Vladimír Slavík: Představy pana starosty o rozvoji Hrabové

Nedlouho po svém nástupu do  funkce  starosty (leden 2016) zveřejnil pan Igor Trávníček v Hrabovských listech č. 4 své představy o dalším rozvoji Hrabové.  Za nezbytné  považoval  dokončení kanalizace, vybudování kruhového objezdu na křižovatce Mostní – Frýdecká a stavbu nové školky.

Tehdejší šéfredaktor HL  Petr Žižka pak  položil panu Trávníčkovi následující otázku:

„Je Hrabová připravena na výstavbu nových rodinných domků? V mnoha místech Ostravy  se mohutně staví“.

Pan starosta odpověděl takto:

„Je to trend posledních let. Velká sídliště se vylidňují a v okrajových částech se  staví. Celkově se v Ostravě každoročně snižuje počet obyvatel. Počet obyvatel Krásného Pole, Polanky, Bělé a i Hrabové roste a vedení Hrabové nemá nejmenší důvod tomu bránit. Před dvěma měsíci jsem viděl developerský projekt na výstavbu cca 60 RD. Není týden, co by úřad nevydal stavební povolení na další dům“.

Vzpomněl jsem si na tento rozhovor pana starosty v souvislosti s diskusí na posledním zastupitelstvu MOb Hrabová v květnu 2020. Občan Kratochvíl si stěžoval na špatný stav místní komunikace K Pilíkům, kde si nedávno postavil svůj RD. Když prší, tak se nemůže dostat domů. Domnívá se, že není vhodné stavět RD v lokalitě, kde  není vyřešena kanalizace.

A vzniká nám v Hrabové veliký problém. Podobných lokalit, které nejsou příliš vhodné pro výstavbu RD, je v Hrabové několik. Přesto se tam  staví, i když tam nejsou vyhovující  dopravní  komunikace a kanalizace.

K dopravě slouží hráze bývalých rybníků, které nejsou uzpůsobeny novým podmínkám. Nejde pouze o  osobní auta, ale také o těžké KUKA vozy a o stroje, zajišťující zimní údržbu. Mimo to tyto bývalé polní cesty  (pochopitelně) nemají chodníky.

Zdá se mi poněkud nezodpovědné povolovat výstavbu RD v  těchto  a podobných  odlehlých částech Hrabové.

Stavba  nových místních  komunikací s potřebnými parametry  vyžaduje značné finanční prostředky, se kterými se nepočítá  ani v rozpočtech MOb Hrabová ani v rozpočtech města  Ostravy.

Za velmi problematickou považuji  probíhající výstavbu RD v rezortu HURTA, v lokalitě Na Luhu a plánovanou výstavbu  RD v lokalitě U Řeky, Poplužní a Na Šajaru.

Nejsem si jist, jestli naše současná samospráva je si vědoma možných budoucích následků této „bouřlivé“ výstavby. Vždyť, podle slov pana Trávníčka z července 2016 „není týden, co by úřad nevydal stavební povolení na další dům“.

Možná, že nechápu výhody, plynoucí z růstu počtu RD a tím i počtu obyvatel v naší obci. Rád bych si vyslechl racionální argumenty těch, kteří tuto výstavbu podporují. Možná, že si naši nynější zastupitelé vůbec neuvědomují svou zodpovědnost za budoucnost naší obce. Protože  “nevědomost hříchu nečiní”.

3 Komentáře

 1. RD za soukromé, cesta k RD za obecní? říká:

  Financí na cesty a silnice stejně jako na kanalizaci asi není mnoho nazbyt. Obecní úřad snad ani nemůže nevydat stavební povolení z důvodu nekvalitní příjezdové komunikace či chybějící kanalizace, stavebník si udělá ČOVku a má vyřešeno. Pokud stavebník má koordinované stanovisko kladné, tak úřad jen dá razítko. Silnice nebo cesta, to je jiná.
  Jen mi připadá zvláštní stavět RD na místě parcely ke kterému nevedla dostatečně kvalitní komunikace a pak si stěžovat, že tam žádná nevede. Opravdu je běžné si postavit RD někde na periferii a pak chtít po obci, ať mu tam postaví cestu na náklady obce? Nějak tomu mechanismu nerozumím. Ať si staví kdo chce kde dostane razítko, ale také ať se postará o to, aby se k té nemovitosti dostal.

 2. Vladimír Slavík říká:

  Pověstné “zakopané psisko” je v neujasněné koncepci města ve věci výstavby RD. Náměstkyně primátora paní Zuzana Bajgarová je proti výstavbě RD v okrajových částech, úředníci magistrátu z odboru “Územní koncepce” tuto výstavbu podporují. Soudím tak podle počtu existujících Územních studií, které tuto výstavbu umožňují Jen pro Hrabovou je jich pět s možností výstavby cca 180 RD.

 3. Kratochvíl Jan říká:

  Poukázal jsem na problém vysoké podzemní vody na místech, kde se mají budovat nové RD a pozemní komunikace.
  Ke stávajícím cestám jsem se nevyjadřoval.
  Mluvil jsem o budování nové cesty na místě, kde je stabilně velmi vysoká podzemní voda (voda tam stojí již přes měsíc) a tedy nutnosti provedení studie, aby nedošlo poškození okolních staveb, kolem plánované komunikace.

[email protected] [email protected]