S elektronickým informačním panelem na zastávce Benzina se počítá

Již v roce 2017 se na našem jednání zastupitelstva řešil podnět občanů, aby městský obvod Hrabová uplatnil požadavek na Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy na doplnění elektronického informačního panelu na zastávce Benzina.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy obdržel mou žádost o informace dne 9.9. 2020 a dnes mi odpověděl vedoucí tohoto odboru takto:

Sdělujeme Vám, že osazení informačního panelu se řeší v druhé etapě projektu Inteligentních zastávek. S ohledem na dopady pandemie COVID-19 ve vztahu k veřejným financím však nejsme schopni sdělit, kdy by měla proběhnout realizace.

Informačním panelem (dvoustranným) by měly být osazeny oba směry, tzn. jak ve směru do průmyslové zóny, tak ve směru do centra. V prvním případě by se mělo jednat o osazení na samostatný sloup tak, aby nebránil průchodu cestujícím na zastávce. Ve druhém případě ve směru do centra města by se upřednostnilo osazení panelu na stávající sloup veřejného osvětlení č. 104.

S pozdravem

Ing. Břetislav Glumbík
vedoucí odboru dopravy

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]