Jednání zastupitelstva – 23.9. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 23.9. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Program zasedání:

1. Připomínky občanů

2. Přístavba ÚMOb pro kulturní účely

3. Dodatek č. 2 – Novostavba MŠ

4. Úprava Jednacího řádu ZMOb

5. Zpráva o plnění rozpočtu SMO a MOb Hrabová za I. pololetí r. 2020

6. Rozpočtová opatření SMO a MOb Hrabová v roce 2020

7. Rozpočtová opatření statutárního města Ostrava

8. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO-MOb Hrabová

9. Poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy s římskokatolickou farností Ostrava-Hrabová

10. Aktualizace Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v letech 2020 — 2021

11. Aktualizace Akčního plánu naplňování Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v letech 2020 — 2021

12. Žádost pana M.D. o vyjádření k podání ze dne 17.6. 2020 a 27.7. 2020

13. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 14. a 15. zasedáním ZMOb

14. Návrhy Ing. Orkáče

15. Různé

Na návrh Ing. Orkáče zařadila RMOb tyto body na program jednání zastupitelstva:

 • a) Oprava cest v MOb Hrabová
 • b) Stavba mateřské školy
 • c) Kanalizace v jižní části Hrabové
 • d) Výběr šéfredaktora Hrabovských listů
 • e) Schválení zápisu z 11. zasedání ZMOb
 • f) Schválení odměny za šití roušek
 • g) Přístavba kulturního sálu

V Ostravě — Hrabově dne 9.9. 2020

Igor Trávníček, starosta MOb Ostrava-Hrabová

Štítky: ,

4 Komentáře

 1. Petr Žižka říká:

  Chápu správně, že vícepráce (očištěny o méněpráce) jsou u školky dalších 923 459,69 korun? Jinými slovy, že školka bude v této chvíli ještě o milion dražší, než původně měla být? Děkuji.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Chápeš to špatně, to navýšení je mnohem vyšší. Optického snížení se dosáhlo kupříkladu zrušením výstavby plánovaného zahradního domku za 613 tisíc, zrušení elektrické rolovací mříže za 128 tisíc a další zhoršení výsledné užitné hodnoty, jen aby se zakryl drastický nárůst za projektantem špatně spočítanou střechu a neoprávněně je, dle mého mínění, účtováno i kácení zeleně. Takže to skutečné navýšení je o cca 1,7 miliónu a to si troufám tvrdit, že prozatím. Protože nikdo netuší, jaké další školácké chyby ještě projekt obsahuje.

   • Petr Žižka říká:

    Pak tedy nepochybuji o tom, že včerejší zastupitelstvo, jakožto správný a řádný hospodář na toto nemalé navýšení už tak nemalé ceny upozornilo, přijalo patřičné opatření a problém vyřešilo.

    • Šárka+Tomisová říká:

     Přesně tak, pane šéfredaktore, zametlo se to pod koberec a přizvalo si k tomu vrchního zametače.
     A toho tam možná poslal sám projektant, starostův spolužák.

     A jako bonus, v době covidové, schválilo zbytečný polokulturák, za 17? či 19 melounů. A aby to bylo “čisté jako lilium”, stejně jako zmiňovaná školka, výběr zhotovitele proklepl přizvaný týpek jako vystřižený z Palerma.

     Připadala jsem si jako Alenka v říši zázraků.

[email protected] [email protected]