Informace k dokončení zastřešení zastávky Benzina

Na základě opakované stížnosti našich občanů jsem minulý týden napsal na ÚMOb Jih ohledně dokončení zastřešení zastávky Benzina. Níže přikládám odpověď, kterou jsem právě obdržel od vedoucí oddělení dopravy paní Ing. Petry Bálkové.

Vážený pane místostarosto,

reagujeme na Vaší níže přiloženou stížnost (potažmo stížnost občanů) na stav přístřešku na autobusové zastávce Benzina.

Odstranění střechy z tohoto přístřešku jsme museli provést z bezpečnostních důvodů, neboť byla ve velmi špatném stavebně technickém stavu (práce provedly Technické služby Ostrava-Jih). Pozůstalá železná konstrukce byla ponechána z důvodu stability zastávky. Opětovné zastřešení budou realizovat opět pracovníci naší příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, dle vyjádření organizace budou práce zahájeny ještě v tomto týdnu.

Původně jsme předpokládali, že zastávka by mohla být v relativně brzké době kompletně rekonstruována v rámci obnovy přístřešků realizované Magistrátem města Ostravy, nicméně s ohledem na další vývoj (a zpoždění obnovy přístřešků v první fázi)  nám v tuto chvíli není termín celkové rekonstrukce znám.  

S pozdravem

Ing. Petra Bálková
vedoucí oddělení dopravy

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]