Několik informací z přípravy kruhového objezdu u čerpací stanice Shell

Paní Faicová z hrabovského úřadu koncem června informovala radní o přípravě projektové dokumentace kruhového objezdu Frýdecká x Mostní. Proto jsem se jí zeptal na podrobnější informace…

Není výjimkou, že dopravu musí na křižovatce u čerpací stanice řídit policie

Není výjimkou, že dopravu musí na křižovatce u čerpací stanice řídit policie

Došlo ke zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a s tím měla být i podána žádost o vydání územního rozhodnutí s předpokládaným termínem jeho vydání vč. nabytí právní moci 01/2020.

Nicméně vydání územního rozhodnutí bylo pozastaveno z důvodu potřeby dořešení umístění havarijního přepadu pro vypouštění srážkových vod z komunikace a případně možnost vypuštění vod do vodního toku Ostravice. S tím tedy souvisí splnění podmínek pro možnost vydání rozhodnutí o nakládání s vodami, které bude vydávat na základě svého požadavku odbor životního prostředí MMO.

Předpoklad vydání územní rozhodnutí je proto odhadován cca 09-11/2020.

Projekční příprava dalších stupňů projektové dokumentace (DSP + PDPS) nadále probíhá s předpokládaným ukončením 09/2020.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]