Martin Veselý: Šlendrián

Člověk je tvor omylný, dělá chyby. Obvykle, když někdo udělá chybu, nebo někomu způsobí škodu, tak je za ni i zodpovědný. Ale evidentně tato zodpovědnost neplatí, když jde o obecní peníze. Na středečním zastupitelstvu se projednávaly vícenáklady na stavbu mateřské školky.

Jelikož Radek Orkáč zveřejňuje občanům na Hrabová.info poklady pro zastupiteleptá se zodpovědných na podrobnosti, za což mu patří poděkování, může se kdokoliv dozvědět tyto informace:

  • Díky chybě či nedůslednosti při projektování se musela navýšit celá stavba o 25cm a odstranit podloží tj. škvára. Navýšení prací o 1 337 862 Kč (všechny uváděné ceny jsou bez DPH tj +21%). Chyba projektanta byla na zastupitelstvu zmíněna ještě jednou, kdy starosta četl z interního auditu větu “Rozdíl ve výši 8 852 199 Kč mezi předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a vítěznou cenou lze spatřit v tom, že projektant podcenil hodnotu některých stavebním objektů.”. Myslím, si že díky tomu jsme mohli žádat o menší dotaci na městu.
  • Díky chybě, kdy se rozpočtář sekl v rozměrech skoro o půlku střechy (553 m2 počítáno, místo 953m2) a nevšimly si toho ani firmy, které se hlásily do výběrového řízení, navyšuje se cena stavby o 995 441 Kč.
  • Kacení dřevin navýšení o 2/3 ceny, čili o 140 893 Kč.

Tady jsou tři varianty, jiná možnost než jedna z těchto tří není možná:

  1. Zpracovatel posudku dřenin, špatně odvedl svou práci (doslova odflákl).
  2. V Hrabové extrémně rostou stromy a za rok od zpracování posudku nabyla dřevní hmota o 2/3.
  3. Nebo je nárust vymyšlený.

Radek na zastupitelstvu připomněl výsledky auditu, kde se píše o „kácení zeleně “. Náklady měly být již od počátku započítány v původní výši nákladů – nejedná se o dodatečné vícepráce. Zastupitelstvo však vzalo všechna pochybení cizích osob za své a odsouhlasilo veškeré vícepráce mateřské školky.

Aby nárust celkové ceny za stavbu nebyl tak velký, vypustily se některé položky. Zahradní sklad za 612 781 Kč, elektrická rolovací mříž za 127 794 Kč. Místo čtyř interaktivních tabuli se koupí pouze jedna (zbylé se přesunou ze staré školky). Tyto položky nebudou díky chybám cizích lidí!

Jelikož jsme v půlce stavby a určitě se do konce objeví další vícepráce, na čem se bude šetřit tentokrát?

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]