavně, oproti původnímu projektu bylo vyřazeno vnitřní vybavení, zejména vybavení kuchyně. A ještě důrazněji nesouhlasím s tím, že „v dané době odpovídala ekonomické situaci, tedy nabídce a poptávce“. Jsem přesvědčen, že nabídka byla uměle zúžena, ale zde si počkám na výsledek šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale mám k dispozici tabulku, která analyzuje veřejné projekty za stejné období a většina je vysoutěžena pod projektovou cenu a to přestože naše projektová cena byla před vyhlášení zakázky přepočtena výrazně vzhůru (o 19%), „aby“ respektovala pohyb cen vzhůru za ten méně než rok. I přesto se vydražilo, dle mého názoru, nesmyslně nad tuto nesmyslně navýšenou cenu. Jako příklad k porovnání za všechny uvedu stavbu sportovní haly v Tebou často uváděné Nové Bělé, je zvláštní, že tam se dostali pod projektovou cenu. Takže nechápu, o jaké nabídce a poptávce hovoříš, nebo má snad Hrabová nějakou zvláštní ekonomickou zónu s vlastními pravidly?

 4. Vladimír Slavík říká:

  Velice rád posloužím pro mé oponenty jako “fackovací panák”, nijak mi to nevadí. Pokládám za žádoucí vyprovokovat odpovědné osobnosti Hrabové k této diskusi. Konkrétně naše radní a další zastupitelé, předsedy obou výborů a předsedu komise VDE. A také pana tajemníka. Hrabova.info je pro tyto účelyv současné době ideálním mediálním prostředkem.
  Otevřená diskuse je nejlepším prostředkem pro vyřešení všech nynějších závažných problémů Hrabové. Umožní občanům se v této složité situaci lépe orientovat.

 5. Petr Žižka říká:

  Vladimíre, jestli máš pocit, že komentáře k tvému článku, aspoň ty, které jsou zde do této chvíle, z tebe dělají fackovacího panáka, tak já ten dojem nemám. Naopak vnímám to jako rozvinutí tvých myšlenek. Ale možná se mýlím, píšu jen, jak to cítím já.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Petře, cítíme to stejně, což Tě asi nepřekvapí 🙂 Já kvituji s povděkem Vladímírův článek, i když jsem cítil potřebu některé věci upřesnit. Ale to je důsledek toho, že já i mnoho dalších lidí věnovalo spousty hodin ze svého volného času, aby prověřilo některé na první pohled do oči bijící nesrovnalosti. Z toho důvodu si dovolím tvrdit, že mé informace, oproti Vladimírovým, jsou zevrubnější. Mnoho lidí věnovalo mnoho hodin, které mohli věnovat obci účelněji. Jen proto, že tyto hodiny tomu nevěnovali lidé, kteří jsou za tyto hodiny placeni z našich společných peněz.

 6. Vladimír Slavík říká:

  Oceňuji rozhodnutí pana starosty, že podal policii ČR podnět k prošetření kauzy školka. Na jeho místě bych si počínal stejně. Celá záležitost bude řádně prošetřena, a to bez nepodložených emocí, ale pouze na základě platných zákonů. Doporučuji, abychom všichni pozorně tuto “kauzu” sledovali, a to až do konečného verdiktu,možná i soudního. Je možné, že se pan starosta dočká i omluvy svých nynějších oponentů.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Vladimíre, předpokládám, že pokud se pouštíš do takového prohlášení, že znáš obsah onoho trestního oznámení. Podle toho, co prohlásil starosta na posledním jednání zastupitelstva jsem pochopil, že toto trestní oznámení podal jako soukromá osoba, nikoliv zástupce obce a není teda síla zjistit, zda vůbec ono trestní oznámení obsahuje podezření na spáchání relevantních trestných činů a nejedná se pouze o hlučnou kouřovou clonu, u které je předem jasno, že bude se strany orgánů činných v trestním řízení smetena ze stolu. Osobně se domnívám, že zodpovědnost současného vedení obce a zejména pana starosty není až tak v rovině trestněprávní, jako v rovině politické zodpovědnosti.

 7. Vladimír Slavík říká:

  Milane,

  starosta byl nařčen některými zastupiteli z různých opomenutí v žádostech o finanční dotace na stavbu nové školky. Způsob veřejné prezentace těchto nařčení se mohl dotknout i jeho cti a dobré pověsti. Asi proto se rozhodl předat tuto záležitost k prošetření policii. Výsledky šetření a možná i soudního řízení rozhodnou, kdo má pravdu, jestli starosta nebo jeho oponenti

  Kromě toho je zde i zodpovědnost politická. Prozatím s jednáním pana starosty souhlasí většina zastupitelů. Takže opozice má jedinou možnost: zbavit se nynějšího starosty až v příštím volebním období. S podmínkou, že volby vyhraje.

 8. Šárka Tomisová říká:

  zastupitelů….

 9. Martin Veselý říká:

  Vladimíre , ohledně počkání se stavbou přístavby KD , myslím , že má pravdu pan tajemník , když říkal , že by nebylo zrovna ideální , kdyby už fungovala nová mš a najely za plot stroje. Čiže pokud stavět , tak co nejdříve.

  • Radomír Orkáč říká:

   Milý Martine,
    
   je to stejná argumentace, jako v případě rekonstrukce na Příborské… musíme schválit výměnu střechy na Příborské, protože jinak přijdou vniveč proinvestované peníze za zateplení. Navíc to musíme udělat hned, protože obyvatelé tak ušetří za topení již nyní. Jak to dopadlo? Střecha byla dokončena místo do prosince 2018 až v dubnu 2019 (co na tom, že rok před tím duben 2018 rada nesouhlasila s dotací a o střeše se rozhodovalo na ustavujícím jednání zastupitelstva v říjnu 2018). Se společností Tefco se budeme soudit a to bylo oznámeno až teď v dubnu 2020.
    
   Je to stejná argumentace jako v případě družiny… musíme cenu navýšit o další dva milióny (červen 2019), aby se vysoutěžená cena shodovala s našimi vyhrazenými prostředky a my mohli začít hned družinu stavět o prázdninách a rozhodovalo se o tom někdy 3. července 2019 na mimořádném. Navýšení o dvě mega by nepomohlo, protože by bylo potřeba to navýšit o dost možná 7 mega a vysoutěžená zakázka byla zrušena.
    
   Je to stejná argumentace jako v případě školky, kdy byl můj protinávrh na odsun rozhodnutí schválení smlouvy o dílo o pouhých 14 dnů, protože neznáme projekční cenu, neviděli jsme položkový rozpočet, neměli jsme předloženo financování. Opět argumentace zodpovědných tvrdila, že musíme začít hned a ve skutečnosti se od toho 31.10. 2019 nekoplo až do března 2020. A jak to se smlouvou ohledně školky dopadlo? Někdo nám lhal, že jsme stále ve hře o dotaci a ten někdo tím poškodil Hrabovou! Zastupitelé neznali projekční cenu a školka nebyla vysoutěžena ani v ceně obvyklé.
    
   Začala se stavět Lípa s kapacitou sálu pro 250 lidí a současná koalice jakoby tento fakt ještě ani nezjistila. Opět další stavba, co nebyla odprezentována před veřejností, což je naprosto nepřípustné! Na stavbu nemáme peníze, to nikomu nevadí? A ohledně souběhu stavby… Co budeme dělat, až v okolí bude někdo bourat barák a stavět nový? Co budeme dělat, až se bude realizovat Srdce Hrabové? Již nyní, za plného provozu pošty, úřadu a stavby školky tam chceme umožnit ještě dojezd dalších nákladních aut???
    
   Ne, Martine, tajemník pravdu nemá, souběh staveb není argumentem proč stavět kulturák, je to jen alibi pro něco jiného, stejně jako v předchozích případech.
    
   Je to jen opět další nesmyslná argumentace, jak protlačit něčí zájmy!
    
   Pozn. Měsíce u staveb se mohou plus mínus lišit, protože tento komentář není o soupisu měsíců, ale faktů.

 10. Martin Veselý říká:

  Nikde nepíši , že musíme stavět. U stavby mš se snad zastupitelé poučili na co se zaměřit , které věci zkontrolovat , aby ve výsledku nebyla stavba předražena a nemuseli se k svému rozhodnutí vracet. Máte necelé 2 měsíce než budete rozhodovat o přístavbě KD. Pokud je to málo času na získání všech pokladů , nedokáži posoudit , odložte hlasování už teď.

  Ohledně souběhu stavby , pokud někdo bude v sousedství stavět barák , to neovlivníš , rychlost stavby ovlivnit můžeš samozřejmě né na úkor , že budete rozhodovat bez podkladů. Fakt nechceš , aby ti děcka běhaly po zahradě mš , prášilo se a byl hluk ze stavby( Mě to příjde jako logický argument) Pokud jde o dojezd dalších nákladních aut , snad se nad tím , zamysleli.

  Pokud jde o novou Lípu , zatím o ni skoro nic nevím. Jen , že bude kapacitně pro více lidí.(což nemusí být výhodou menším spolkům, pro menší akce kolem 50-100 lidí) Budeme 2 roky čekat , až se postaví? Pak nějaký rok čekat , jestli občanům bude vyhodovat? Každopádně , ale i tato informace(že se staví nová Lípa) by měla být brána v potaz při rozhodování a při kulkulacích.

  Když jsi zmínil družinu. Argument pan starosty , že přestavba družiny je” kvůli rodičům , aby nemuseli čekat ve vestibulu” . Jako vážně???

[email protected] [email protected]