Vladimír Slavík: Dělba práce mezi členy Rady

O významu dělby práce jsem se učil ve škole již před cca sedmdesáti lety. Existuje v lidské společnosti odedávna. A nejenom u lidí, ale dokonce i  u hmyzu, třeba u mravenců nebo včel.

Takže proč by se  dělba práce neměla uplatnit i mezi radními v Hrabové? Když mají své úkoly rozděleny radní města Ostravy, tak pro tomu tak není i v městském obvodě Hrabová?

O rozdělení „gescí“ mezi radními  bylo rozhodnuto po posledních volbách i v Hrabové, ale nikdy to v uplynulých měsících řádně nefungovalo.

Přirovnal bych to k hudebnímu tělesu. Především musí jednotliví hráči dobře ovládat své nástroje. Klavírista klavír, houslista housle, basista basu atd. Pak to vyžaduje schopného dirigenta, který ovládá   dirigentské řemeslo. Zde nestačí pouhá znalost not.

Náhodou jsem se dozvěděl, že k novému rozdělení „gescí“ u našich radních došlo na Radě dne 5.5. 2020. Údajně post sociální a zdravotní byl přidělen paní Jiřině Kelnarové, post dopravy, výstavby a ekologie panu Petru Baluškovi. Ale v usnesení z této Rady není o tak významné záležitosti žádná zmínka!

Možná to je pouhé opomenutí pana tajemníka, který usnesení Rady zveřejňuje na webových stránkách MOb Hrabová. Možná také ne.

Nechápu toto utajování. Vždyť  to je velmi dobrá zpráva i pro občany!

Uvedu příklad: Dlouhodobě se zajímám o stavební,  dopravní, vodohospodářské a ekologické problémy Pilíků. Nyní vím, kdo mi kvalifikovaně vysvětlí některé problémy, spojené s tímto tématem. Bude to pan radní Petr  Balušek. Doposud jsem v těchto záležitostech oslovoval pana tajemníka a pana starostu. Vzhledem k jejich zaneprázdněnosti bez větších úspěchů.

Ještě bych uvítal upřesnění “gesce” radních  za  finance, územní plán, školství a veřejné sdělovací prostředky. Těmi míním místní rozhlas, místní časopis, obecní webové stránky, místní kroniku a  informační tabule včetně vývěsních skříněk.

Štítky:

Jeden komentář

  1. Milan Orkáč říká:

    Pokud by fungovalo jednání zastupitelstva v Hrabové jako v jiných městech a obcích, pak by bylo ihned jasné,za jakou oblast který radní zodpovídá. Materiál musí samozřejmě zpracovat zaměstnanec, ale předkládat ho k jednání zastupitelstva včetně komentáře a vysvětlení by měl příslušný radní, do jehož oblasti projednávaný bod patří. Výhoda tohoto postupu: radní by jednak nedovolil tak nízkou kvalitu předkládaného materiálu s mdlou důvodovou zprávou, někdy dokonce hrubých chyb, jak se to děje nyní (kritizovali to již zastupitelé v minulém období). A nynější praxe ukazuje, že často o předkládaném materiálu není radní ani nic konkrétního schopen vysvětlit, to možná souvisí i s pozdním předáváním podkladů k rozhodování ostatním zastupitelům.

[email protected] [email protected]