Vladimír Slavík: Pokračování diskuse o Hrabovských listech

Na můj článek v této záležitosti reagoval na webu Hrabova.info starosta Igor Trávníček a zastupitel Radek Orkáč. Myslím, že bude vhodné v této diskusi pokračovat i na stránkách Hrabovských novin.

Igor Trávníček obhajuje svůj nápad s mimořádným vydáním Hrabovských listů ve spolupráci s Ing. Dvořákem. V nynější komplikované situaci, kdy nástup nového šéfredaktora je v nedohlednu, to vidí jako správné:

Nemohu si odpustit následující výtku: Proč únorové oznámení o výběrovém řízení bylo zveřejněno pouze na úřední desce? Proč se nevyužito dalších možných oznamovacích prostředků? Příkladně vývěsných (plakátovacích) ploch nebo i soukromých sociálních sítí. Tím by se okruh zájemců o tuto funkci výrazně zvětšil.

Doufejme, že mimořádné číslo Hrabovských listů skutečně v dohledné době vyjde. Tvrdí to pan starosta. Co když se to nepodaří? Má pan starosta plán B?

Radek Orkáč* poukazuje na jednu z podmínek výběrového řízení, na tzv. nezávislost na politické reprezentaci. Nemohu si to ověřit, protože jsem text tohoto oznámení o výběrovém řízení na úřední desce dnes již nenašel.

Kdyby tomu tak skutečně bylo, pak platnost výsledků tohoto výběrového řízení je velmi sporná. Vždyť by se jednalo o jasnou diskriminaci na základě různosti politických názorů!

* Pozn. redakce Hrabová.Info:

Každému, kdo se věnuje problematice radničních periodik je jasné, že pro výkon funkce šéfredaktora je důležitá především jeho odborná způsobilost. Tam patří i schopnost komunikace a především znalost tiskového zákona. Tiskový zákon řeší i problematiku politické nestrannosti radničních periodik. Má v nich mít svůj prostor jak starosta, tak i opoziční zastupitelé. A zákony musí respektovat i šéfredaktor, a to bez ohedu na jeho politické působení kdekoliv. Jestli se někdo politicky angažuje, to je zcela jeho soukromá záležitost.

Takže do výběrového řízení by se pak mohl přihlásit i Milan Slíva. Měl by velkou výhodu v tom, že byl dlouholetým spolupracovníkem Petra Žižky a určitě se od něj mnoho naučil. Mimo to perfektně ovládá komunálná legislativu, je komunikativní a vyzná se v moderních mediálních technologiích včetně těch grafických.

Pokud bych byl členem výběrové komise, určitě bych měl výhrady k Ing. Dvořákovi. Podle mého názoru nemá potřebně odborné předpoklady, a to v oblasti komunikační.

Pokusím se to vysvětlit blíže. Šéfredaktor každé radniční tiskoviny je zcela odkázán na ochotu občanů, které požádá o příspěvek. Věc je do jisté míry specifická v tom, že za písemný příspěvek se neposkytuje finanční odměna, jde o dobrovolnou službu, kde mají svůj význam i mezilidské vztahy. Vždy jsem ochotně vyhověl prosbě o příspěvek Petru Žižkovi, v případě Jana Dvořáka bych asi nevyhověl. Obávám se, že v tomto ohledu bych nebyl sám. V případě že tato funkce bude skutečně svěřena Ing. Dvořákovi, to může být pro Hrabovské listy veliký problém.

Takže uvidíme, jak se celá tato záležitost vyřeší.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]