Vladimír Slavík: Co Hrabové (mimo jiné) chybí

Hrabová má smůlu, že zde momentálně neexistuje nikdo, kdo by se zajímal o vývoji naší obce z hlediska statistického. Přitom tyto údaje by mohly pomoci samosprávě v lepší orientaci při úvahách o dalším rozvoji obce.

Nejsou známy údaje o vývoji a struktuře obyvatel z hlediska věku, vzdělání, sociálního postavení, údaje o počtech narozených dětí, o počtech zemřelých. A to nejen údaje současné, ale i v delší časové ose.

Nejsou známy údaje o bytovém fondu, o infrastruktuře. Nejsou známy údaje o stavebních aktivitách občanů (počty nových RD, přístavby, přestavby), o stavebních a podnikatelských aktivitách jiných subjektů. Nejsou známy údaje o změnách ve struktuře pozemků (orná půda, zahrady, les, travní plochy, vodní plochy, komunikace atd.)

Nejsou známy údaje o sociálním postavení obyvatel,o výši a druhu sociálních dávek, o počtech přestupků a trestných činů.

Možná, že tyto údaje existují, ale nejsou veřejně přístupné, což je chyba. Existují stále ještě i občané, které tyto záležitosti zajímají. Jsou to ti, kteří chápou svou příslušnost k obci, kteří považuji občany obce za svou širší rodinu. A není jim lhostejný ani současný stav ani další rozvoj Hrabové.

K uvedeným údajům mají pravděpodobně přístup úředníci státní správy. Většinou je uloží do šuplíků. Ale také je mohou v přijatelné formě zveřejnit, a to třeba prostřednictvím místního časopisu. Bohužel, doposud se tak ještě nikdy nestalo.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]