Jednání zastupitelstva – 22.6. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná v pondělí 22.6. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

1) Připomínky občanů
2) Úprava jednacího řádu ZMOb

3) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za leden až prosinec 2019

4) Účetní závěrka a účetní převod výsledku hospodaření

5) Závěrečný účet za rok 2019

6) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za leden až březen 2020

7) Rozpočtová opatření MOb Hrabová

8) Rozpočtová opatření města Ostravy

9) Žádost o svěření pozemků parc. č. 1714, 1715/1 a 1716 v k.ú. Hrabová

  • Materiál nedodán.

10) Informace o činnosti RMOb mezi 13. a 14. zasedáním ZMOb

  • Materiál nedodán.

11) Různé

Neviselo na úřední desce celých 7 dnů:

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]