Oprava podchodu pod ulicí Místeckou u Benziny

V tomto týdnu byl v Radě statutárního města Ostrava schválen návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava cyklostezky a chodníku vedoucího podchodem pod ulicí Místeckou”. Jedná se o částečnou opravu podchodu u zastávky Benzina. Stavba řeší opravu cyklostezky, chodníku a samotného podchodu.

Oprava bude provedena v rozsahu:

  • výměna osvětlení podchodu,
  • výměna zábradlí oddělujícího cyklisty a chodce,
  • pročištění kanalizace,
  • úprava povrchu podchodu,
  • úprava chodníku na bezbariérový,
  • oprava povrchu cyklostezky,
  • úprava stávajícího dopravního značení.

Dále bude provedena obnova hydroizolace včetně vozovkového souvrství a sanace spodní stavby, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR jako správce ul. Místecké, pod níž se podchod nachází. Tyto práce by měly proběhnout v roce 2021.

Nakonec bude provedena oprava svislých stěn samotného podchodu, kterou zajistí městský obvod Ostrava-Jih.

Zdroj: Dotaz na ÚMOb přes informační zákon.

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]