Vladimír Slavík napsal kvůli kanálu smrti otevřený dopis

Předseda Klubu přátel Pilíků, pan Vladimír Slavík, napsal členům klubu, tajemníkovi úřadu Janu Sochovi a starostovi městskému obvodu Igoru Trávníčkovi otevřený dopis, ve kterém vysvětluje, kdo může za smrt srnek v sedimentačním kanálu u Pilíků. Reagoval tím na více než roční neúspěšnou snahu spolku Zelené Hrabové situaci řešit.

Vážení,

nastal čas, kdy musíme v záležitosti sedimentačního kanálu  jednat, a to nekompromisně. Podle mého názoru má na skutečnosti, že se v kanále topí zvěř, především  vinu naše státní správa.

Posuďte sami:

  1. V květnu 2018 bylo vydáno Závazné stanovisko EIA v záležitosti Pilíků. Řešil se  v něm i tento kanál. Naše státní správa (ing. Faicová) dodnes neupozornila OKD, že neplní  povinnosti, uložené v tomto dokumentu.
  2. Stavební úřad  v Hrabové má povinnost kontrolovat dodržování všech ustanovení stavebního zákona na území obce. V případě  sedimentačního kanálu je evidentně dlouhodobě porušován § 125 stavebního zákona. Náš stavební úřad zde nesplnil svou zákonnou povinnost. Nikdy neupozornil OKD na  nedostatečné zajištění kanálu.

Jaké je východisko z této situace? Vidím to takto:

Ani tajemník ani starosta nejsou schopni přimět stavební úřad MOb Hrabová  ke větší aktivitě.  Přitom prokazatelně museli letos  hasiči  již 3x zasahovat v tomto kanále  při záchraně zvěře. Pokud je v našich možnostech tuto skandální záležitost zveřejnit v regionálním tisku a televizi, tak to učiňme. Existují konkrétní důkazy o záchranných akcích, dokonce i  video.

Aktivitu spolku Zelená Hrabová vidím jako protest proti neschopnosti úředních míst řešit uvedený  problém. Trochu mi vadí, že se na těchto provizorních ochranných  opatřeních  podílí i OKD, tedy firma, která má zákonnou povinnost zajistit kanál proti pádu zvěře, a to na své náklady. Jakoby zneužívali iniciativu a dobrou vůli paní Václavíkové a paní Batelkové.

Velice bych uvítal názor všech zúčastněných na tento dopis. Kopii zasílám i  panu starostovi a panu tajemníkovi.

Zdraví Vladimír

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]